Rozúčtování nákladů za teplo - krátký dotaz

Vložil Karel Sl (bez ověření), 21. Duben 2023 - 12:53 ::

Zdravím všechny. Před pár dny jsem dostal vyúčtování za teplo a překvapila mne tam jedna věc. Při výpočtu není použita žádná spotřební složka, počítá se to pouze z plochy bytu. Já myslel, že to už od vyhlášky 269/2015 nejde? Je to byt přítelkyně, kam jsem se nedávno přistěhoval, měřáky na topeních jsou. Když jsem volal na správu budovy tak mi řekli, že je to tak v pohodě, protože sí to přálo SVJ. Je to vůbec legální? Nejde mi ani tak o to ušetřit, jsme rohový byt, spíš mi jde o princip…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vojtěch. (bez ověření), 22. Duben 2023 - 11:03

  SVJ jako poskytovatel služby na vytápění je samozřejmě povinno rozúčtovávat náklady na vytápění podle ustanovení § 6 odst. 1 a odst. 2. zákona 67/2013 Sb.

  Tvrzení Justitianuse, že je to hrazení služeb paušálem podle § 9 zákona č. 67/2013 Sb. je nesmyslné.

  „§ 9 Paušální platba“

  „(1)Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.“

  Nelze z paušální platby pro nájemní bydlení udělat paušální platbu i pro vlastnické bydlení a nějakým ujednáním porušit kogentní ustanovení § 6 odst. 1 a odst. 2. zákona 67/2013 Sb.

  Vložil Justitianus, 22. Duben 2023 - 15:43

  Vojtěchu, jste hlupák. Nedokážete ničím odůvodnit Vaše tvrzení.

  Jestliže označujete ustanovení §1 a §2 za kogentní, tak si je alespoň přečtěte:

  Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.
  Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.

  Při hrazení služby paušálem nedocházi k žádnému rozúčtování ani vyúčtování nákladů. Je to v zákoně uvedeno výslovně v § 9 odst. 1: „V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.“


  Paušální hrazení služeb je možné proto, že toto nezakazuje žádný celostátně účinný právní předpis. Nikoli proto, že paušální platba je zmíněna v § 9 zákona č. 67/2013 Sb.. Toto ustanovení je lex specialis a příkladmo deklaruje co všechno je možné. Hlupak toto ovšem nepochopí.

  Mimochodem, zmínka o paušálech v § 9 zákona je zcela obecná. Netýká se pouze nájemního bydlení, jak se hlupák domnívá.


  Vlastníci si mohou vytápět sami bez existence poskytovatele služeb.

  Samotný zákon č. 67/2013 Sb. uvádí v §1, že tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. Vlastníci jednotek si mohou usnést, že se obejdou bez poskytovatele a že si vytápění budovy zajistí sami mezi sebou. Na takovou budovu pak vůbec nebude dopadat zákon č. 67/2013 Sb.. Není nutno ani měřit, ani rozúčtovat, ani vyúčtovat.


  Ostatně vytápění budovy vůbec nemusí být službou – může se jednat o činnost správy domu.

  Službou v domě je totiž podle § 3 zákona č. 67/2013 Sb. pouze to o čem rozhodlo společenství. Nejde-li o službu spojenou s užíváním bytů, pak by udržování vnitřní teploty v celém domě spadalo pod správu domu.

  Podle § 1189 NOZ platí, že „správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí“.

  Topná soustava je jediný propojený celek a může být celá společná, a pak žádná její část nenáleží vlastníku jednotky. Její provozování nepochybně spadá pod činnost podle § 1189, která „nenáleží vlastníku jednotky a je v zájmu všech spoluvlastníků nutná nebo účelná pro řádnou péči o dům“.

  V tom případě bude provoz otopné soustavy samozřejmě hrazen z příspěvků na správu domu. Spoluvlastnické podíly odpovídají většinou podlahovým plochám – voilà! Tohle je přece případ z úvodního dotazu: „Náklad na vytápění se počítá pouze z plochy bytu“.


  Justitianus

  Vložil Vojtěch. (bez ověření), 26. Duben 2023 - 10:15

  Montáž „měřidel“ (rozuměj stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění podle vyhlášky č. 194/2007 Sb.- § 7a) je povinná.

  Ustanovení § 7a odst. 4 obsahuje: „(4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě." To se týká objektů, kde je instalováno tzv. critallové topení, a v případě malých kotelen, kde není zajištěno kontinuální přikládání paliva.

  V metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj se uvádí:

  „Zásadní podmínkou k ujednání o způsobu rozúčtování však musí být skutečnost, že není stanovena povinnost instalace měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění (dále též „měřidla“). Povinnost instalovat měřidla nebude platit u objektů, kde je instalováno tzv. critallové topení, a v případě malých kotelen, kde není zajištěno kontinuální přikládání paliva.“

  Vložil Justitianus, 26. Duben 2023 - 10:55
  • Vojtěch: „Montáž „měřidel“ (…) je povinná.“

  Samozřejmě že není povinná, Vy hlupáku. Sám zde citujete ustanovení § 7a odst. 4 vyhlášky, které obshuje výjimku pro případ kdy nedochází k rozúčtování skutečných nákladů.

  • Vojtěch: „To se týká objektů, kde je instalováno tzv. critallové topení, a v případě malých kotelen, kde není zajištěno kontinuální přikládání paliva.“

  Lžete. Žádný celostátně účinný předpis takové závazné vymezení neobsahuje. Nechte toho fantazírování.

  • Vojtěch: „V metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj se uvádí: …“

  Je bezvýznamné co se uvádí v jakémsi pokynu. Metodický pokyn je jen kus papíru bez právní závaznosti. Hele, Vojtěchu, já Vám tedy dávám pokyn: „Vojtěchu, zaplať mi 10000 Kč.“ Jsi ochoten zaplatit? Pokyn jsi dostal.

  Justitianus

  Vložil Diskutér (bez ověření), 26. Duben 2023 - 12:13

  „„Vojtěchu, zaplať mi 10000 Kč.“ Jsi ochoten zaplatit?“ (Vložil Justitianus, 26. Duben 2023 – 10:55)

  Jsem ochoten Vám zaplatit. Za to, že se začnete vyjadřovat a chovat slušně.

  Vložil Justitianus, 26. Duben 2023 - 14:07

  Diskutére, já se vždy vyjadřuji upřímně, slušně a pravdomluvně.
  Když je někdo hlupák, upřímně a slušně mu tuto pravdu sdělím.
  Vy byste snad chtěl, abych Vojtěchovi lhal?

  Justitianus

  Vložil Ooo (bez ověření), 23. Duben 2023 - 8:13

  Oni ale měří (anebo mají zbytečně osazena měřidla) a vyúčtovávají.

  Neplatí paušál, pokud obdržel vyúčtování podle m2, ve kterém je vyúčtována záloha vs spotřeba.

  Vložil §§ (bez ověření), 22. Duben 2023 - 3:57

  Pokud na radiátorech mate nějaké měřáky – indikátory, tak je neobvyklé počítat náklady na vytápění pouze podle plochy bytu, tedy bez základní a spotřební složky.Tento způsob rozpočítávní nikoho nenutí vytápět úsporně a náklady na vytápění domu se celkově navýši. Legální to sice je ale je to méně objektivní.

  Vložil Karel Sl (bez ověření), 23. Duben 2023 - 23:23

  A podle čeho je to legální, když vzhláška MMR říká, cituji: „Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.“ Tohle prostě nechápu…

  Vložil Justitianus, 24. Duben 2023 - 7:54
  • Karel Sl se ptá: „A podle čeho je to legální, když v[y]hláška MMR říká, cituji …“

  Karle, pochopil jsem že jste právní analfabet. Proto vysvětlení bude podrobné a s příkladem.

  Nelze totiž pouze naslepo citovat vyhlášku. Je třeba napřed zjistit ke kterému zákonu byla vyhláška vydána a zda se její obsah vůbec vztahuje na daný případ.

   1  Mohl bych například usuzovat – z pouhého čtení vyhlášky č. 289/2007 Sb. – že tělo Karla Sl (bez ověření) má být na vnějším povrchu jatečně opracovaného masa označeno razítkem zelené barvy se symbolem dvou vodorovných čar.
   2  Já však vím, že vyhláška č. 289/2007 Sb. byla vydána k provedení § 78 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a její působnost je omezena na zpracování jatečních zvířat. Z toho je třeba vyjít.
   3  Jestliže Karel Sl (bez ověření) není tele, prase, ovce, koza, ani lichokopytník, pak vyhláška se na něj nevztahuje.

  Obdobně to platí i pro vyhlášku č. 269/2015 Sb., ze které jste citoval.

   1  Mohl bych například usuzovat – z pouhého čtení vyhlášky č. 269/2015 Sb. – že v každém domě povinně platí, že základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.
   2  Já však vím, že vyhláška č. 269/2015 Sb. byla vydána k provedení § 14a zákona č. 67/2013 Sb., o službach, a její působost je omezena pouze na případy kdy se provádí rozúčtování a vyúčtování nákladů (§ 9 odst. 1 zákona). Navíc zákon sám se nevztahuje na ty služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb (§ 1 odst. 3 zákona). Z toho je třeba vyjít.
   3  Jestliže v domě se služba vytápění hradí paušálem, pak vyhláška č. 269/2015 Sb. se na něj nevztahuje.
  Jestliže vlastník domu si zajišťuje vytápění sám (bez poskytovatele) , pak ani celý zákon č. 67/2013 Sb., ani jeho prováděcí vyhláška č. 269/2015 Sb. se na něj nevztahuje.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 21. Duben 2023 - 14:42
  • Karel Sl s táže: „Když jsem volal na správu budovy tak mi řekli, že je to tak v pohodě, protože sí to přálo SVJ.“

  Gratuluji. V tom domě jsou rozumní vlastníci a rozumní statutáři.

  • Karel Sl s táže: „Je to vůbec legální?“

  Ano, je to legální. V onom SVJ s rozhodli, že budou hradit náklady na vytápění paušální částkou na 1 m2. Nejsou tedy potřebné ani „měřáky“, ani žádné odečty. Neprobíhá žádné rozúčtování, odpadá nesmyslná a nákladná povinost odčítat dálkově kadý měsíc a informovat o měsíčích spotřebách.

  Samé dobré věci!

  O této možnosti se zde psalo od roku 2016. I já jsem o tom psal opakovaně.
  http://www.portalsvj.cz/…tovani-tepla#…
  http://www.portalsvj.cz/…i-povinnosti#…

  Justitianus

  Vložil P_V (bez ověření), 21. Duben 2023 - 21:03

  Je společenství oprávněno uzavírat smlouvy o poskytování nějaké placené služby, namísto pouhého rozúčtování nákladů? Není to už pak podnikání?

  Vložil Justitianus, 21. Duben 2023 - 23:18
  • P_V se táže: „Není to už pak podnikání?“

  SVJ přece poskytuje nejrůzější služby, včetně celé správy domu, a nechává si za ně platit. Od roku 1994 to ještě nikdo nenazval podnikáním.

  Jak víte, podle § 420 je za podnikatele považován každý, kdo a) samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost b) výdělečnou činnost c) živnostenským nebo obdobným způsobem d) se záměrem činit tak soustavně e) za účelem dosažení zisku.

  Všechny atributy a) až e) musí být splněny zároveň. Nevidím důvod, proč by si SVJ mělo klást za cíl dosahování zisku. SVJ provádí velmi mnoho činností, ale žádná z nich není výdělečná, nemá za cíl generovat zisk, a nejde tedy o podnikání. A při tom se v účetnictví SVJ točí miliony.

  Justitianus

  Vložil P_V (bez ověření), 22. Duben 2023 - 12:05

  Mohu-li se zeptat, provádíte tento postup ve Vašem SVJ?

  Vložil Karel Sl (bez ověření), 21. Duben 2023 - 15:30

  Zajímavá interpretace… Dobře, zatím tři advokáti mi rekli opak toho co vy, ale třeba se všichni pletou…

  Vložil Justitianus, 21. Duben 2023 - 16:41
  • Karel Sl, napsal jste: „… tři advokáti mi rekli opak toho co vy, ale třeba se všichni pletou…“

  Samozřejmě že se pletou. Ať se tedy pokusí zdůvodnit svůj protizákoný názor, a já Vám sem potom napíšu v čem se všichni tři mýlí.

  Justitianus

  Vložil Karel Sl (bez ověření), 21. Duben 2023 - 18:57

  Já pořád čekám, až zdůvodnite svůj protizakony názor vy. A přestante mi spamovat thread, když nemáte co konstruktivní­ho dodat

  Vložil Justitianus, 21. Duben 2023 - 23:18
  • Karel Sl píše: „Já pořád čekám, až zdůvodnite svůj protizakony názor vy.“

  Jste právní analfabet.

  Právní analfabet jste proto, že nevíte to základní: V právním státě mohou svobodní občané činit cokoliv, není-li to výslovně zakázáno zákonem. Tedy mohou si třebas ujednat, že službu budou hradit paušálem. Nebo že udržování tepelné pohody v budově bude nákladem na správu domu.

  Pokud vaši právníci tvrdí, že svobodní občané mají toto zakázáno, pak jsou oni povinni toto tvrzení prokázat: ať tedy označí celostátně účinný právní předpis, který takové ujednání zakazuje. Já přece nemusím zdůvodňovat ani prokazovat vůbec nic!

  • Karel Sl píše: „A přestante mi spamovat thread, když nemáte co konstruktivní­ho dodat“

  Rozumím že člověku s omezenými duševními schopnostmi může činit potíže porozumět konstruktivním radám (které zde dostal obratem a zcela zadarmo).

  • Kostruktivně jsem objasnil co je to hrazení služeb paušálem podle § 9 zákona č. 67/2013 Sb..
  • Konstruktivně jsem vyhledal starší diskuse, kde je to podrobně vysvětleno, a zveřejnil jsem zde odkazy, abyste to nemusel hledat sám.
  • Kostruktivně jsem navrhl, že zcela zdarma posoudím argumenty Vašich tří právníků, mají-li ovšem nějaké.
  • Jsem připraven i nadále konstruktivně přispívat do této diskuse. Dejte vědět, budete-li ještě něco potřebovat.

  Justitianus

  Vložil § (bez ověření), 22. Duben 2023 - 2:20

  V právním státě mohou svobodní občané činit cokoliv, není-li to výslovně zakázáno zákonem. Má to ovšem jeden základní háček. Ve skutečnosti tento stát není státem právním a občaně tohoto státu nejsou občané svobodní.

  Vložil Velká Nula (bez ověření), 21. Duben 2023 - 15:41

  „tři advokáti mi rekli opak toho co vy“ (Vložil Karel Sl (bez ověření), 21. Duben 2023 – 15:30)

  Jak přesně Vám to řekli? U advokátů záleží na každém slovíčku a přesné formulaci, rádi se totiž vyjadřují ne zcela srozumitelně a ne zcela jednoznačně.

  Není možné spotřební složku nepoužít. Je ovšem možné spotřební složku rozúčtovat stejně jako složku základní.

  Vložil Justitianus, 21. Duben 2023 - 16:44
  • Velká Nula, napsal jste: „Není možné spotřební složku nepoužít. “

  Jste zmaten. Při hrazení služby paušálem neexistují žádné „měřáky“, neexistují žádné náměry, neexistuje žádná „spotřební složka“ a neexistuje žádné rozúčtování. Je to přece tak jednoduché. Čemu na tom nerozumíte?

  Justitianus

  Vložil Karel Sl (bez ověření), 21. Duben 2023 - 15:58

  Jak to myslíte rozuctovat spotřební slozku jako základní? Spotřební složka musí být úměrná naměřené spotřebě z meraku…

  Vložil Petr, 26. Duben 2023 - 16:16

  Nedivím se, že nejste spokojen s vysvětlením správní firmy. Obraťte se na na osobu, odpovědnou dle NOZ, tedy statutára SVJ. Máte právo znát rozhodnutí (usnesení) SVJ o způsobu rozúčtování tepla. Nediskutuji o tom, zda to bylo usnesení shromáždění nebo to je ve stanovách či nějakém vnitřním „metodickém pokynu“.

  Dle § 1208

  "Do působnosti shromáždění patří

  d)schválení druhu služeb a způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,

  • – – – – – –

  Zeptejte se na MMR, které vydalo Vámi zmíněnou vyhlášku.

  Prostudujte si vlákna o rozúčtování tepla zde na diskusním fóru.

  Prostudujte informace na internetu, např.

  https://vytapeni.tzb-info.cz/…ove-vyhlasky

  https://vytapeni.tzb-info.cz/…ke-republice

  www.epenize.eu/…la-v-domech/

  „vyhláška č. 269/2015 Sb., … byla novelizována vyhláškou č. 376/2021 Sb.“

  • – – – – – – –

  Dotaz: Co vše máte rozúčtováno dle plochy bytu ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".