smlouvy s poskytovatelem internetu

Vložil šárka (bez ověření), 21. Listopad 2019 - 8:11 ::

Dobrý den. Přečetla jsem si zde mnoho diskuzí na toto téma, ale nedobrala jsem se odpovědi, tak zkusím ještě dotaz. Jako SVJ fungujeme cca 4 roky. Zjistila jsem, že smlouvy s poskytovateli internetu (v domě máme

 1. jsou neaktuální (sjednané mezi bytovým družstvem a poskytovatelem) a
žádáme o smlouvy nové. Vzhledem k tomu, že 2 ze 3 poskytovatelů si z našeho domu udělali „rozvodnu“ pro okolní domy, tak požadujeme nájemné z nainstalovaného zařízení. Firmy se ihned začaly ohánět zákonem č. 127/2005 a odvolávají se na bezplatné poskytnutí prostorů. Existuje vůbec nějaká možnost se takovému zákonu bránit? Nemáme zájem „klást odpor“, ale proč ze sebe dělat jen levný zdroj??! Budu ráda za přínosné komentáře. Šárka V.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil šárka šárka (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 12:50

  to opravdu nemá žádný dům podobný problém a zkušenost?

  Vložil Zdeno (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 14:38

  Mohou se ohánět § 104, bod (3) zákona 127/2005. Podstatné tedy je, zdali mají zřízenou služebnost, nebo ne. Pokud ne, přichází do úvahy část „možno k zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvu.“.

  Pokud poskytují služby i ostatním a nemají u vás zřízenou služebnost – tak stačí začít komunikovat a naznačit (nebo to rovnou udělat…) výpověď stávající smlouvy. Pak se dá bavit o podmínkách smlouvy nové, nebo prostě žádná smlouva nebude a „odejdou“… (to asi nebude v zájmu poskytovatele, otázka jestli to bude ve vašem zájmu – pokud jeho služby využívá hodně lidí i z vášho domu… ale to je na vás).

  Náš příklad: v domě máme 2 poskytovatele. Jeden zde byl od výstavby, má zřízenou služebnost. Je u nás „zdarma“ a ani neuvažujeme o tom, že by jsme po něm chtěli nejaké platby – ovšem nemá svoje odběrné místo elektřiny, spotřebovává společnou, má tedy svůj podružný elektroměr a SVJ mu přeúčtovává náklady za spotřebovanou elektřinu. Druhý přišel později, služebnost zřízenou nemá a „chtěl“ se dohodnout na fungování – tak byla uzavřena nájemní smlouva a za umístění a provoz technologie (kde poskytuje služby nejen nám, ale i pro okolité domy) nám platí (není to závratná částka a dohodli jsme se na ní při vyjednávání smlouvy). Pro změnu tento poskytovatel si zřídil svoje vlastní OM elektřiny, tu si tedy hradí sám…

  Vložil JaVa, 22. Listopad 2019 - 16:24

  Vznik věcného břemena va smyslu zákona č.110/1964 Sb., nebyl podmíněn souhlasem vlastníka pozemku,proto není rozhodné zda předchozí vlastník budovy s umístěním „rozvodny“ souhlasil či nikoliv.

  Zákonem č.151/2000 Sb., a následně z.č.127/2005 Sb., zůstala věcná břemena vzniklá dle § 12( m.j oprávnění ve veřejném zájmu zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech podzemní vedení) z.č. 110/1964 Sb., zachována.

  Přeji hezký večer.JaVa

  Vložil Zdeno (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 20:40

  Může být a toto nerozporuji. Ale předpokládám, že pokud jde v dotazu o „smlouvy s poskytovateli internetu“, tak půjde o novší vedení, kde pro vznik věcného břemene / služebnosti byl vyžadován souhlas vlastníka…

  Ale jinak je pravdou, že bez uvedení bližších podrobností se dá těžko radit. Můj uváděný příklad je o domě postaveném v roce 2008, druhý poskytovatel přišel v roce 2015.

  Vložil JaVa, 22. Listopad 2019 - 20:15

  1)Smlouvy(dle § 104 odst.3 z.č­.127/2005 Sb.,) se dají řešit pouhým dodatkem,ve kterém již bude uveden aktuální poskytovatel služby a právnická osoba SVJ na místo družstva.

  2)Vůbec neuvádíte kolik prostoru ty rozvodny zabírají(„V zákoně č.127/2005 § 104 odst.5 se totiž uvádí,že omezení vlastnického práva nesmí být provedeno ve větším rozsahu,než je k dosažení účelu uvedených v odst.1 a 2 nezbytně nutné.“)
  a jak je řešeno jejich napájení atd.

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127…

  Pokud nedodáte více konkrétních informací ,tak se rady nedočkáte!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil jaraz (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 13:00

  Po převzetí BD jsem ihned uzavřel Smlouvy o pronájmu prostoru na střeše za symbolickou částku 700 Kč.(bez toho,aby byl odběr elektřiny) .Po dobu 6 let oba provozovatelé platili bez problémů,ale letos jsem zvýšil o 80Kč a jednomu se to nelíbilo. Tak jsem se domluvil s tím druhým,zda převezme klienty a protože nebyl problém,tak jsem smlouvu Dodatkem vypověděl. Po zjištění jaká je situace ten druhý podepsal Doplněk a zaplatil zvýšenou částku,protože si uvědomil,že přijde o klienty. Oponoval tím, že nikde nic neplatí jen u nás, tak jsem se nedal a vysvětlil,že pokud on podniká a prodává signál „mým“ vlastníkům,tak já se musím řídit pravidlem dobrého hospodáře a platbu vyžadovat i když se jedná o 1,80 Kč denně.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".