Společný zástupce manželů

Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2018 - 6:38 ::

Ve zdejší diskusi se objevilo toto tvrzení: „Za jednotku jednají její spoluvlastníci. Pokud paní z Ukrajiny má jednotku v SJM a není k dispozici její manžel, tak se její hlas nebude počítat (§ 1185/2 NOZ).“

Domnívám se, že tento názor není správný.

Naopak platí, že určí-li paní z Ukrajiny před zahájením shromáždění společného zástupce (sama sebe), a dá najevo, že jedná i za manžela, pak se samozřejmě zúčastní shromáždění jako společný zástupce manželů a její hlas se bude na shromáždění počítat jako hlas vlastníka jednotky. (Z důvodu právní jistoty by SVJ mělo vyžadovat, aby určení společného zástupce bylo písemné.)

Autorovi tvrzení citovaného v úvodu zjevně ušlo, že se nejedná o spoluvlastníky jednotky. Jde o manžele. Vzájemné zastupování manželů je upraveno ve speciálním ustanovení § 696 NOZ.

Podle tohoto ustanovení platí, že manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných zàležitostech. Určení společného zástupce vůči SVJ je právě takovou běžnou záležitostí. Jestliže tedy paní z Ukrajiny označí sama sebe za společného zástupce manželů, nelze proti tomu nic namítat; SVJ je povino s ní jednat jako se společným zástupcem manželů.

Výjimkou znemožňující vzájemné zastupování by byl pouze právní stav podle § 696 odst. 2 (manžel předem oznámil SVJ svůj nesouhlas), případně podle odst. 3 (soud určil, že manžel bezdůvodně opustil rodinou domácnost s vyživovaným dítětem a odmítá se vrátit).

§ 696 Vzájemné zastupování manželů

(1) Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech.

(2) Manžel právo uvedené v odstavci 1 nemá, sdělí-li předem manžel, který má být zastoupen, tomu, s nímž jeho manžel má právně jednat nebo má v úmyslu právně jednat, že se zastoupením nesouhlasí, anebo zruší-li soud na návrh manžela zástupčí právo druhého manžela. 

(3) Právo uvedené v odstavci 1 manžel nemá ani tehdy, nežijí-li manželé spolu za situace uvedené v § 691 odst. 2.

Justitianus

  • SJM

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Mojžíšek, 15. Leden 2019 - 22:12

Prosím vás o radu, jak postupovat v případě, že SVJ bude chtít hlasovat o změně vlastnického podílu na společných prostorech .

V domě žili manžele z Ukrajiny, kteří mají byt v SJM. V současné době žiji odděleně a jeden z nich odjel na Ukrajinu , už přes rok není možné s jedním z nich navázat kontakt a tím pádem není ani možnost získaní pro jednoho z nich plnou moc.

Bude dostačující při hlasování hlas pouze jednoho z nich? Popřípadě jak postupovat. Děkuji za info.

Vložil Jan77 (bez ověření), 14. Prosinec 2018 - 18:50

To vypadá na první pohled přesvědčivě… ale není právě § 1185 zvláštní právní úpravou, pro kterou se obecnější § 696 nepoužije?

§ 1185 Spoluvlas­tnictví jednotky (2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

Vložil polan52, 14. Prosinec 2018 - 11:40

pro pana justitiána

§ 1185, Spoluvlastnictví jednotky
(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

Podle mne je požadování plné moci od manžela v případě SJM šikana a určení sebe sama zástupcem komedie

Vložil Justitianus, 6. Červenec 2019 - 15:08

Polan52 napsal: „Podle mne je požadování plné moci od manžela v případě SJM šikana“

Nikoliv, není to šikana.
Naopak – je to docela dobré zákonné ustanovení, které chrání SVJ v případech, kdy manželé se neshodnou, nemluví spolu, hádají se, dělají si naschvály, jsou v rozvodovém řízení. Každý z manželů může mít jiný názor na zateplení/nová okna/opravu střechy/(… doplňte další desítku možností). Jak by podle Vás měli statutáři SVJ získat projev vůle vlastníka jednotky? Komu z manželů by mělo SVJ adresovat vyúčtování, předpisy záloh, výzvy k úhradě, další sdělení?
Ustanovení § 1185 ObčZ to řeší jednoznačně.

Polan 52 napsal: „… a určení sebe sama zástupcem [je] komedie“
Nikoliv, není to komedie. Asi nejste členem výboru SVJ, to byste tomu rozuměl.
Ustanovení § 1185 je formulováno jako zákonem uložená povinnost oběma manželům. Oba tedy povinně zmocní společného zástupce. A protože jde o běžnou záležitost podle § 696 ObčZ, ke zmocnění postačí pouze jediný z manželů, který prohlásí, že zmocnění přijímá a zároveň dá souhlas i za druhého manžela jako jeho zástupce (§ 696 odst. 1).

Nepřítomný manžel nemůže později namítat, že nesouhlasí. Měl si totiž splnit svou povinnost podle § 696 odst. 2: měl předem oznámit SVJ, že se zastoupením druhým manželem nesouhlasí. Pokud toto SVJ neoznámil, má smůlu. Nemůže později úspěšně namítat, že druhý manžel nebyl oprávněn je oba zastupovat.

Ustanovení § 1185 ObčZ tedy vnáší právní jistotu do vztahu SVJ – manželé a do vztahu SVJ – spoluvlastníci jednotky.

Pokud toto považujete za „komedii“, máte samozřejmě na takový názor plné právo. Já bych spíše zdůraznil tu právní jistotu, která ze znění § 1185 vyplývá pro všechny zúčastněné.

Justitianus

Vložil TN. (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 14:17

Vyžádování společného zastoupení v případě manželů je zlo. Četl jsem snad už 10 odlišných názorů. Jeden z nich říká, že bez určení SZ hlasovat nesmí, já se k němu nepřikláním.

U spoluvlastníků má institut SZ smysl, ale u manželů?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".