smluvy svj s dodavateli

Vložil jana (bez ověření), 20. Prosinec 2018 - 14:25 ::

Dobrý den, prosím o info, jak se to se uzavřenými smlouvami svj s dodavateli služeb? U nás se k nim vlastnící nemají šanci přes výbor dostat. Samozřejmě ani nejsou nikde vyvěšeny. Má na to výbor právo? Děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tep (bez ověření), 22. Prosinec 2018 - 10:22

  Monopolního dodavatele tepla v městě privatizovala po plyšáku zahraniční firma a soustavné zvyšování cen tepla jim povolují zastupitelé města, kteří následně téže firmě dovolili ovládnout vodárny a kanalizace, takže i u vody nastal trvalý růst cen bez ohledu na výši spotřeby. Cena tepla je dvousložková, za Gj a za rezervovaný výkon. Tu druhou šlo jednorázově ovlivnit zateplením domu a tím, že jsme omezili vytápění společných prostor v domě. Cena teplé vody závisí na ceně tepla – nahřívá se v domovní předávací stanici.

  Jediné, co SVJ mohlo ovlivnit, byl úklid společných prostor, ale i cena úklidových prací roste úměrně k výši minimální mzdy, kterou musíme respektovat jak my, tak i úklidová firma.

  Závěr: prostor k ovlivnění cen služeb má SVJ u nás minimální, prakticky už žádný.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Prosinec 2018 - 22:54

  nelze veřejně vyvěsit. Ovšem jak zde píší jiní je Vaše právo do nich nahlížet. Jak lze toto právo vymoci by mělo být ve Vašich stanovách. Alespoň naše SVJ to má pregnantně stanoveno i se sankcemi pro statutáry pokud tuto povinost nesplní v danném termínu. Nejsme totiž ovce co kopírují nesmyslný vzor stanov, který na netu svého času koloval. Pokud ve stanovách o tom nic nemáte můžete se opřít o ustanovení občanského zákoníku.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 20. Prosinec 2018 - 17:10

  …U nás se k nim vlastnící nemají šanci přes výbor dostat…

  Pokud platí, že „VLASTNÍCI nemají šanci přes výbor dostat…“ nahlédněte do stanov a zjistěte jaké jsou skutečné povinnosti členů výboru …a jestli k nim patří „tajit smlouvy s dodavateli služeb taktéž“. Pokud ne, najděte ve stanovách způsob odvolání členů výboru a nahrazení je osobami, které povinnosti člena výboru plní. Pak se zamyslete zda zpovykáte většinu osob na svou stranu a podle toho jednejte. :)

  Pokud platí, že „já vlastníce, nemám šanci …“, pak se dostanete celkem snadno ke smlouvám za služby skrze §8 zák. 67/2013 a celkem obtížně ke smlouvám jiným než za služby ale hrazené Vašimi příspěvky na správu domu skrze §1179 NOZ
  anebo vyzvěte SVJ k vyúčtování Vašich záloh na správu domu – řádné vyúčtování může být řádné jen tehdy, pokud SVJ prokáže že náklad byl použit na správu domu, a to může jen tak, že Vám dá k dispozici také ty smlouvy. (oba způsoby jsou „na dlouhé lokte“ a někdy časově přesahují i hranici života)

  Pokud platí, že „já nájemnice, nemám šanci …“, pak se u smluv za služby obraťte na vlastníka bytu který obýváte a nechte ho, ať se smaží on.

  Čmuchal

  Vložil J (bez ověření), 20. Prosinec 2018 - 17:35

  Naše stanovy o smlouvách nic neříkají. Výbor si uzavírá smlouvy s dodavateli podle toho kdo mu jde na ruku. Dle výboru není možné, aby vlastníci měli jakékoliv kopie, ani nahlížení neumožní.

  Vložil * (bez ověření), 20. Prosinec 2018 - 16:14

  Služby vlastníkům dodáva svj. Domníváte se, že svj uzvírá smlouvy samo se sebou?

  Vložil Zdenek 22, 20. Prosinec 2018 - 15:17

  Máte právo nahlížet do všech dokumentů SVJ, smlouvy nevyjímaje.

  Vložil Petr, 20. Prosinec 2018 - 17:13

  1/ „Má na to výbor právo?“. Co máte ve stanovách v oddíle „výbor“ o jeho pravomoci uzavírat smlouvy s dodavateli služeb (předpokládám, že dodavateli služeb označujete vodárny, popeláře, úklidovou firmu a zajišťovatele osvětlení domu) ?

  Těch dotazů, kdy by měli tazatelé hledat nejdříve odpověď ve stanovách je tu nepočítaně. Pravda je, že některý výbor si to zařídil tak, že konečné znění stanov (pokud vůbec mezi vlastníky kolovaly jednotlivé verze k připomínkám) má jen 3× pro sebe. Podle § 221 totiž „Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku“. Jednali jste o smlouvách na shromáždění ?

  2/ „U nás se k nim vlastnící nemají šanci přes výbor dostat“.

  Pokud těch, kteří mají o smlouvy zájem, je více než 50 % zúčastněných na schůzi, pak je to jednoduché. Jinak musíte mezi ostatními lobbovat. Už jste se snažila tuto otázku na schůzi řešit ?

  Vložil Justitianus, 20. Prosinec 2018 - 21:56

  Pane Petře a paní Jano,

  stanovy SVJ v aktuálním úplném znění jsou povinně vloženy ve sbírce listin rejstříkového soudu. Jsou tedy přístupné online (na internetu), a to ode dne vzniku SVJ. K tomu viz § 1204 NOZ.

  Pokud některý popleta tvrdí, že se nemůže dostat ke stanovám, nebo je shání u výboru, pak to jsou jen zmatené pohádky ovčí babičky.

  Justitianus

  Vložil JamiLu (bez ověření), 20. Prosinec 2018 - 22:08

  Justitianus – jste na míle vzdálený od reality. Znám na našem sídlišti cca 10 SVJ, které mají dávno odhlasované nové stanovy, ale ve sbírce listin rejstříkového soudu jsou původní.

  Co s tím uděláte?

  Vložil Justitianus, 20. Prosinec 2018 - 22:48

  Vaše otázka je nesmyslná. Proč bych s tím měl já něco dělat??? SVJ má stanovy, které jsou vloženy ve sbírce listin rejstříkového sou­du.

  Doporučuji seznámit se s § 104 až § 106 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících. Za nevložení nových stanov do sbírky listin může soud uložit pořádkovou pokutu až 100000 Kč. Částka pak může být vymánhána na členech výboru, neboť nekonali s péčí řádného hospodáře.

  Justitianus

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 21. Prosinec 2018 - 8:51

  Které stanovy jsou právně rozhodné ? Ty staré, nebo ty nové nevložené, u nichž bylo za souhlasu a přítomnosti JUDra odhlasováno, že nabudou účinnosti až vložením ?

  Vložil Justitianus, 21. Prosinec 2018 - 14:21

  Pane Zapisovateli,

  SVJ (tedy výbor) se nemůže vůči vlastníkům jednotek dovolat „tajných“ stanov, které nebyly zveřejněny zákonným způsobem ve sbírce listin rejstříkového sou­du.

  Naopak platí, že každý se může dovolat zveřejněných stanov. (Zákon o veřejných rejstřících obsahuje ovšem jednu výjimku, tam si to přečtěte.)

  Vaše stanovy jsou sice platné, ale nejsou dosud účinné. Účinnosti nabudou teprve dnem zveřejnění ve sbírce listin rejstříkového soudu, což je v nich uvedeno.

  Justitianus

  Vložil Jarda_, 22. Prosinec 2018 - 0:22

  Jakou vyjimku?

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Prosinec 2018 - 9:34

  Pokud bylo odhlasováno, že stanovy nabudou účinnost až okamžikem „založení do sbírky listin“, tak to tak bude. Nicméně formulace je nešťastná, raději bych volil okamžikem „zveřejnění ve sbírce listin“. Jsou 3 kroky: došlo na soud, založeno, zveřejněno.

  Formálně právně založeno = zveřejněno.

  Jenže technicky (fakticky) se zakládá zpětně, vysvětlovala mi to úřednice veřejného rejstříku, co to má na starosti. Když máte datum založení 21.12., tak fakticky se na webu justice.cz objeví asi až po dvou dnech.

  Ten systém není dokonalý – vyhrál jsem soud a ze sbírky měly pracovnice odejmout (odstranit) příslušné listiny, ale aplikace s tím vůbec nepočítá, takže musela napsat přímo na firmu Asseco, která aplikaci vyvíjí, a podpora to musela udělat ručně.

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 21. Prosinec 2018 - 11:17

  Přesně jsem ve značně nátlakovém jednání formuloval návrh takto: „Stanovy nabudou účinnosti dnem vyvěšení na obchodním rejstříku“. JUDr odpověděl, dobře, takto to tam doplníme a pak nechal hlasovat. Předpokládám, že ani někde na soudním popravčím dvorku naše „nové“ stanovy ještě vyvěšeny nebyly, a nikdo by snad to tak, doufám, ani nevnímal.

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Prosinec 2018 - 17:29

  Myslím, že velký výkladový problém zde není, nenapsali jste to přesně, ale pokud se o věci takto hlasovalo a odhlasovalo, je to dostatečně srozumitelné a soud by větu vyložil opravdu tak, že jste mysleli „dnem zveřejnění“ resp. „dnem založení“.

  Vložil JaVa, 21. Prosinec 2018 - 15:59

  Právnická osoba SVJ, se neregistruje/ne­vyvěšuje v „Obchodním rejstříku“,ale v „Rejstříku Společenství“,to by mohl váš „pan JUDr“ vědět!

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Jarda_, 22. Prosinec 2018 - 0:33

  Nerika se tomu dnes nahodou spolecne Verejny rejstrik? Drive se to jmenovalo Obchodni rejstrik, viz subdomena or.

  https://or.justice.cz/

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".