Shromáždění SVJ - nedodání podkladů k shromáždění SVJ

Vložil jeffik, 9. Duben 2019 - 20:10 ::

Požádám o radu, jsem řadový člen nějakého SVJ. 18.3.2019 jsem dostal pozvánku (je datována 5.3.2019) na shromáždění SVJ, které se má konat 13.4.2019. V pro­gramu shromáždění je uveden, mimo jiné, bod: Schválení stanov a domovního řádu SVJ. Ale v příloze pozvánky nové znění těchto dokumentů není uvedeno, pouze poznámka: Podklady ke shromáždění jsou k dispozici u předsedy výboru SVJ. Hned 18.3.2019 jsem oslovil písemně předsedu s tím, aby mi znění těchto dokumentů dodal. Do dnešního dne bez odezvy. A nyní dotazy: Do kdy mi toto musí dodat, nerad bych to četl půl hodiny před shromážděním. A v případě, že podklady nedostanu, lze nějak napadnout toto shromáždění? Nechci dělat problémy, ale rád bych věděl, o čem budu hlasovat.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jacek, 12. Duben 2019 - 18:18

  Požádám o názory, co přesně znamená ,,včas. Situace. ,,Přeceda rozeslal 30.3. pozvánky na shromáždění, které se má konat za 15 dní, tj. v této chvíli v neděli 14.4. Tento termín(za 15 dní) je v rozporu s našimi stanovami(i zá­konem). Máme ve stanovách 30 dní. E-mailem i osobně jsem jej požádal o podrobné info k bodům programu. Na e-mail neodpověděl a osobně se prý vše dozvím na schůzi…

  Proto se táži, jaký časový údaj je včas. Děkuji za názory.

  Vložil petrsv, 10. Duben 2019 - 13:12

  Jestli nedostanete podklady aspoň 1 den předem, bez jakéhokoliv studu na té schůzi vystupte a zeptejte se ostatních, jestli ví, o čem vlastně hlasují. A jestli si odhlasují něco, o čem nic neví, tak ať se pak nediví. Ještě poznamenám, že Domovní řád má právní váhu jen tehdy, pokud ho definují stanovy. Stanovy jsou základní dokument každého SVJ, je potřeba je opravdu důkladně pročíst!

  Vložil anonymouk (bez ověření), 10. Duben 2019 - 11:31

  Běžná situace. Kdybyste si sedl nad OZ, tak to máte v § 1207. Žádat potřebné můžete přes soud.

  Vložil BSAD (bez ověření), 10. Duben 2019 - 11:30

  Dnes máme 10.4.2019, tazatel má pár dnů na prostudování podkladů pro změnu stanov, které ale nemá v ruce!

  Místo konkrétní rady z praxe, nebo argumentů na předsedu Výboru SVJ k vyřešení věci, se plácáte po ramenou jak to děláte dobře a ještě lépe. Souhlasím, to o čem píšete děláte dobře. Ale to není důležité. Důležitý je tazatel. Argument, že jinde fungují normálně asi nepomůže.

  Věta My jsme rovněž „staré“ SVJ je dobrá pro statutáry a ty, kteří se zajímají o problematiku. Pro ostatní vysvětlení pojmu „staré“: portalsvj nebo svjonline

  Ty mínusy jsou pro Dr.Jekylla, aby se neprobouzel Mr.Hyde.

  Vložil JarekSVJ, 9. Duben 2019 - 21:51

  jefffikuu ty nejsi řadový člen svj… nikdo takový není… jsi vlasník v domě ve kterém vlastníš nějaký svůj byt a k tomu spoluvlastnický podíl na společných částech domu… Znovu opakuji moc tomu tady nerozumím , dělám statutára cca 19 let … Asi to děláme špatně , pokud měníme stanovy , tak každý vlastník má navrhované stanovy k dispozici cca týdny dopředu s tím, že pokud chce cokoliv změnit je to možné, dokonce i na shromáždění , kde je notářka jdou ještě upravit navrhované stanovy… čest praci a kradouskovi zdar…

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Duben 2019 - 10:32

  Pane JarkuSVJ, určitě to neděláte špatně, když mají vlastníci před změnou stanov týdny k dispozici návrh změn, do kterého mohou zasahovat.

  U nás ten návrh změn koloval půl roku, každý měl možnost reagovat, doplňovat, měnit… I když to úplně všichni nevyužili, alespoň při hlasování věděli, o čem hlasují.

  Úpravy na shromáždění už u nás přípustné nebyly. Půl roku na rozmyšlenou pro necelou třicítku vlastníků jednotek muselo stačit.

  Notářku jste na shromáždění měli zřejmě proto, že to máte ve stanovách. My jsme rovněž „staré“ SVJ, povinnost mít při změně stanov notáře ve stanovách nemáme.

  Ty mínusy za Vaším příspěvkem jsou naprosto neskutečné. Možná ale, že Vás doženu.

  Vložil JarekSVJ, 10. Duben 2019 - 18:12

  Hezký den, na mínuse víte co… I my jsme byli staré SVJ ale po změně OZ na změnu stanov – zase to tak často není máme raději notářku…

  Vložil JaVa, 10. Duben 2019 - 9:26

  To, co je uvedeno před touto částí věty:

  „, kde je notářka jdou ještě upravit navrhované stanovy… čest práci a kraďouskovi zdar…“

  Vás jen ctí.

  Ale nevidím žádný zákonný důvod.proč by měl být u každé změny stanov přítomen notář.Můžete zde dát odkaz, na § znění zákona,který to vyžaduje.Povinná účast notáře,je dle mého soudu nezbytná, pouze na ustavujícím shromáždění vlastníků jednotek a v úvodním dotazu o tom není ani zmínka.

  Přeji Vám hezký den.

  JaVa

  Vložil BSAD (bez ověření), 10. Duben 2019 - 10:37

  Stanovy jsou nejdůležitější věc v každém SVJ a podle toho by se s nimi mělo zacházet.

  Zde máte vaše § (zdroj: strejček Google).
  Notářská komora České republiky
  Dostupný advokát
  Epravo
  svjonline
   atd.

  Věc, která se řeší nejsou korektury a vysvětlování pro jednoho „právníka“, ale slůvko včas v následujícím §. T.j. jakým způsobem se včas domoci podkladů ke shromáždění. Nejlépe z praxe. Konkrétně.

  Zákon č. 89/2012 Sb.
  § 1207
  (2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 10. Duben 2019 - 10:03

  Pane JaVa,

  podle VS v Oloumoci je u nových SVJ (vzniklých po 1.1.2014) účast notáře nutná viz Usnesení VS v Olomoci

  http://www.davidzahumensky.cz/…278–2015.pdf

  ve kterém se uvádí.

  " Na společné gremiální poradě soudců vrchních soudu rozhodujících ve společenstevních a rejstříkových věcech konané vOlomouci ve dnech 8. –10. června 2016 však došlo ke sjednocení stanovisek tak, že formu notářského zápisu musí mít pouze rozhodnutí o změně stanov společenství vzniklých ode dne 1. ledna 2014, nikoliv však společenství dříve vzniklých (a zápis z gremiální porady byl rozeslán rejstříkovým soudům)"

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 11. Duben 2019 - 18:10

  Omylem jsem uvedl nesprávný odkaz na Usnesení VS v Olomouci, podle kterého je účast notáře nutná jen u nových SVJ (vzniklých po 1.1.2014 podle § 1200 odst.3).

  Správný odkaz
  http://kraken.slv.cz/…8Cmo202/2016

  Vložil JaVa, 10. Duben 2019 - 12:03

  Zdravím pane „Zvídavý“,Vše, co jste zde uvedl je v pořádku, ale platí to jen v případě,že stanovy schválené po 1.1.2014 neobsahují pasáž ,že účast notáře při změně těchto stanov není nutná.Možná se takoví „zodpovědní“členové SVJ ještě někde najdou,ale dle mého soudu je to zbytečné plýtvání společnými finančními prostředky.

  NOZ totiž obsahuje i § 264, ve kterém se píše:

  § 564

  Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje.

  konec citace.

  I po účinnosti NOZ, se nevyžaduje u všech SVJ, vzniklých podle NOZ, při změně jejich stanov účast notáře.

  Formu notářského zápisu vyžadují pouze stanovy a jejich změny, u SVJ založených schválením stanov dle § 1200 NOZ.

  SVJ založená dle NOZ prohlášením o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám nebo smlouvou o výstavbě(§ 1201 NOZ), jakož i SVJ vzniklá před 1.1.2014 dle ZVB, stanovy ve formě notářského zápisu mít nemusí, ani je nemusí za účastni notáře měnit, pokud tak ovšem není vyžadováno samotným textem stanov.

  Mgr. Zuzana Dědečková, advokátka

  https://www.svjonline.cz/…ucast-notare

  konec citace.

  Nejkrásnější na tom celém je,když zde „někdo“ stále tvrdí,že se všechna i ta „stará SVJ“,musí řídit NOZ, poněvadž ZOVB, byl přece dávno zrušen.

  Přeji hezký den.

  JaVa

  Vložil Patrik. (bez ověření), 10. Duben 2019 - 13:08

  Pane JaVa napsal jste:

  „Nejkrásnější na tom celém je,když zde „někdo“ stále tvrdí,že se všechna i ta „stará SVJ“,musí řídit NOZ, poněvadž ZOVB, byl přece dávno zrušen.“

  Ten někdo má samozřejmě pravdu, i když vy to stále nechápete. ZoVB byl zrušen a skutečně neplatí (až na výjimky v NOZ přímo uvedené). Kdy je nebo není potřeba notář jste přece sám zdůvodnoval ustanovenímí NOZ konkrétně §§ 564, 1200 a 1201. Jak vidíte vystačil jste si zcela s NOZ nikoliv s ZoVB.

  Nesprávně jste také uvedl, že „…platí to jen v případě,že stanovy schválené po 1.1.2014 neobsahují pasáž ,že účast notáře při změně těchto stanov není nutná.“

  Taková pasáž ve stanovách by totiž byla neplatná vzhledem k ustanovení § 564

  „Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje.“

  protože by byl v rozporu s textem před středníkem. Text za středníkem nelze využít, protože schválení stanov ze zákona vyžaduje formu veřejné listiny (vyjma prohlášení a smlouvy o výstavbě) a nejde tedy o formu právního jednání jen ujednáním stran.

  O formu ujednání stran by šlo v případě, pokud by takové právní jednání zákon přímo nevyžadoval, pouze by si ji ujednaly strany. V případě stanov ale o tento případ nejde (zde zákon přímo vyžaduje formu veřejné listiny).

  Vložil JaVa, 10. Duben 2019 - 14:27

  Děkuji Vám za Váš fundovaný právní rozbor,který mi opět pomohl pochopit úskalí NOZ.Jen bych se chtěl ještě zeptat, zda tento dvojí metr na nutnost přítomnosti notáře při změně stanov,není v rozporu s „dobrými mravy“.Nepřipadá Vám zvláštní,že jedno SVJ platit notáře musí a druhé ne?Nejedná se zde o nějakou „díru v zákoně“.Přece když si vlastníci něco schválí a dokonce to dají do stanov,tak to platí i přesto,že to je v rozporu se zněním PV a zákona,poněvadž je ten § zákona, dle jejich mínění, v rozporu s „dobrými mravy“!

  Ještě jednou Vám velmi děkuji a přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Patrik. (bez ověření), 10. Duben 2019 - 15:44

  Dvojí metr, o kterém píšete, vyplývá z faktu, že dle ZoVB vznikalo SVJ automaticky ze zákona (pokud nebyly přijaty stanovy tak platily vzorové), stanovy společenství tedy neměly povinnou formu notářského zápisu. Pokud byly vlastní stanovy společenství schváleny, byly pouze přílohou notářského zápisu o průběhu prvního shromáždění. Ke vzniku společenství vlastníků podle zákona o vlastnictví bytů nebylo tedy schválení jeho vlastních stanov vůbec třeba a také ztohoto důvodu nebylo veřejné listiny ani třeba ke změně stanov společenství vlastníků.

  Podle § 1200 NOZ vzniká právnická osoba SVJ až zápisem do rejstříku společenství na základě zakladatelského právního jednání, které spočívá právě v přijetí stanov společenství vlastníků. Při založení společenství schválením stanov podle § 1200 odst.3 se vyžaduje forma veřejné listiny – notářského zápisu z důvodů právní jistoty (stejně jak je tomu u kapitálových společností).

  Při založení SVJ formou prohlášení a smlouvou o výstavbě s uvedením náležitostí stanov se forma veřejné listiny nevyžaduje, protože jde o výjimku, kdy společenství vlastníků zakládá jediný vlastník všech jednotek.

  Vložil Lemm (bez ověření), 11. Duben 2019 - 16:50

  Kazda drobna zmena (uprava) stanov vyzaduje anebo NEvyzaduje notarsky zapis? Jake je potrebne kvorum na zmenu stanov, Patriku?

  Vložil Lemm (bez ověření), 11. Duben 2019 - 17:01

  Pardon, muj dotaz se tykal vetsiny SVJ, tedy te vetsiny SVJ vznikle do 2013 vcetne (pred NOZ), pokud notare nemaji nijak reseneho v aktualnich stanovach.

  Vložil Patrik. (bez ověření), 11. Duben 2019 - 18:41

  Společenství vlastníků, které vzniklo podle zákona o vlastnictví bytů, nemusí své stanovy měnit formou notářského zápisu, pokud účast notáře stanovy neřeší (účast notáře by byla potřebná jen v případě, pokud by stanovy formu notářského zápisu výslovně vyžadovaly).

  Schvalovací kvórum se řídí kvórem uvedeným ve stanovách. Pokud máte ve stanovách kvórum pro změnu stanov, které bylo uvedené ve vzorových stanovách tj. tříčtvrtinová většina přítomných hlasů, tak nadále platí toto kvórum.

  Pokud jste měnily stanovy podle NOZ, pak platí kvórum v nich uvedené. Můžete tak mít kvórum stanovené podle § 1206 tj. většina hlasů přítomných vlastníků jednotek, anebo můžete mít stanoven jakkoliv vyšší počet hlasů než uvedená většina hlasů přítomných vlastníků (vždy musí být samozřejmě usnášeníschopné shromáždění tj. přítomnost vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů).

  Vložil JaVa, 10. Duben 2019 - 16:25

  Moc děkuji, za opět naprosto vyčerpávající a i pro mně, laika v oboru práva,dobře pochopitelné objasnění, „dvojího metru“ v případě nezbytné účasti notáře, při každé změně stanov SVJ,vzniklých dle NOZ.

  Přeji Vám hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil JarekSVJ, 11. Duben 2019 - 18:35

  Ty jsi starý kradouskovec… a pravicový zhovadilec…

  Vložil Antispamer (bez ověření), 10. Duben 2019 - 13:19

  Pane Patriku, Java jen spamuje. Škoda vašeho času, to co jste napsal je sice pravda, ale Java to nepobere.

  Vložil MartinII, 12. Duben 2019 - 16:29

  § 1207 (2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Otázka je, co je „včas“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".