Smuvní zástava bytu

Vložil bača, 15. Srpen 2016 - 12:54 ::

Dobrý den, většina SVJ při svém vzniku vycházela ze vzorových stanov SVJ a ve svých stanovách má zakotveno, že smluvní zástava bytové jednotky je se souhlasem shromáždění. Stanovy každého SVJ jsou ve sbírce listin a jsou veřejně dostupné. Katastr nemovitostí, který zápis zástavy k nemovitosti provádí, žádný souhlas k zapsání této zástavy od spolumajitelů či SVJ nepožaduje a nemá žádnou povinnost kontrolovat zástavu s příslušnými stanovami. Není to absurdní ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymuus, 17. Srpen 2016 - 8:51

  vzorové stanovy nehovoří nic o tom, že smluvní zástava musí být vždy se souhlasem shromáždění – viz čl. VII vzorových stanov. tedy smluvní zástava na koupi bytu nemusí být rozhodně schvalována shromážděním.

  Čl. VII Shromáždění(3) Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem člena společenství, který je jejím vlastníkem, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-371

  Vložil VN (bez ověření), 15. Srpen 2016 - 14:45

  jsou dle mého názoru z podstaty věci neplatné , neboť jdou proti listině základních lidských práv a svobod a platným zákonům.

  Vložil bača, 15. Srpen 2016 - 15:27

  Možná z podstaty neplatné, ale byly schváleny. Schválili si je Ti, kteří je porušují… Pouze poukazuji na to, že SVJ jsou zatížena nesmyslnou byrokracií, která užírá finanční prostředky, které by jinak mohly být rozumněji využity.

  Vložil MMM (bez ověření), 15. Srpen 2016 - 14:40

  Absurdní by naopak bylo, pokud by byla možnost zástavy majetku (například bance při hypotéčním úvěru) omezena souhlasem shromáždění. Do toho, jestli majitel jednotku zastaví nebo prodá, shromáždění členů SVJ nic není a žádné stanovy na tom nemůžou nic změnit.

  Vložil bača, 15. Srpen 2016 - 15:07

  souhlasím, že to je určitý zásah do vlastnických práv, ale zároveň uvádím, že se nezastavuje jen tato bytová jednotka, ale i společné prostory… A to se již ostatních týká ! Spíše se ptám, proč tato klauzule byla kdysi někde ve vzorových stanovách. A jak to bylo myšleno Je potřeba věc vidět i z druhé strany, kdy nezodpovědný soused si půjčí mnohem více, než je hodnota jeho majetku a nemá ho kdo „přibrzdit“. Ono není tak jednoduché bezdůvodně nemít souhlas nadpoloviční většiny. Ale to jsem vůbec řešit nechtěl.

  Nechci nikomu ubírat naprosto žádná práva, pouze poukazuji na to, že na jedné straně jsou vyžadovány stanovy ve formě veřejné listiny uložené ve Sbírce listin a na druhé straně skutečnost, kdy nikoho nezajímá, co v těchto stanovách je uvedeno.

  Vložil zástava bytové jednotky 1) (bez ověření), 15. Srpen 2016 - 15:19

  Ono je daleko víc absurdit ve vztahu ke stanovám.

  Viz diskuse o účetní uzávěrce. Měli by ji schválit vlastníci, ale nic se neděje, když je zveřejněná bez schválení, a jak jsem zjistil, u té naší velmi zjednodušené rozvahy chybí i podpis.

  Vložil kok (bez ověření), 15. Srpen 2016 - 13:57

  ve prospěch svj -nikoliv ve prospěch bank atd.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".