Splátky úvěru na černou stavbu

Vložil Jaryn z Moravy (bez ověření), 14. Duben 2016 - 20:26 ::

SVJ (2000) provedlo rekonstrukci bytového domu. Stavba, dle rozhodnutí soudu byla provedena na černo. Na tuto stavbu byl sjednán úvěr. Vlastník se stavbou,(nutný souhlas všech), ani s úvěrem nevyslovil souhlas. Je tento povinen hradit splátku úvěru ve výši cca 15 000,– Kč/rok? Je vůbec úvěr na černou stavbu, sjednaný proti jeho vůli, pro něho závazný?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 0-6607 (bez ověření), 16. Duben 2016 - 0:45

  V našem domě byla v roce 2010 rovněž provedena černá stavba (tzv. zateplení), stavební povolení bylo na návrh jednoho vlastníka soudem zrušeno, bylo zahájeno řízené o odklizení černé stavby, současně je ta věc u NSS ČR,jde již jen o odklizení, ten vlastník, co to vše „řídí“ nám rovněž ničeho nepřispěl.Má na to právo, u NSS ČR požadovat odklizení, když se na pořízení prospěšné věci nepodílel? Je to vůbec možné, že neplatič požaduje odklizení stavby ?

  Vložil Filomena (bez ověření), 16. Duben 2016 - 0:50

  Jaká je lhůta pro podání žaloby na zrušení stavebního povolení? Taky to budu nucena učinit.

  Vložil Z Brna (bez ověření), 16. Duben 2016 - 2:57

  Lhůta činí 14 dní od.dor.prav.rozs.,

  jelikož, obecně, opakovaná kas. st. není možná, je nutno uvést vešk. roz.sk. již v první kas. st.

  Dle mého názoru si Kas.St. zaslouží cca. 50 st.

  Vložil 0-6607 (bez ověření), 16. Duben 2016 - 1:14

  Radši se o to ani nepokoušejte, on nám sice čas od času vytýká, že jednáme protiprávně, my jsme ho ale nebrali vážně, ale aby na jeho návrh byla odklizena celá změna dokončené stavby, se nám zdá příliš. Tvrdí, že tak činí pro naše dobro.

  Vložil JaVa, 16. Duben 2016 - 8:17

  Samozřejmě,že tak činí pro dobro všech vlastníků jednotek v domě,jelikož svým konáním chce vaši černou stavbu zlegalizovat a zabránit tak trestnímu postihu všech (míněno i váš statutární orgán),kteří se na tomto šlendriánu podíleli.A vůbec se mu nedivím,že nechce platit na něco co vlastně neexistuje.Java

  Vložil Evita (bez ověření), 15. Duben 2016 - 15:38

  Vlastník není povinen přispívat na nelegální účel, tj. není povinen hradit černou stavbu. Úvěr sám o sobě za nelegální označit nelze. Tohle je velice zajímavá situace. Jak přesně znělo soudní rozhodnutí? Proti komu byla podána žaloba?

  Sama jsem ohlásila stavebnímu úřadu černou stavbu v našem domě, stavební úřad sice konstatoval, že k ohlášené stavbě je potřebné předchozí stavební povolení, které vydáno nebylo, a souhlas všech vlastníků jednotek, který rovněž dán nebyl, ale jinak je stavební úřad zcela nečinný s odůvodněním, že žádné řízení ve věci nevedl, takže se věcí zabývat nemůže. Proti komu podat žalobu?

  Vložil Ludmila, 15. Duben 2016 - 18:56

  Pořád není jasné kdo a za jakých podmínek úvěr zajistil.Banka plnila na základě sjednaných podmínek. Napadlo mě, že úvěr byl použit na jiný účel, než bylo dohodnuto – tedy na „černou stavbu“. To je úvěrový podvod a jak je známo, tak vlastníci ručí za dluhy SVJ velikostí svého vl.podílu – banku nezajímají jednotlivci.

  Vložil Ludmila, 15. Duben 2016 - 15:17

  Tomu vůbec nerozumím, vždyť sjednání úvěru předchází schvalovací proces – (SVJ zajišťuje stavební povolení, nebo alespoň ohlášení stavby) předložení bance smlouvy o dílo a prokazatelné schválení vlastníků , že s úvěrem souhlasí (počet hlasů podle Stanov). Chcete říct, že banka plnila – buď bez zajištění úvěru nebo na základě nepravdivých informací(úvěrový podvod)?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".