spoluvlastnictví

Vložil solid, 4. Prosinec 2017 - 16:53 ::

Dobrý den,

SVJ založeno v roce 2012. Nové stanovy dle NOZ schváleny v roce2015.

V současné době upravují vlastnické vztahy a společné části všech bytových domů ve spoluvlastnictví majitelů jednotek dva předpisy: nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) v případě domů, kde byl první byt prodán nejdříve 1. 1. 2014, a zákon o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.), kde byl první byt prodán před tímto datem.

Dotaz ohledně spoluvlastnictví : Jak postupovat v případě hlasování na shromáždění vlastníků ve věcech ohledně spoluvlastnictví majitelů? Řídit se současnými stanovami dle NOZ ,nebo v tomto případě platí

§ 3063 dle NOZ : Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.

V tomto případě se jedná o ne nepodstatný rozdíl ke schválení přijatého usnesení.. Děkuji za odpověď.

  • společný zástupce
  • NOZ § 1185
  • § 1206/89/2012 Sb.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil osma, 5. Prosinec 2017 - 11:08

Solide,

spoluvlastnictví jednotky pro hlasování upravuje par.1185 NOZ. Vámi citovaný paragraf 3063 pouze upozorňuje na to, že bytová jednotka dle 72/1994 je jiná než dle 89/2012, a že v jednom bytovém domě nemohou být současně oba typy jednotek.

Vložil solid, 6. Prosinec 2017 - 15:33

Dobrý den,omlouvám se za špatně formulovanou otázku.Po opravě : jedná se o spoluvlastnictví domu,nikoliv bytu. Beru to tak,že jsem vlastník bytu /jednotky/,spo­luvlastník domu a podílový spoluvlastník pozemku?. Tímto odpadá Vámi zmiňovaný par.1185. Takže otázka zůstává.Děkuji za odpověď.

Vložil Volný (bez ověření), 7. Prosinec 2017 - 11:44

Mohlo by vám pomoci Usnesení VS v Praze z 23.9.2016 sp. zn. 7 Cmo 315/2015 – JUDr. Holejšovský uvedené v příspěvku zde:

http://www.portalsvj.cz/…cmo-315–2015

JUDr. Holejšovský k citovanému judikátu uvádí:

„Judikát poprvé od nabytí účinnosti ObčZ takovýmto souhrnným a uceleným způsobem řeší otázky týkající se SVJ vzniklého před 1. 1. 2014 coby právnické osoby a právního režimu, jímž se řídí. Odvolací soud byl v této věci navíc nucen řešit též otázku povahy jednotek vzniklých podle BytZ a jejich možné transformace na jednotky dle ObčZ.“

Vložil solid, 7. Prosinec 2017 - 15:58

Děkuji Všem,pomohlo mi to se trošku lépe se zorientovat.

Vložil osma, 6. Prosinec 2017 - 22:22

Solide,

Vaše SVJ vzniklo v roce 2012, tzn. jednotky jsou vymezené dle 72/1994. Jste tedy vlastníkem jednotky vymezené dle ZoVB a máte s tím neoddělitelně spojený spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Pozemek před 1.1.1994 nebyl společnou částí domu, takže skutečně můžete být současně i podílovým spoluvlastníkem pozemku. Ale pořád pro Vás platí par 1206 NOZ, takže hlasujete podle velikosti Vašeho podílu na společných částech. Pokud Vaše stanovy říkají něco jiného, jsou v tomto bodu neplatné.

Vložil Anonymouk (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 10:12

Jak postupovat v případě hlasování na shromáždění vlastníků ve věcech ohledně spoluvlastnictví majitelů? V OZ máte spoluvlastnictví a bytové spoluvlastnictví. Možná je to nešťastně řešené, spoluvlastníci mají byt (o čem zde hlasovat?), ale ostatní jej přece nevlastní. Co tedy máte na mysli? Vlastníci bytu (byt, jednotka) mají podíl na společných částech. Vámi citované je o právu k dalším jednotkám. Ne o OZ jako celku.

Vložil solid, 6. Prosinec 2017 - 16:02

Dobrý den moje chyba v zadání – omluva- oprava : V tomto případě jde o správu společné věci.tzn o dům jako celek.

§ 1126 NOZ (1) Každý ze spoluvlastníků je oprávněn k účasti na správě společné věci. (2) Při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů. atd. Otázka zůstává stejná.Platí při rozhodování

  1. stanovy,
  2. NOZ,
  3. nebo dle par. § 3063 NOZ, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám atd odkazující na zákon č. 72/1994 ?

Děkuji za odpověď.

Vložil . (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 8:15

Hlasuje se podle vašich stanov. Přesně tak, jak tam máte uvedené. Dům není ve spoluvlastnictví majitelů jednotek, majitelé jednotek mají podíl na domě. To je podstatný rozdíl.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".