Smlouva o správě - formální náležitosti a sporné body

Vložil Anonymous, 26. Březen 2009 - 11:58 ::

Dobrý den, prosím o vaše odborné připomínky v této věci – SVJ má podepsat smlouvu o správě se SBD (dosud byly smlouvy pouze s jednotlivými vlastníky). V návrhu smlouvy mě ale pár věcí nesedí (v porovnání se vzorovými smlouvami na internetu), proto se chci zeptat:

 1. MUSÍ být v názvu smlouvy uvedeno „Mandátní smlouva o …“ nebo je právně v pořádku i pouhá Smlouva o..?
 2. běžné opravy a údržba (bez schválení SVJ) do 20.000,– Kč (na jiných smlouvách bývá 10.tis.) – jak to máte vy???
 3. není specifikováno, že do urč.data musí předložit roční účetní závěrku – pouze se uvádí, že předloží účetní osnovu a čtvrtletně účetní knihu, rozvahu a VZZ. Trvali byste na doplnění textu o předložení ÚZ za předchozí hospodářský rok do např. 31.3.?
 4. odměna – uvádí odměnu xxx Kč/měsíc za bytovou jednotku a v dalším bodě stojí, že správci dále náleží odměna ve výši xxx Kč/měsíc za tytéž činnosti jako v bodě předchozím!!! Je to běžná praxe?
 5. odměnu lze zvýšit bez souhlasu SVJ o výši inflace – někde tady v diskuzi jsem četla „hlavně si nenechte vnutit automatické navyšování podle inflace“. Jak to prosím máte vy?
 6. platby se poukazují na ÚČET SPRÁVCE!!! (Náš výbor si pořád myslí, že je výhodnější nemít vlastní účet – totální zoufalství…)
 7. SVJ souhlasí, aby správce při vyúčtování užíval metodiky rozpracované ve vnitřních právních předpisech správce. – Je tahle formulace šťastná? Neměly by se tedy ty předpisy přiložit jako součást smlouvy?
 8. SVJ uděluje touto smlouvou správci plnou moc k prováděným právním úkonům.. – v jiných smlouvách jsem se dočetla „Vyžaduje-li plnění povinností a úkolů uvedených v čl. xx uskutečnění právních úkonů jménem objednatele, je tento povinen vystavit správci včas potřebnou plnou moc. Listinu o plné moci musí správce vrátit při ukončení smlouvy o správě domu.“ Jak to prosím máte?

9. smlouvu lze vypovědět pouze k 31.12. s tím, že výpověď musí být doručena druhé straně nejpozději do 30.6. – jinde jsem se s tím nesetkala, všude se uvádí klasická výpověď s 3 měsíční výp.lhůtou…

10. samozřejmě správce za nic neručí. Dočetla jsem se tady v souvislosti s účetnictvím, že je vhodné doplnit, že správce bude hradit případné sankce z porušení právních předpisů. Taky psala paní Klainová, že věta „správce povede účetnictví v souladu s účetními předpisy“ je žalostně málo. Co je teda vhodné doplnit, prosím?

Předem moc děkuji, Hana

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymousxx (bez ověření), 27. Březen 2009 - 8:23

  Nenechte si vnutit automatické navyšování podle inflace!!!!!!!!!!

  Vložil hanaf (bez ověření), 26. Březen 2009 - 13:00

  Pokračování: všimla jsem si, že se jednotlivé smlouvy na internetu neshodují v paragrafu, podle kterého vznikají…zatímco mandátní smlouvy vznikají podle § 566

  1. Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.
  2. Je-li zařízení záležitosti předmětem podnikatelské činnosti mandatáře, má se za to, že úplata byla smluvena.

  Naše smlouva o zajišťování správy atd. je podle par. 269 odst.2:

  § 269

  1. Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva uzavřena není.

  Není to nějaká levota? :-)

  Vložil Petr, 26. Březen 2009 - 12:06

  Na http://pravniradce.ihned.cz/…00_detail-13
  je ve verzi pdf Příručka kde je na závěr i vzor smlouvy o správě. Zkuste se inspirovat

  Vložil hanaf (bez ověření), 26. Březen 2009 - 12:22

  Pane Petře,

  děkuji, to je už třetí vzor smlouvy, který se od té naší liší :-) Hana

  Vložil Petr, 26. Březen 2009 - 18:36

  Bych měl zájem o smlouvu jako Mandátní či Příkazní (podívejte se business.center­.cz/business/pra­vo/ na rejstřík pojmů). Platby na svůj účet, ne na cizí. Pokud to zákon o účetnictví nezakazuje (nevěřím), tak ale jak účtovat na jednom účtu pro dva samostatné subjekty (v účetnictví byste měli výpis jejich účtu s začerněnými jejich položkami ?). Kdyby nic jiného zaručí výbor že správce nezpronevěří peníze ? Smlouvu vypovědět s lhůtou 1 až 3 měsíce, ne k 31.12. Zkuste si najít správcovskou smlouvu na internetu. Správci bych nedal paušálně bianco možnost nakládat s účtem (myslím účtem SVJ) Vlákna zde Správa domu (je to tu 2×), Smlouva o správě domu, Správa a pověřený vlastník,

  Z vlákna správa domu cituji: „Správa domu vykonávaná členem výboru Vložil N. Klainová (bez ověření), 20. Červen 2008 – 8:15 další diskuse je vedena pod názvem Správa domu vykonávaná členem výboru. Zkuste si to projít. N. Klainová“ Na zdroje informací upozorňuje p.Pavel viz Některé zdroje informací o SVJ Našel jsem i web http://www.jaktodelaji.cz/…-sprava-domu http://www.jaktodelaji.cz/…rebuje-vedet

  Vložil hanaf (bez ověření), 27. Březen 2009 - 10:05

  Děkuji za informace a nasměrování na další články. Hana

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".