Smluvní pokuta od Správce

Vložil Anonymous, 24. Červenec 2007 - 13:25 ::

Vážená redakce, pronajímám byt. Můj nájemník je kuřák a kouří pravidelně na balkoně. S tím se nesmířili sousedé bydlící nade mnou. Jelikož jsem odmítl nájemníkovi nařídit přestat kouřit, dotčení sousedé na mě začali vyvíjet neskutečný tlak (vydírání,atd). V další fázi Výbor společenství odhlasoval následující: „Při opětovném porušování Domovního řádu lze dát pokyn Správci objektu k udělení pokuty vlastníkovi, který nesjednal nápravu závadového stavu. (Závadovým stavem definují: „Váš nájemník nepřiměřeně omezuje obyvatele sousedícího bytu kouřem, čímž porušuje Dom.řád“) Před 14 dny jsem obdržel dopis od Správce vymáhající po mě „Smluvní pokutu“ (uzavřenou mezi Správcem a Výborem společentsví) za nesjednání nápravy závadového stavu“ ve výši 3000,–. 1) Může za mě odhlasovat většina vlastníků takový krok nebo je to protizákonný akt? 2) Jak dotčená paní u tak komplikovaného problému může dokázat jeho objektivnost?

Co by jste mi v této chvíli poradil?

Děkuji za pomoc

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jiří Svoboda 0c5a17 (bez ověření), 26. Říjen 2019 - 13:33
  Vložil Anonymous, 30. Červenec 2007 - 23:18

  Pokud nájemník kouří na balkoně, který není součástí společných prostor, potom se z hlediska SVJ nejedná o činnost související se správou domu. A i kdyby kouřil ve společných prostorech přes zákaz, přesto vymáhání jakéhokoliv plnění nezaloženého na skutečných účelně vynaložených nákladech nebo prokazatelně vzniklé škodě je ze strany SVJ velmi problematické. Např. smluvní pokutu lze totiž vymáhat pouze na někom, kdo se k jejímu zaplacení zavázal a to Vy nejste. Mezi osobou vlastníka a osobou Sdružení vlastníků jednotek je velký rozdíl, který zdá se mi je zde často směšován. Jejich šancí je hnát Vás do správního řízení. Osobně doufám, že Vás nějak donutí nájemníka usměrnit a dostatečně Vám znepříjemní život. Je to sprosté a Váš postoj je nehorázný.

  Vložil Anonymous, 31. Červenec 2007 - 7:33

  Děkuji moc za Váš komentář, nicméně si s vámi dovolím nesouhlasit. Samozřejmě jsem pro dobré vztahy v domě a proto jsem oznámil Výboru i Správci, že jsem s podnájemníkem neprodloužil smlouvu a v září 2007 se stěhuje. Oni však na pokutě trvají s tím, že jsem zpětně (resp. okamžitě) neřešil onen „závadový stav“. Podle mě je to ze den na den prakticky nemožné a proto se domnívám, že je problém odstraněn. Tzn. radíte mi pokutu neplatit?

  Vložil Helena, 24. Červenec 2007 - 21:10

  Jak už tu někdo psal, jde o obtěžování sousedů imisemi a takové jednání je zakázané. Nicméně, pokud nedojde mezi obtěžujícím a obtěžovaným k nějaké dohodě, může to řešit jen soud. Jsem přesvědčená, že SVJ nemůže udělit vlastníkovi jakoukoliv sankci, a to ani v případě, že jsou zákaz kouření a pokuta uvedené v domovním řádu přijatým v souladu se stanovami. Podle mě je sporné, že by zákaz kouření byl správou domu ve smyslu ZoVB a i kdyby, nemyslím, že by SVJ mohlo domovním řádem uložit povinnost, která nevyplývá ze zákona a k jejímuž udělání žádný zákon SVJ nezmocňuje. Teoreticky by závěr mohl být jiný, pokud by se prokázalo, že jste vy sám pro takový domovní řád hlasoval, tedy vlastně s takovou pokutou souhlasil (to ale asi není tento případ). Každopádně myslím, že oba způsoby (soudní či pokutování ze strany SVJ) jsou zbytečné, neproduktivní a nepřispívají dobrým vztahům v domě. Doporučila bych řešit to dohodou mezi vámi, nájemcem a sousedy, které to obtěžuje. Např. alespoň dohodnout se tak, že např. nebude kouřit na balkóně v určitých hodinách, kdy to nejvíce obtěžuje (ráno, večer, noc). Pokud to nepůjde, spíš bych domluvila nájemci – toho můžete vyměnit za jiného, ale byt nikam nepřesunete a špatné vztahy se sousedy už vám zůstanou.

  Vložil Anonymous, 24. Červenec 2007 - 16:54

  Obtěžování kouřem nad míru přiměřenou poměrům je zakázáno i občanským zákoníkem, konkrétně § 127:

  (1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

  Zda to přesahuje tuto míru, to může posoudit pouze soud. Ale nechat to dojít až k soudu by se někomu dosti prodražilo.

  Vložil Pavel, 24. Červenec 2007 - 16:42

  Jsem nekuřák, ale pokusím se být objektivní.

  Důležité je, co je přesně v Domovním řádu a jestli byl Domovní řád schválen podle Stanov.

  Pokud je tam zákaz kouřit v domě a na balkonech, stanovena výše sankce, resp. kdo sankci a její výši uděluje, nevidím protizákonný stav.

  Sousedé si asi také bezproblémově seženou svědectví, že nájemník pod nimi kouří na balkóně.

  To, že výzvu k zaplacení pokuty pošle správce, je jen technika vymáhání.

  Jinak problém imisí je velmi častý v sousedských sporech a velmi komplikovaný na řešení.

  Domnívám se, že (bohužel :-)) najdete skulinku ať už v definici „závadového stavu“ nebo v nejasnosti sankce v řadě Stanovy-Domovní řád-sankce.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".