signal tv

Vložil Anonymous, 24. Leden 2011 - 13:15 ::

dobrý den,je poviností,spo­lečenví zajistit tv signal všem byt.jednotkam v domě/40bytu/ děkuji za odpověd manki

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ivo6 (bez ověření), 6. Únor 2011 - 16:43

  Dovolim si pripomenout jiz probehlou zdejsi diskuzi, kde je uvedeny odkaz na stanovisko CTU. http://www.portalsvj.cz/…i-anteny-sta#… ivo6

  Vložil tata_FIDO, 26. Leden 2011 - 7:48

  S největší pravděpodobností STA je věcí společnou pro všechny členy společenství (možná i přispíváte nějakou částkou na údržbu). Jak ostatní členové krom Vás přijímají DVB-T signál? Vyhovuje i jim tento stav? Nechte hlasovat na schůzi společenství o této věci a tím snad docílíte požadovaného stavu U nás to proběhlo rozumně, lidé chtěli i DVB-S signál a tak se přistoupilo k rekonstrukci STA a všichni jsou spokojeni

  Vložil Pepa z.d. (bez ověření), 28. Leden 2011 - 10:30

  „lidé chtěli i DVB-S signál“

  Z kterých pozic?

  Vložil tata_FIDO, 28. Leden 2011 - 12:33

  odhlasovali si Astru 23.5 a 19.2 mozne je o rozsireni na HotBird, ale to se nerealizovalo

  Vložil svjvmt, 28. Leden 2011 - 10:26

  Je třeba si uvědomit, že duch některých zákonů je stále v hluboké minulosti a nepostřehli vývoj, třeba vznik SVJ. A pak do nich vkládají své! myšlenky, názory jejich tvůrci a doplňovatelé. To je ovšem chyba lidu.

  Vložil rivr, 25. Leden 2011 - 22:27

  Ano zák.151/2000 je skutečně OUT. Zkuste tedy srovnat §91/6 OUT se zněním §104/15 zák.127/2005 (IN) …je zřejmé, že smysl nemění.

  Bez dalšího Vašeho upřesnění co chcete rozumět pojmem „zajištění“ nelze dál rozvíjet. Já mám za to, že „zajištění“ je ve shodě s oběma uvedenými zněními zákona (jak OUT tak IN)… nebo si vyberte jinou zde uvedenou odpověď.

   rivr

  Vložil lake, 25. Leden 2011 - 23:44

  Pane rivr,
  Tazatel na svůj úvodní dotaz dostal správnou odpověď o dvanáct minut později (Vložil lake, 24. Leden 2011 - 13:27). Tím je pro mne věc vyřešena.
  Necítím tedy potřebu cokoliv upřesňovat, ani dále rozvíjet.

  lake

  Vložil rivr, 26. Leden 2011 - 1:45

  Pane Lake
  já osobně mám zapnuto „Vlákna rozbaleno“ – je to volba umístěná na konci každé stránky pod textem „Volby prohlížení komentářů“.
  Pak také vidím, komu je odpověď směrována – tato byla tazateli.

  Proto není žádný důvod abyste setrvával v mylném domnění, že snad máte v uvedené citoslovcové odpověďi (Vložil lake, 24. Leden 2011 – 13:27)…cokoliv upřesňovat, ani dále rozvíjet…“. Toto nechť učiní tazatel.

   rivr

  Vložil lake, 26. Leden 2011 - 4:20

  Pane rivr,

  pouze jsem Vás upozornil, že Váš požadavek na tazatele (aby upřesnil všem známý pojem „zajistit“) je zcela zbytečný. Rovněž od Vás nikdo neočekává, abyste téma dále rozvíjel, když tazatel svou odpověď už přece dostal.

  Nevidím žádný důvod abyste mu dával dodatečné domácí úkoly jen proto, že Vy sám něčemu nerozumíte. Otevřete raději novou diskusi a položte jako tazatel vlastní otázku.

  lake

  Vložil rivr, 26. Leden 2011 - 7:25
  Pane Lake
  Vy jste mne pouze neupozornil ale vztáhl jste na sebe co Vám nebylo určeno.

  K věci: zák.127/2005 §104/15 cit.:
  (15) Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru
  1. příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu 11) za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality,
  2. zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.
  Uvedené pro mne znamená, že Vlastník domu je povinen službu dle §104/15a předat a to podle mne na hranici bytu, tedy každého jednoho bytu – do účastnické zásuvky.

  Svůj soud že tomu nerozumím jste již uvedl. Preferoval bych nyní věcnou reakci tedy uvedení v čem lze spatřovat výklad za vadný?
  rivr

  PS: nemám za účelně v tomu zakládat nové vlákno.
  Vložil lake, 26. Leden 2011 - 7:54

  Pane rivr,
  Vaše doměnka je nesprávná. Právní výklad významu slovesa "umožnit" je ten, že vlastník nemovitosti je pouze povinen strpět, aby vlastník jednotky nebo nájemce bytu umístil na budově na vlastní náklad svou anténu a zřídil si svod od této antény do své jednotky/bytu.

  Tazatel se však ptal, zda SVJ je povinno signál "zajistit". Takovou zákonnou povinnost vlastník budovy nemá.

  Najděte si k tomu diskuse na tomto portálu, bylo jich dost. Nebo stanovisko Českého telekomunikačního úřadu, nebo stanovisko ombudsmana ...

  lake

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 26. Leden 2011 - 8:05

  Jinými slovy – na dům je možno pověsit xyz antén a a satelitů. Hezky bude vypadat takový dům.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 26. Leden 2011 - 14:53

  No a není tomu tak?

  Vložil rivr, 26. Leden 2011 - 8:20

  Tak kategoricky bych to neviděl. Dle mého názoru „umožnit“ znamená i sdělení, že v domě je přípojka vysokorychlostního internetu nebo kabelové TV. I tím je to dle mme naplněno – tedy žádný les antén.

   rivr

  Vložil lake, 26. Leden 2011 - 9:03

  Pane rivr,
  opět nemáte pravdu. Není možno nutit vlastníka či nájemce bytu, aby využíval placenou službu poskytovanou třetí stranou. I kdyby šlo o bezplatnou službu, jistě nezahrne všechny dostupné signály rozhlasové a televizní šířené jak pozemními, tak družicovými vysílačí. Vámi zmíněná internetová přípojka nemá nic společného s rozhlasovým a televizním vysíláním ve smyslu zákonných předpisů.

  Neučinil jste co jsem Vám doporučil - nezjistil jste si ani stanovisko ČTÚ, ani ombudsmana.

  lake

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 26. Leden 2011 - 13:48

  Opět rada k nezaplacení.

  Vložil rivr, 25. Leden 2011 - 1:49

  §91/6 zák.151/2000
  cit.: „Vlastník domu, bytu nebo nebytových prostor je povinen umožnit uživatelům tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů ze zákona za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Dále je povinen umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytových prostor a uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor ke sporu o rozsahu této povinnosti, rozhodne obecný stavební úřad“
   

  • umožnitpříjem = povinen tedy je (ale

  „kamínkem v botě“ by mohla být slova „…přiměřené kvality…“)

  • umožnit zřízení vnitřního … = umožnění přípojky ISP
   rivr
  Vložil lake, 25. Leden 2011 - 7:36

  Odpověď pana rivr není správná, neboť zřejmě zaměnil pojmy "umožnit příjem" a "zajistit příjem".
  Tazatel se v úvodním příspěvku neptal na umožnění příjmu (svépomocí na anténu vlastníka jednotky), nýbrž ptal se, zda "je poviností spo­lečenství zajistit tv signál všem byt. jednotkám".
  Odpověď zní jednoznačně NE, jak už jsem mu napsal.

  Zákon č. 151/2000 Sb. již šest let neplatí. Ani v době, kdy ještě platil, neukládal vlastníkovi nemovitosti takovou povinnost.

  Ani současně platný zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, takovou povinnost vlastníkovi domu neukládá.

  lake

  Vložil svjvmt, 24. Leden 2011 - 17:51

  Trošku nepřesná otázka, to chcete jako říct že anténu máte a bez signálu? Je snad na spoluvastnících, na čem se dohodnou… třeba by se vám pak nelíbilo, kdyby výbor rozhodl sám o sobě a něco vám vnutil.

  Vložil Jozef (bez ověření), 24. Leden 2011 - 16:10

  Jaký signál máte na mysli?

  Jozef

  Vložil lake, 24. Leden 2011 - 13:27

  ne
  lake

  Vložil Alena1 (bez ověření), 24. Leden 2011 - 13:34

  NE ??? Já jsem byla přesvědčená, že signal TV na spol.anténu musí výbor zařídit.

  Vložil svjvmt, 25. Leden 2011 - 11:58

  Mně se líbí to m u s í!

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 24. Leden 2011 - 15:08

  poklud nějaká anténa existuje. jinak samozřejmě, pokud se shromáždění usnese a zaúkoluje výbor, pak by měl zajistit.

  Vložil pepa z depa (bez ověření), 26. Leden 2011 - 9:39

  Já si dovolím zde položit dotaz. Prosím,10 lidí- VJ se dalo dohromady, vložili stejný fin.podíl a nechali si zhotovit STA, umístěnou na strojovně výtahu. Ostatní VJ tuto nabídku odmítli.Těchto 10 lidí si řeklo, že je zde možnost napojení dalších lidí (rozbočovač na 26 vývodů)kteří si později rozmyslí svůj eventuelní zájem se připojit.Nyní přišel jeden či jedna, kdy projevili zájem si instalovat na strojovnu svůj satelit či anténu pro pozemní stanice.Tím, že bydlí přímo pod střechou, neměli by velké náklady na kabel vedoucí z této strojovny.Použili by rovněž průrazy, které byly provedeny a uhrazeny stávajícimi vlastníky, kteří si tuto STA zbudovali.Jinak po celém baráku je rozvod kabelovky UPC do všech bytů. Není nikde co vím určeno, že SVJ jinak musí zabezpečit příjem TV všem VJ.Jaký kdo má názor na ty lidi, kteří mají zájem si udělat pro sebe svůj rozvod, aniž by byli ochotni vložit následný podíl, např. „jedenáctinu“ atd.? Musí se jim umožnit v tomto případě jejich vlastní TV zařízení? Dle mého názoru jde o „vyčůranost“ vůči ostatním VJ. Zdraví Vás Pepa z depa.

  Vložil lake, 28. Leden 2011 - 6:35

  Pepo z depa,

  píšete, že si 10 vlastníků vybudovalo na střeše svúj „soukromý“ (nikoliv všem vlastníkům společný) anténní systém a rozvod. Není možno nijak nutit ostatní vlastníky, aby se připojovali právě k tomuto zdroji signálu. Naopak zákon jim dává možnost zřídit si na budově vlastní anténu a přívod. Vlastník budovy je povinen to strpět. Podrobnosti viz zákon č. 127/2005 Sb..

  lake

  Vložil Pepa z.d. (bez ověření), 28. Leden 2011 - 10:29

  Který § ?

  Vložil Pepa z.d. (bez ověření), 28. Leden 2011 - 10:45

  § 104 odst. 15:

  "Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru

  a) příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu11) za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality,

  b) zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.

  Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke sporu o rozsahu těchto povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Úřadem."

  Vložil Pepa z.d. (bez ověření), 28. Leden 2011 - 11:10

  Kdo je vlastník domu uvedený v § 104 odst. 15 zákona č. 127/2005 Sb. je jasné.

  Že za vlastníka domu ve věcech správy domu jedná společenství, je také jasné.

  Zbývá vyřešit, v čem spočívá povinnost vlastníka domu „umožnit“ uživateli domu příjem rozhlasového a televizního vysílání.

  Umožnit může znamenat souhlas s instalací pokojové antény.

  Pepa z.d.

  Vložil tata_FIDO, 28. Leden 2011 - 12:35

  k té vlastnik BJ nepotřebuje souhlas k instalaci, je to pasivní anténa nemá žádný vyzařovací výkon.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 28. Leden 2011 - 9:36

  Ovšem svod s antény se nesmí přichytit na hromosvod a svést do bytu po hromosvodu. To se prosím děje.

  Vložil rivr, 28. Leden 2011 - 6:11

  Nebudu Vám vychytrale zadávat homework co není k nalezení, ale uvedu uvedu něco konkrétního. (bez záruky – nevím zda jde opravdu o stanovisko ČTÚ

  • a pokud ano, pak nevyplývá z §104/15a (tam by muselo být uvedeno „…zřízení příjmu …“ ale ze zbývajícího textu §104/15 „Dojde-li … ke sporu … rozhodne stavební úřad v součinnosti s ČTÚ.“))

  rivr

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".