stanovy

Vložil rb (bez ověření), 25. Září 2020 - 10:27 ::

dobrý den může někdo poradit jak postupovat v případě kdy jeden ze spolumajitelů stále blokuje vytvoření/upravení stanov dle současných požadavků – „stále se nemůže rozhodnout zda výbor nebo jen předseda“,bohužel je vlastníkem dvou jednotek ze šesti a bez jeho účasti nelze pokračovat/hla­sovat/rozhodo­vat,situace trvá již tři roky. O chod domu se starat nechce i když jsme mu to nabízeli pokud se mu nelíbí jak se starají ostatní a jen využívá situace – že bez jeho souhlasu nic nemůžeme.samozřejmě v domě nežije. jediné pozitivum je že alespoň jednou za čas zaplatí do fondu sice až po zaslání upomínky ale alespoň tak. emailů jsem mu zaslal několik desítek a obdivuji kreativitu výmluv proč to nejde.Budu velice vděčný za dobrou radu.Děkuji

  • stanovy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 26. Září 2020 - 11:56

RB, dobrou radu zde možná dostanete, ale teprve až k dotazu upřesníte zásadní informace.

  1. Jakou většinou lze ve vašem SVJ měnit stanovy?
  2. Jaký je spoluvlastnický podíl onoho vlastníka dvou jednotek ze šesti?
  3. Čeho chcete dosáhnout při změně stanov? V čem se mají nové stanovy lišit od současného znění? Jaký text má být nahrazen jakým textem?

Justitianus

Vložil Radewk Bílkovský (bez ověření), 1. Říjen 2020 - 6:27

dle starých stanov je nutno 75% pro souhlas, spoluvlastnický podíl problémového vlastníka cca 30%, změnou stanov chceme dosáhnou toho že stačí nadpoloviční většina,chceme pouze předsedu protože dle starých stanov je potřeba pro jakoukoliv akci dohnat zmiňovaného spoluvlastníka který je starým místopředsedou výboru k podpisu atd.Dle starých stanov musíme provádět vše papírově oproti podpisu a pod.Chceme vše přenést do dnešní doby bezhotovostní platby ,komunikace a odsouhlasování emailem a další zjednodušení a zrychlení poplatné době.

Vložil Justitianus, 1. Říjen 2020 - 11:42

Pane Radku, děkuji za odpověď.

Změna stanov se tedy má týkat pouze „provozních“ otázek právnické osoby SVJ. Není tedy dán žádný „důležitý důvod“, který by vlastníkovi jednotky umožňoval při schválení/nes­chválení/neus­nášeníschopnos­ti obrátit se následně na soud podle § 1209 zákona č. 89/2012 Sb..

Kvorum pro změnu stanov máte uvedeno ve stanovách. Na to už jsem vás upozornil prve.

  • Nechápu proč vám vadí že k rozhodnutí je třeba souhlas druhé osoby. Existuje dost případů, kdy jeden statutár bez kontroly zpronevěřil peníze, objednal nepotřebné práce, sjednal nevýhodnou smlouvu, vyplácel nadměrné odměny sobě nebo svým příbuzným, či jinak poškodil společenství.
  • Dále nerozumím tomu proč se zmiňujete o „starém místopředsedovi“. Je bezvýznamné zda je starý, mladý, nebo je osobou středního věku.
  • Uvádíte že chcete zavést bezhotovostní platby. Zní to jako nesmyslné tvrzení. Kdokoliv může platit bezhotovostně komukoliv, není-li to výslovně zakázáno ujednáním. Ve vašem případě by bezhotovostní platby musely být zakázány ve stanovách. Opravdu to nynější stanovy zakazují?
  • Odsouhlasování emailem je nějaký Váš výmysl, který zákon nepřipouští. Je možno hlasovat mimo zasedání, ovšem k platnosti takového hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Toto ustanovení je kogentní. Viz § 1212 zákona č. 89/2012 Sb.. Muselo by se tedy jednat o email obsahující listinu opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.

Justitianus

Vložil MartinII, 26. Září 2020 - 11:14

„stále se nemůže rozhodnout zda výbor nebo jen předseda“

Zřejmě vám jde o změnu předseda výboru na předseda SVJ. Celkem 4 vlastníci (6 bytů) a 3-členný výbor to je pochopitelně na tak malý počet bytů dost.

Co máte o hlasovacím kvoru ve stanovách ?

Možná že již není třeba 100 % hlasů.

V zákoně to hledat nemám čas, ale zde je odkaz na net.

1/ https://pravopropodnikatele.cz/…i-a-stanovy/

2/ https://ct24.ceskatelevize.cz/…ovaci-kvorum

Máte další otázky týkající se nových pravidel pro společenství vlastníků bytů? Zajímají vás jiná témata z oblasti ekonomiky nebo práva? Své otázky a náměty nám posílejte do Poradny.

Můžete se také obrátit s dotazem jak to můžete vyřešit, na www.portalobydleni.cz

Pravděpodobně máte předsedu výboru a chcete předsedu společenství. Dle mne je lepší předseda výboru než (většinou) cizí člověk jako předseda SVJ.

Na shromáždění se svými 60 % hlasů máte proti vlastníkovi 2 BJ majoritu.

Vložil Justitianus, 26. Září 2020 - 12:06

Martine, zaplevelujete tuto diskusi nepoužitelnými odkazy, ale úplně zbytečně.

  • První Váš odkaz neříká naprosto nic k úvodnímu dotazu.
  • Druhý odkaz je – v části týkající se hlasování – právně vadný text, výmysl nějakého neználka.

Raději jste si to měl napřed najít v zákoně.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 26. Září 2020 - 12:15

justi, však martin sem chodí odpovídat jen proto, aby propagoval portalobydleni, ne aby odpovídal.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".