Sklepní kóje

Vložil bobo viajero, 24. Únor 2011 - 12:12 ::

Dobrý den všem, trápí mne nejasnosti, týkající se určení „laťkové“ sklepní kóje (SK) v prohlášení vlastníka (PV). Prosím o radu:

 1. Může být SK kvalifikována jako relativně společná část domu, společná jen jednomu vlastníkovi bytu? A jaké by to mělo důsledky stran „užívání a nákladů“?
 2. Je SK určená jako příslušenství bytu zároveň společnou částí domu (SČD)? Pokud ano, uvádí se SK ve výčtu příslušenství bytu i ve výčtu SČD?
 3. Jaký je rozdíl mezi tím, že je SK určená jako SČD, kterou má výhradně právo užívat konkrétní vlastník bytu a určení SK dle bodu 2? Děkuji za odpovědi. Buďte zdrávi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil sarg (bez ověření), 23. Červen 2019 - 17:57

  Dobrý den, prosím o radu. Pokud máme v prohlášení vlastníka uvedeno sklepní kóje – příslušenství bytu, lze tedy tomu rozumět, že tato koje není vlastně ve vlastnictví bytu. Co vyčteme z katastru? Pokud jsou tyto sklepní koje součástí společného prostoru, potom jednotliví vlastníci bytů nemohou na vlastní pěst tyto koje rekonstruovat? Ale musí se odsouhlasit reko kojí na schůzi shromáždění? díky

  Vložil JaVa, 23. Červen 2019 - 19:33

  Odpověděl jste si zcela správně.

  „Pokud jsou tyto sklepní koje součástí společného prostoru, potom jednotliví vlastníci bytů nemohou na vlastní pěst tyto koje rekonstruovat? Ale musí se odsouhlasit reko kojí na schůzi shromáždění?“

  § 1189/89/2012 Sb.,

  (2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

  § 1190

  Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků.

  konec citace

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil sarg (bez ověření), 24. Červen 2019 - 6:05

  děkuji za odpověď. Přesto nevím, čím je přesně vyspecifikováno, že 1pp, kde jsou jednotlivé sklepní koje umístěny, je společný prostor. (366/2013?) V PV máme společné prostory def takto: schodiště a chodby,dveře a okna přístupná ze spol prostor, společné prostory a spol části, tech a úklid místnosti, kočárkárna, ostatní nepodstatné. Mělo by v PV být co nejvíce a co nejpřesněji definováno, co jsou spol prostory, či se dále řídit zákonem 366/2013? Lze vůbec vše podchytit do PV?

  Vložil JaVa, 24. Červen 2019 - 6:32

  " Přesto nevím, čím je přesně vyspecifikováno, že 1pp, kde jsou jednotlivé sklepní koje umístěny, je společný prostor."

  Máte ve vašem PV uvedeno,že se v 1 PP nachází nějaké nebytové jednotky a v nich jsou zakresleny/umístěny jednotlivé kóje?Asi ne.Pak se jedná nepochybně o společné části domu!

  Zkuste si také podrobně prohlédnout dokumentaci k PV,zejména půdorys 1 PP,chodbám a víceúčelovým místnostem ve společných prostorách domu.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil sarg (bez ověření), 24. Červen 2019 - 6:58

  PV: V budově budou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek a to následovně: 24 – sklepní koje umístěná v 1pp budovy pro jednotku 1, atd. PV obsahuje půdorys 1 pp – kde je přesně zakresleno i s číselným popisem a legendou, která koje patří ke kterému bytu, dále chodba, technické místnosti, kočárkárna. O žádných nebytových jednotkách není řeč. Do podlahové plochy pro účely výpočtu zálohy se nezapočítává plocha sklepa. Nikde nemáme uvedeno, že v 1pp se nachází nebytové jednotky. Hezký den

  Vložil JaVa, 24. Červen 2019 - 7:29

  Děkuji Vám za doplnění informací.Jde to sice pomalu , ale přece.

  „V budově budou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek a to následovně: 24 – sklepní koje umístěná v 1pp budovy pro jednotku 1, atd.“

  Pokud je v PV napsáno „a“ mělo by tam být i to „b“

  a)= § 1166 2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,

  b = § 1180 Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  konec citace.

  Co máte v PV napsáno o povinnosti spravovat společné části,které jsou ve výlučném užívání jen některých vlastníků jednotek?

  Hezký den.JaVa

  Vložil sarg (bez ověření), 24. Červen 2019 - 8:04

  v PV nevidím nic takového. Máme zde toto: určení spol částí domu (viz výše) – všechny tyto spol části mají právo užívat a povinnost podílet se podle výše svého spoluvlastnického podílu na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlast práva. Dále je zde uvedeno „a“

  Vložil JaVa, 24. Červen 2019 - 8:43

  Opět jste si odpověděl sám.Pokud jste členem výboru SVJ, tak se podle toho,co je v PV uvedeno řiďte, jestli jste pouze řadový člen SVJ, tak máte dost argumentů k tomu, aby vaši statutáři zajistili opravu společných částí domu, na náklady těch,kteří je spoluvlastní a spoluužívají!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil sarg (bez ověření), 24. Červen 2019 - 10:12

  Z toho se dá tedy soudit, že když si v koji vlastník udělá omítku na příčce za vlastní, tak neměl, neboť o tom nerozhodlo společenství? Nebo když je to příslušenství bytu, tak se zde chová dle stanov, které říkají zjednodušeně, že omítky jsou ve vlastnictví k bytu nikoli jak nosná zeď spol. část domu.

  Vložil JaVa, 24. Červen 2019 - 11:03

  „když si v kóji vlastník udělá omítku na příčce za vlastní, tak neměl, neboť o tom nerozhodlo společenství?“

  „Teoreticky“ se jedná o zásah do společných částí domu bez souhlasu spoluvlastníků­.„Prakticky“, pokud tím (myšleno opravou omítky ve své kóji) neomezil na právech ostatní spoluvlastníky společných částí domu,nebo tyto společné části nepoškodil, pak se jedná o „banalitu“ a veškerá další polemika je naprosto zbytečná.

  P.S.Jestli někomu vadí to, že uživatel kóje, zvelebuje na své náklady společnou část domu, pak ten dotyčný zřejmě nenaplňuje § 4/89/2012 Sb.,

  Přeji vám hezký den.JaVa

  Vložil lake, 27. Únor 2011 - 8:12

  Sklepní kóje není samostatnou věcí v materiálním smyslu. Jde pouze o vymezenou část prostoru uvnitř konkrétní místnosti. Není-li sklepní kóje samostatnou věcí, pak ani nemůže být samostatným předmětem právních vztahů.

  To nevylučuje,aby kóje byla uvedena v Prohlášení vlastníka jako „příslušenství bytu“. Soudím, že z takové definice nelze činit žádný závěr o vlastnictví této části prostoru. Je tím pouze dáno právo užívat kóji s bytem. Definice „příslušenství bytu“ je obsažena v Občanském zákoníku § 121 odst. 2. Tato definice o vlastnických vztazích mlčí.

  Zjistěte si, komu patří místnost v domě, v níž jsou vymezeny tyto kóje. Vlastník této místnosti je i vlastníkem veškerého vnitřního prostoru v této místnosti a odpovídá za údržbu a opravy.

  lake

  Vložil G.X, 26. Únor 2011 - 13:08

  Dobrý den,

  ad 1) Podle mého názoru to zákon neřeší dostatečně určitě, aby bylo možné jednoznačně odpovědět. Svůj názor jsem uvedl ve starším příspěvku zde

  http://www.portalsvj.cz/…-domu-uskali#…

  ad 2) domnívám se že oboje ano, může být

  ad 3) nevidím relevantní rozdíl mezi tím, co uvádíte v bodě 2 a ad 3

  Ještě poznámka: označení „příslušenství“ z pohledu vlastnictví nemusí znamenat mnoho; jen určuje, že věc je k užívání společně s věcí hlavní (ve smyslu Obč. zákoníku). Z hlediska vlastnictví bytů je vymezení něčeho jako „příslušenství“ (bytu) důležité tehdy, pokud se jedná o místnost (ZoVB § 2, písmeno i), pak se započítává do podlahové plochy bytu, a do spoluvlastnického podílu. Sklepní kóje ale místnost pravděpodobně nebude.

  Zajímalo by mě, zda půdobíte v tomto kontextu jako tvůrce Prohlášení nebo vám jde o interpretaci již hotového PV?

  G.X.

  Vložil Marcela Růžičková (bez ověření), 16. Listopad 2015 - 13:44

  Vypracovávala jsem nedávno pro naše bytové družstvo tzv. prohlášení vlastníka. Vše jsem si zjišťovala a sklepní kóje jsem zahrnula pouze do „relativně společných částí domu, společných pouze pro některé vlastníky“, neboť podlahová plocha bytu (ze které se odvozuje spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a na pozemku) je soubor místností......... a sklepní kóje podle všech definicí nemá charakter místnosti. Shodně tak je to i s lodžií, která je součástí pláště domu a dokonce ani nesmí být součástí podlahové plochy bytu (krom toho také nemá charakter místnosti).

  Vložil it, 26. Únor 2011 - 19:59

  Dobrý den,

  s dotazem Vám nejspíš také moc nepomůžu. Jen Vám můžu napsat, jak to máme my nově ve smlouvě o výstavbě. Sklepní kóje je vedena jako příslušenství bytu, v podlahové ploše započítána není a ani není vedena jako společné prostory domu. Tak nám to sepsal právník, takže předpokládám, že to má nějakou relevanci. Doporučoval nám to, abychom to takto přímo určili, ať do budoucna nejsou problémy. Původně sklepy byly SČD, i když měl každý svůj sklep.

  Ještě by Vám mohl pomoci tento odkaz http://kraken.slv.cz/22CDO1455/2008 jestli budete mít trpělivost rozsudek prostudovat.

  Vložil G.X, 27. Únor 2011 - 9:45

  Určení kóje jako součást spol. prostor může být i schematické – zkuste nahlédnout do grafické části Prohlášení – jak je plocha kójí vyznačena na půdorysu?

  G.X.

  Vložil it, 27. Únor 2011 - 10:16

  Ve schématu máme napsáno: „Společné prostory vyznačeny bíle, sklepní kóje patřící k jednotkám popsány a číslovány.“ Sklepní kóje jsou také označeny bíle. Což ale nemění nic na tom, že každá konkrétní očíslovaná kóje patří ke konkrétnímu bytu a nemůže to být zaměněno.

  Vložil G.X, 27. Únor 2011 - 20:36

  Reagoval jsem na vaše tvrzení „Sklepní kóje (…) a ani není vedena jako společné prostory domu.“ 

  Nyní jste sám zjistil, že kóje ve skutečnosti součástí spol. prostor jsou.

  A já dodávám, že to v tom žádný problém není – kóje je i tak příslušenstvím konkrétního bytu.

  Nepředpokládám, že se (neuvedení slovní formulací) jednalo o nějakou opatrnost tvůrce Prohlášení, spíše považoval za dostatečnou informaci formou půdorysného zobrazení v příloze PV, protože tam to být znázorněno musí.

  G.X.

  Vložil lake, 28. Únor 2011 - 3:36

  Sklepní kóje sama o sobě skutečně není společnou částí domu. Společnou částí naopak je místnost, v níž se SK nachází. Sklepní kóji si nemůžete koupit s bytem, i když některé kupní smlouvy vadně deklarují SK jako „součást bytu“, nebo „součást jednotky“, nebo tvrdí, že „přechází do vlastnictví kupujícího“.

  Je třeba mít na paměti, že určení sklepních kójí v Prohlášení (a v kupní smlouvě) nedefinuje vlastnické vztahy. Jde pouze o stanovení způsobu užívání společných místností a prostorů domu. Tento způsob užívání a jeho rozsah může být — na rozdíl od rozsahu vlastnictví jednotky — kdykoliv změněn rozhodnutím spoluvlastníků, tedy usnesením shromáždění. (K některým změnám je ovšem třeba i svolení stavebního úřadu.)

  Je to obdobné jako u společné garáže: na podlaze jsou sice namalovány bílé čáry, jednotlivá parkovací místa mohou být i očíslována, avšak samostatnou společnou částí domu není žádné z nich. Jako SČD je vedena pouze celá podzemní garážová hala.

  lake

  Vložil salve, 29. Leden 2013 - 11:22

  V prohlášení vlastníka je uvedena plocha bytu včetně sklepní kóje (je to i v katastru). Příslušný podíl se pak počítá z této plochy. Při výpočtu DPZ i např. podílu z úvěru na zateplení by se měla použít pouze plocha bytu bez příslušné kóje? Je to tak správně?

  Vložil bobo viajero, 28. Únor 2011 - 11:16

  Dobrý den, předně děkuji za všechny odpovědi… K původnímu dotazu ještě dávám k dobru stanovisko jednoho z autorů komentáře k ZOVB z edice BECK: "Je třeba rozlišovat dvojí režim:

  1. Vlastnický, resp. spoluvlastnický – pak je místnost se sklepními kójemi společnou částí domu, příp. též samostatnou jednotkou ve spoluvlastnictví.
  2. Vztah věci hlavní a jejího příslušenství – zde § 122 odst. 2 OZ Podle něj může být i sklepní kóje, která je společnou částí domu, příslušenstvím by­tu."

  Z uvedeného je zřejmé, že shora uvedená odpověď plně koresponduje s příspěvkem uživatele „lake“ :-) Osobně jsem se rozhodl (z opatrnosti zdvojit režim užívání sklepní kóje) a v prohlášení:

  • určit místnost s kójemi jako společnou část domu společnou všem vlastníkům (z hlediska vlastnického), dále
  • určit sklepní kóji jako příslušenství bytu (tj. z hlediska užívání nikoliv vlastnictví), a navíc
  • konstituovat právo výhradního užívání prostoru sklepní kóje konkrétním vlastníkem jednotky…(tj. opět hlediska užívání nikoliv vlastnictví).

  Tak třeba to pomůže i dalším „tvůrcům“… :-)))

  Vložil it, 28. Únor 2011 - 8:19

  Jsem si tu přivlastnila dotaz, ale už je mi to zcela jasné. Díky Vám oběma za vyčerpávající informace.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".