Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát

Vložil Anonymous, 2. Červenec 2008 - 15:50 ::

Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát. Dosud jsem neúčtoval SVJ. Vím jen, že u podnikatelů existuje zkrácená Rozvaha a Zkrácený výkaz zisků a ztrát. Jak je to u SVJ, když vyhláška č. 504/2002 uvádí pouze Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu. Pokud je možno zpracovávat uvedené výkazy i ve zkráceném rozsahu, pak se ptám kde je to zveřejněno, nebo existují na to schválené tiskopisy? Rak.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Červenec 2008 - 23:45

  Pokud nejste účetní, který sestavuje rozvahu a výkazu zisku a ztráty (přesnější název než výkaz zisků a ztrát), nechápu, proč Vás to zajímá. Přesto se pokusím Vám odpovědět.

  Odvolávám se přitom na Vyhlášku č. 504/2002 Sb. v posledním znění a na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (ZoÚ).

  Účetní jednotky a tedy i SVJ mají možnost vést podle ZoÚ § 9 odst. 3 písm. a) účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Podrobnosti jsou uvedeny v § 13a ZoÚ. Mimo jiné mohou SVJ místo jednotlivých účtů uvést v účtovém rozvrhu pouze účtové skupiny. Takovou hloupost bych žádnému SVJ nikdy nedoporučila. Naopak vždy doporučuji zavádět co nejpodrobnější analytické účty, aby z nich bylo možné zjistit co nejvíce podrobností. Na tohle jste se ale neptal.Uvádím to jen proto, že zjednodušené účetnictví souvisí se zjednodušenými výkazy.

  Na Váš dotaz existuje odpověď v § 18 odst. 3 ZoÚ: …

  Nestanoví-li tento zákon jinak, ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou akciových společností…

  SVJ nemají povinný audit, tedy mohou výše uvedené výkazy sestavit ve zjednodušeném rozsahu.

  Jak se sestavuje rozvaha ve zjednodušeném rozsahu se dočtete ve vyhlášce v § 5 odst. 4 a jak se sestavuje ve zjednodušeném rozsahu výkaz zisku a ztráty, je uvedeno v § 6 odst. 2.

  Na rozdíl od normálních účetních výkazů potom dostanete ke schválení daleko méně položek, kterým nebudete bez rozklíčování rozumět.

  Tady bych položila otázku já: Čemu tím zjednodušeným rozsahem přispějete? Odpověď – absolutně ničemu. Vlastníci jednotek by měli dostávat co nejpodrobnější údaje a ne nějaké souhrny, které nevypovídají o ničem.

  Trávím už delší dobu hodně času tím, že vysvětluji, že účetní závěrka má být před schválením členům SVJ řádně vysvětlena do všech podrobností, že položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty obsahují souhrnné údaje i tehdy, když se nevyužije zjednodušený rozsah, že je třeba při zjišťování podrobností nahlédnout do předvahy apod. viz i poslední lekce z dneška na www.klaiex.webnode.cz – Základy účetnictví.

  N. Klainová

  Vložil Jaroslav Kysela (bez ověření), 24. Červenec 2010 - 23:10

  Dobrý večer paní Klainová, nejsem na Vašich stránkách poprvé, díky za ně.

  Díky různým okolnostem jsem se ve velmi malém SVJ (8 členů) dostal do situace, kdy je z důvodu žádosti o úvěr nutno předložit bance Výkaz zisků a ztrát a Počáteční a koncovou rozvaha za 2 roky zpět.

  Zjistil jsem, že můj předchůdce nevedl žádné účetniství a pouze ukládal bankovní výpisy a jen některé doklady. Toto jsem už vyřešil prokousáním se do historie až k založení SVJ (2003) a detailní rekonstrukcí celého účetnitví.

  Bance jsem předložil podepsané roční uzávěrky stavu pokladny a běžného účtu s prohlášením o neexistenci jakéhokoli úvěru v daném roce. Banka trvá na uvedených výkazech.

  Pro mne to znamená provést dodatečně nějakou práci na již hotovém účetnictví, ale jsem samouk a potřeboval bych to s někým probrat, alespoň po telefonu.

  Je možno Vás nějak kontaktovat v případě, že byste byla ochotna pomoci?

  Děkuji za odpověď.

  Jaroslav KYSELA

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 25. Červenec 2010 - 8:55

  Pane Kyselo, na mém webu www.klaiex.webnode.cz je kontakt klaiex@seznam­.cz. N. Klainová

  Vložil Bobikx (bez ověření), 3. Červenec 2008 - 9:50

  Jen doplním, že jako člen společenství bych vyžadoval z účetnictví sestavy jako je Rozvaha a Výsledovka analyticky. Pro účely výkaznictví a předávání externím osobám (FÚ apod.) by klidně zkrácená verze „oficiálních výkazů“ stačila. Já jako uživatel účetní informace ale budu chtít „užitečné“ informace (neboli podrobné – podrobnější, než výkazy v plném rozsahu).

  Také platí, že z podrobného účetnictví lze udělat zjednodušené výkazy bez problémů, obráceně jen hodně těžko… (ale to je asi jasné)

  ..... Bohužel člověk nakonec zjistí, že tyto informace v domě skoro nikoho nezajímají (ani souhrnné, natož pak detailní…)

  Vložil Anonym (bez ověření), 4. Červenec 2008 - 14:17

  Co to je rozvaha a výsledovka a proč ji mám vyžadovat? ZoVB o rozvaze ani výsledovce ani o jejich předkládání členům či schvalování nic neříká.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 4. Červenec 2008 - 15:13

  Anonymům normálně neodpovídám, ale udělám výjimku, protože mě udivuje, že po tak dlouho trvající osvětě týkající se schvalování účetní závěrky existuje někdo tak nepoučený (a podle mého názoru nerozumný).

  Rozvaha a výsledovka (přesněji výkaz zisku a ztráty) jsou dvě ze tří částí účetní závěrky, kterou schvalují členové SVJ a tím dávají najevo, že souhlasí s tím, co je uvedeno v jejich účetnictví.

  Že tedy mimo jiné souhlasí i se závazky, za které ručí ze zákona.

  Schvalování účetních závěrek je běžné i v obchodních společnostech – prostě všude tam, kde s majetkem osob hospodaří úplně někdo cizí.

  Na schvalování údajů poskytovaných účetnictvím mají vlastníci právo, nemají povinnost je schvalovat.

  To právo je na ochranu jejich majetku. Pokud je vlastníci neuplatní, neměli by se divit, když o svůj majetek přijdou.

  Další podrobnosti jsou např. v příspěvku Schvalování účetní závěrky.

  N. Klainová

  Vložil Anonym (bez ověření) (bez ověření), 4. Červenec 2008 - 15:32

  Děkuji, takže účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a ještě jednu část, jejíž název mi není znám.

  Dále se předkládá zpráva o hospodaření. To je také pojem z účetnictví, takže je někde uvedeno, co by měla obsahovat a jak by měla vypadat? Děkuji.

  Anonym (bez ověření) (bez ověření)

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 4. Červenec 2008 - 15:55

  Poděkoval jste předem, tak budiž. Ale nepodepsal jste se, tak Vám to neulehčím.

  Jak se jmenuje třetí část účetní závěrky , si můžete přečíst v ZoÚ (Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. najdete v sekci Legislativa). Třetí část účetní závěrky najdete v § 18 odst. 1 písm. c). Co má obsahovat zjistíte z prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., v §§ 29 a 30.

  Zpráva o hospodaření není upravena účetními předpisy. O té si můžete počít ve vzorových stanovách č. 371/2004 nebo ve svých schválených stanovách, pokud jste příslušné ustanovení opsali.

  Tímto se soukromým školením končím, musím pracovat. Zájemce o základní orientaci v účetní problematice jsem zvala na svůj začínající web www.klaiex.webnode.cz.

  N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".