Spotřeba vody v hodinách?

Vložil Anonymous, 4. Červenec 2020 - 12:36 ::

Dá dohledat (a byla zde i uvedena) obvyklá spotřeba vody v závislosti na počtu osob v domácnosti (vyjádřená v m3/rok, případně v €/rok). Jaký počet hodin tekoucí vody tomu odpovídá u běžného kohoutku? Nebo jinak: Jaký je obvyklý průtok běžného kohoutku? Nebo formulováno ještě jinak: Za jak dlouho se napustí 10litrová nádrž na WC (nevím, zda na WC je běžný kohoutek)? (Stačí jedna z odpovědí, otázky jsou vzájemně zaměnitelné.) Děkuji.

 • voda

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Počtář (bez ověření), 5. Červenec 2020 - 10:21
Vložil tomas 22, 5. Červenec 2020 - 9:15

Je 35m3 / osoba TUV i SUV dohromady.

Máte vodoměry ověřený (měněny) v průběhu posledních 5ti let?

Vložil Bruno2, 5. Červenec 2020 - 6:23

Mám přehled o spotřebě vody ve všech bytech bytového družstva. Jsou zde dvě rodiny o stejném počtu členů a jedna má pravidelně dvojnásobnou spotřebu vody oproti druhé. Co je tedy obvyklá spotřeba?

Vložil tomas 22, 5. Červenec 2020 - 9:17

Jak snadno lze vodoměry ovlivnit. Obzvlášť pokud kupujete ty nejlevnější.

Má li někdo 1/2 spotřeby proti obvykle,nejspíš to za něj doplacite.

Vložil JarekSVJ, 5. Červenec 2020 - 6:27

Jako trouba co pracuje více než 20 let pro svj a zná spotřeby nevím co je to obvyklá spotřeba , v jednom bytě to je 20 ve druhém 50 ve třetím pravidelně přes 90 kubíků za rok a stejný počet obyvatel.

Vložil tomas 22, 5. Červenec 2020 - 9:19

Rozdíl mezi parním vodoměrem a podružným náměrem?

Vložil Počtář (bez ověření), 5. Červenec 2020 - 8:13

Příspěvky přispěvatelů Bruno2, JarekSVJ a toho, kdo dotaz označil jako nesmyslný, jsou přímým důsledkem zrušené maturity za matematiky. A bude hůř.

Pokud znám spotřeby bytů v domě a počty osob, znám i obvyklou spotřebu na osobu v domě.

Vložil Bruno2, 5. Červenec 2020 - 18:25

potěšily mě vaše obavy o mé znalosti matematiky. Můžete být však klidný. Střední hodnoty jako aritmetický průměr, medián a modus umím zjistit. Ale tazatele nezajímá „obvyklá“ spotřeba v našem domě; měl zřejmě na mysli výsledky z daleko většího vzorku. A to jste evidentně nepochopil.

Vložil Počtář (bez ověření), 5. Červenec 2020 - 21:05

Pane Bruno2,

potěšení je i na mé straně. I Vy můžete být klidný: obvyklá spotřeba ve Vašem domě je dobrým odhadem obvyklé spotřeby určené z daleko většího vzorku.

Tazatelka se na spotřebu vůbec neptala. Je na tomto foru běžné, že se odpovídá na něco jiného, než byl položený dotaz.

Vložil Justitianus, 5. Červenec 2020 - 8:48

Pane počtáři, snad abyste si pročetl některou učebnici matematiky pro základní školy. Žádnou „obvyklou spotřebu“ tam nenajdete. Obvyklá spotřeba je nejspíše něco jiného než průměrná spotřeba! Vy si ty dva pojmy pletete.

Nevím co je „obvyklá spotřeba“. Vy to taky nevíte. Tento pojem není nikde definovaný (na rozdíl od průměrné spotřeby). To přece už napsali Bruno2 i JarekSVJ, a uvedli k tomu i nějaká konkrétní čísla.

To jsou ty mezery ve znalosti matematiky, fyziky, a schpnosti vyjadřovat se jednoznačně a určitě, pane Počtáři.

Justitianus

Vložil tomas 22, 5. Červenec 2020 - 9:20

Je normovaná spotřeba milý Justitiane a nejedete ji v příslušné normě. Je to 35m3 / osoba a rok TUV + suv

Vložil Justitianus, 5. Červenec 2020 - 9:34

Pane Tomas22, neexistuje žádná „normovaná spotřeba“ vody. Toto fantazijní označení jste si vymyslel sám. Pokud stále tvrdíte opak, uveďte tedy číslo mezinárodní nebo národní normy, která tu „normovanou spotřebu“ stanoví.

Pište raději jenom o věcech, o kterých něco víte. Bláboly jsou návštěvníkům tohoto webu k ničemu.

Justitianus

Vložil Počtář (bez ověření), 5. Červenec 2020 - 9:40

„uveďte tedy číslo mezinárodní nebo národní normy“

Vyhláška č. 120/2011 Sb. Bláboly píšete Vy.

Vložil Justitianus, 5. Červenec 2020 - 10:25

Pane Počtáři, zase žvaníte. Ve vyhlášce č. 120/2011 není ani slovo o jakési „obvyklé spotřebě“. Číst umíte, tak kde je chyba? Že by v hlavě?

Mimochodem, vyhláška 120/2011 Sb. je pouze technická změnová vyhláška, kterou se mění platná a účinná vyhláška č. 428/2001 Sb.. Technická změnová vyhláška nikomu neukládá žádné povinnosti.

Už jsem napsal, že nemáte potíže jenom s matematikou pro základní školy, ale i v jiných oblastech – například v právní problematice, když ani nerozeznáte rozdíl mezi vyhláškou a normou. Ani neumíte označit celostátně účinný právní předpis.

Mějte se pěkně, a pište sem jen když si budete bezpečně jist, že chápete o čem se diskutuje a že tomu rozumíte. Děkuji.

Justitianus

Vložil Počtář (bez ověření), 5. Červenec 2020 - 10:28

Zjevně potřebujete osvětlit význam pojmu právní norma. Na požádání tak učiním.

Vložil Justitianus, 5. Červenec 2020 - 10:35

Pane Počtáři, ano, moc prosím: osvětlete mi laskavě pojem „právní norma“. To ovšem nic nezmění na tom, že si pletete normy a vyhlášky. A nezmění to nic na tom, že neexistuje žádná „normovaná spotřeba vody“.

Vaše případné vysvětlení tedy nic nezmění na skutečnosti, že se mýlíte a že se nevyznáte v právní problematice.

Justitianus

Vložil Počtář (bez ověření), 5. Červenec 2020 - 10:47

„moc prosím: osvětlete mi laskavě pojem „právní norma““

Pane Justitiane,

začněte své studium třeba zde:

https://is.muni.cz/…ni_normy.pdf

Pokud by to snad nestačilo, rád pro Vás vyhledám další vhodné čtivo.

Vložil Justitianus, 5. Červenec 2020 - 10:57

Takže ani to Vámi slibované „vysvětlení“ jste nezvládl. Ale klidně se ztrapňujte dál. Kdybyste byl mlčel, mohl jste být považován pouze za zmýleného. Takto jste za hlupáka.

Justitianus

Vložil Počtář (bez ověření), 5. Červenec 2020 - 11:03

Pane Justitiane,

nebyl Vám zřejmý pojem právní norma, žádal jste jeho osvětlení. Vyhledal jsem to pro Vás. Přečtěte si svůj dotaz ještě jednou.

Vložil Justitianus, 5. Červenec 2020 - 12:04

Pane Počtáři,

nikdy a nikde jsem nenapsal, že by mi nebyl zřejmý pojem „právní norma“. Mně je samozřejmě jasný. Jen jsem chtěl vidět jak se do toho beznadějně zamotáte. A stalo se …

Nemůžete si hrát na někoho, kdo věci rozumí, když tomu absolutně nerozumíte. A vrcholem hlouposti je veřejně nabízet jinému diskutujícímu, že něco „osvětlíte“, když toho nejste schopen.

Justitianus

To ovšem nic nezmění na tom, že si pletete technické normy, právní předpisy a právní normy. A nezmění to nic na tom, že neexistuje žádná právně či matematicky definovaná „normovaná spotřeba vody“, ani „obvyklá spotřeba vody“. Opak jste neprokázal.

Vložil Počtář (bez ověření), 5. Červenec 2020 - 10:26

Pane Justitine,

tázal jste se, kde je normovaná spotřeba vody. Předpis jsem pro Vás našel. Přečtěte si svůj dotaz ještě jednou.

Vložil Justitianus, 5. Červenec 2020 - 12:42

Má dobře míněná rada tedy nepomohla. Opět se snažíte psát o věcech, kterým nerozumíte, a o kterých nevíte vůbec nic.

Ve Vámi zmíněné vyhlášce č. 120/2011 Sb. není nikde uvedeno označení „normovaná spotřeba vody“. A jak už jsem napsal, zjevně si pletete normy a vyhlášky.

Ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. (kterou jste nedovedl ani označit) je zmíněna „norma“ v souvislosti se spotřebou vody na dvou místech v příloze č. 2:

 • Zdravotnická zařízení (rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna)
  25. na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství [vody] podle příslušné normy pro provoz využívaného zařízení
 • Kulturní a osvětové podniky, sportovní zařízení
  zimní stadion
  38. pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)

Bytový dům ovšem není ani zdravotnickým zařízením, ani zimním stadionem.

Justitianus

Vložil tomas 22, 6. Červenec 2020 - 20:14

každý můžeme udělat chybu.

Neopravil jste to, musím to udělat já.

Vaše tvrzení, že vyhláška 120/2011 Sb se týká jen hotelů a nemocnic je zjevný nesmysl.

vyhláška 120/2011 je především vyhláškou která mění znění vyhlášky 428/2001, jež slouží k provedení příslušných ustanovení zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

zmíněné měrné ukazatele spotřeby vody jsou navíc uvedeny v příloze 12 vyhlášky 428/2001 Sb. a jednoznačně se tím stanoví obvyklá spotřeba (rezervovaná spotřeba) pro výpočet :

"I. BYTOVÝ FOND

Byty.

 1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m3
 2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 m3
 3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3"

Tedy je třeba číst vyhlášku celou a to včetně příloh, nikoli si dělat právní názor ze znění pozměňující vyhlášky.

Pane Justitiane vy nejste schopen porozumět ani nejprostšímu právnímu textu a neorientujete se ani v základních věcech.

zato nešetříte neustálými urážkami všech diskutujících ale i tázajících se.

za výše uvedené situace považuji zveřejňování vašich názorů zde za krajně problematické, protože vaše znalosti zdaleka neodpovídají vašemu sebevědomí.

Vložil Justitianus, 6. Červenec 2020 - 21:40

Pane tomas22, už jsem Vás v jiných diskusích upozornil, že máte potíže s pochopením psaného textu v českém jazyce. Tak je tomu i v tomto případě.

 • Napsal jste: „Vaše tvrzení, že vyhláška 120/2011 Sb se týká jen hotelů a nemocnic …“. Já jsem ovšem nikdy nic takového netvrdil. Tuto pitomost jste si vymyslel Vy sám.

Opakovaně píšete nepravdy, aniž si to zřejmě uvědomujete. To není normální. Zamyslete se nad tím. Požádejte někoho, aby Vám vysvětloval obsah textů v českém jazyce, jinak se v tom opět ztratíte.

 • Připomenu Vám tedy, co jste napsal 5. července 2020 v 9:20: „Je normovaná spotřeba milý Justitiane a nejedete ji v příslušné normě.“ To je zmatená pitomost, pane.

Na to Vaše nesprávné tvrzení jsem Vám věcně a slušně odpověděl, že neexistuje ani „normovaná spotřeba“, ani žádná „norma“, která by snad tu neexistující „normovanou spotřebu“ měla obsahovat. Máte k tomu snad něco k věci?

Jsem rád, že jste nakonec snad porozuměl zásadnímu rozdílu mezi normou ČSN/ISO a vyhláškou (která je celostátně závazným právním předpisem). Možná jste pochopil i to, že žádná norma (ba ani vyhláška č. 120/2011) neobsahuje žádnou „normovanou spotřebu“. Zatím Vám nedošlo, že relevantní vyhláška č. 428/2001 Sb. také neobsahuje ani slovo o nějaké „normované spotřebě“. Ale třeba se k tomuto poznání časem dopracujete – kdo ví …

Justitianus

Vložil Ivo3 (bez ověření), 7. Červenec 2020 - 9:37

Pane Justitianus, když se dostanete do problémů, tak začnete svovíčkařit. Ve svém příspěvku zde:

http://www.portalsvj.cz/…y-v-hodinach#…

jste uvedl:

„Nevím co je „obvyklá spotřeba“. Vy to taky nevíte. Tento pojem není nikde definovan…“

Ovšem existují směrná čísla roční potřeby vody v „Příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů“, kterou tu už správně uváděl tomas.

Vložil Justitianus, 7. Červenec 2020 - 10:19

Takže souhlasíte s tím, že mám pravdu.

Neexistuje nic, co by se nazývalo „obvyklá spotřeba“. Neexistuje nic, co by se nazývalo „normovaná spotřeba“. Ani jedno z těchto fantazijních označení není uvedeno v žádné celostátně účinném právním předpisu, ba ani v žádné technické normě (ČSN či ISO).

Diskutéři Bruno2 a JarekSVJ zde napsali přesně totéž co já: že netuší co to označení má znamenat. A mají také pravdu, oba dva.

Mohu se zeptat co je cílem Vašeho zbytečného příspěvku? Jste grafoman? Nudíte se v práci?

Justitianus

Vložil Ivo3 (bez ověření), 7. Červenec 2020 - 10:19

Na uvedená směrná čísla roční spotřeby vody se např. odvolává „Zákon č. 67, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty“ v § 4 (3):

„(3)Nedojde-li k ujednání o zálohách na dodávku vody a odvádění odpadních vod, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, měsíční zálohy se pro každé zúčtovací období vypočítají z výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody1) vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem“

v poznámce 1) je pak níže uvedeno:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.“

Vložil Justitianus, 7. Červenec 2020 - 10:32

Zjevně nerozumíte jednoduchému textu v českém jazyce.

Co má – podle Vás – mít společného jakási „obvyklá spotřeba“ s údajem o směrných číslech roční potřeby vody podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.?

Uvědomte si jako dospělá osoba, že chcete-li za každou cenu používat nějaký neurčitý a nesrozumitelný termín, musíte jej napřed nějak definovat. Jen naprostý blb se bude donekonečna bavit o jakési „obvyklé spotřebě“, když ani nejste schopen definovat co by to vlastně mělo být.

Justitianus

Vložil Kolik vsadíte? (bez ověření), 7. Červenec 2020 - 10:38

Justi,

na kolik si ceníte svého názoru? Kolik vsadíte?

Vložil Ivo3 (bez ověření), 7. Červenec 2020 - 10:37

V citovaném zákoně č. 67/2013 Sb. se dokonce v 5(2)a) uvádí

„není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody1),“

Vložil tomas 22, 6. Červenec 2020 - 22:00

nemění to podstatu.

tazatel se ptá zda existuje něco jako obvyklá spotřeba.

odpověď zní ano existuje, jsou to směrná čísla spotřeby vody, jak jsem uvedl výše

každý si může přečíst vaše přezíravé a urážlivé příspěvky tvrdící opak.

vaše působení tady je na škodu

Vložil Počtář (bez ověření), 5. Červenec 2020 - 8:51

„Obvyklá spotřeba je nejspíše něco jiného než průměrná spotřeba na osobu za celý dům!“

Ano, obvyklá spotřeba může být jiná než průměrná spotřeba. Záleží na rozdělení spotřeb.

Pokud znám spotřeby všechny, znám i spotřebu obvyklou. Potřebujete to osvětlit podrobněji, pane Justitiane?

Vložil P_V (bez ověření), 4. Červenec 2020 - 20:59

Nechcete si to změřit a pak se tu pochlubit? To je úloha do fyziky na ZŠ, stačí k tomu kýbl s namalovanými ryskami a hodinky. A kdo nemá kýbl, ten se bude koukat na kolečka na vodoměru.

Vložil tomas 22, 5. Červenec 2020 - 9:23

Že zda měří 18 let starý vodoměr správně se nemusí zjišťovat otravným ověřováním ale jakýmkoli předem neznámým způsobem.

Tož do toho

Zkuste to měřit plněn půllitru, odhadem napouštěním klozetu.....

Vložil MartinII, 7. Červenec 2020 - 18:33

Už kdysi dávno zde pan Matějka upozorňoval, že jinak „protéká“ voda (snad kvůli tlaku vody) jednak během dne a během noci a jeednak že (asi suchoběžný) vodoměr naměří jinou spotřebu při plně otevřeném kohoutku a jinou při málo otevřeném. To znamená, že vodoměr (nejspíše suchoběžný) nemusí naměřit pomalé protékání záchodu !!!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".