Rozúčtovací klíč odměny členů výboru - §1180 (2) NOZ

Vložil Kuba, 15. Duben 2019 - 19:30 ::

Dobrý den,

Mám dotaz týkající se způsobu rozvržení odměny členů výboru našeho SVJ. Náš dům má 144 bytových a nebytových jednotek. Dále pak má 1 další nebytovou jednotku, kterou je podzemní halová garáž s 143 parkovacími stáními a 108 sklepy (kóje v samostatných místnostech, nicméně v prohlášení vlastníka jsou součástí této nebytové jednotky). Stanovy víceméně kopírují ustanovení NOZ a zák. 366/2013. Na nedávném shromáždění bylo hlasováno mj. o výši příspěvků na odměny členů výboru a byla schválena rozumná sazba za 50 Kč za jednotku měsíčně. Dále bylo hlasováno o stanovení rozúčtovacího klíče pro vyúčtování jednotlivých nákladů – mj. ohledně rozúčtování nákladů, které mají být hrazeny rovným dílem na každou jednotku – v tomto případě právě odměn členů výboru a odměny externí správní firmy. Dosud v pořádku. Předseda výboru navrhl schválit velmi zvláštní rozúčtovací klíč tak, že by vymezil každé stání a každou sklepní kóji jako samostatnou jednotku pro účely účtování této odměny. Usnesení bylo schváleno, ale ne 100% hlasů. Podle mě se jedná o neplatný a velmi účelový výklad §1159 a §1180 NOZ, kdy za garáže a sklepy se platí x-násobně vyšší příspěvek, než podle prohlášení vlastníka a stanov náleží. Prosím o Vaše názory.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kuba, 17. Duben 2019 - 0:34

  Děkuji všem za názory. V podstatě všechny jsou relevantní, pouze každý z Vás akcentuje jinou stránku věci. Podle mě by v první rovině měla být dodržena právní úprava. Ale právní úprava v tomto případě absolutně nekoresponduje s praktickou realitou. Nejedná se o žádné „chytrolíny“, většina (spolu)vlastníků tomu naprosto nerozumí. Je zcela nereálné, aby se cca 150 vlastníků na té jednotce dohodlo na společném zástupci. Vlastnictví zatím víceméně kopíruje vlastnictví bytů, ale nemusí to tak být navždy. Každý spoluvlastník skutečně platí samostatné platby záloh na každé stání a sklep zvlášť, takže pracnost vyúčtování je pouze o něco nižší než u bytů (nejsou zde odečty). Odměnu správní firmy nerozporuji. Domnívám se ale, že odměna výboru by se neměla vypočítávat tímto způsobem. Podle mě je vhodnější řešení navýšit sazbu odměny za jednotku a mít vše v souladu s legislativou. Výbor by neměl na shromáždění předkládat návrhy, které jsou ohýbáním legislativy „za hranu“, byť by to možná z praktického pohledu bylo jednodušší. Potom se někdo šprajcne a bude v tom takový nepořádek, že to už nikdo nedá dohromady. Budu vděčný i za další diskuzi k tomuto tématu. Předseda výboru je inteligentní člověk a určitě to vezme v úvahu.

  Vložil Orel (bez ověření), 17. Duben 2019 - 10:37

  Nesmyslem je, pokud prohlášení nespojuje vlastnictví sklepa či garážového stání s vlastnictvím bytu. To je pak v budoucnu zaděláno na problémy.

  Zástupcem nebytové jednotky nemusí být některý z vlastníků nebytové jednotky. Vlastníci si mohou určit správce, který bude nebytovou jednotku spravovat.

  Vložil Orel (bez ověření), 16. Duben 2019 - 10:27

  Napsal jste, že dům má má 1 další nebytovou jednotku, kterou je podzemní halová garáž s 143 parkovacími stáními a 108 sklepy (kóje v samostatných místnostech, nicméně v prohlášení vlastníka jsou součástí této nebytové jednotky).

  U výše uvedené nebytové jednotky musí být v katastru nemovitostí uvedení vlastníci vč. jejich spoluvlastnických podílů. Jsou to vlastníci všech bytů a jejich spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce je u všech stejný nebo je rovný spoluvlastnickému podílu jejich bytů?

  Vložil Kuba, 16. Duben 2019 - 23:53

  Podzemní nebytová jednotka se skládá z halové garáže + sklepů, které jsou umístěny v samostatných místostech stavebně zcela ohraničených zdmi z betonového monolitu a většinou jsou ty místnosti dále rozděleny plechovými dělícími stěnami na jednotlivé kóje. Sklepy ani ty sklepní kóje nejsou samostatnými jednotkami, jsou součástí té jedné velké nebytové jednotky. Některé sklepy jsou dokonce zcela samostatně stavebně ohraničeny zdmi. Přesto je to v prohlášení vlastníka vše zapsáno jako 1 nebytová jednotka. Je to hodně zvláštní, ale katastr to zapsal. Vlastnictví na té jednotce je podílové a není tedy navázáno na vlastnictví bytů. Výpočet podílu je poměrně složitý, ale logický: čitatel součet m2 stání a sklepů vč. podílu na společných koridorech jednotky / jmenovatel celková plocha nebytové jednotky stání + sklepy + společné koridory, ale to je jen pro ilustraci, je to již pevně zakotveno zapsaným prohlášením vlastníka. Nejedná se o příslušenství bytů. Podíly na jednotce jsou samostatně převoditelné, s výhradou existence předkupního práva ostatních spoluvlastníků.

  Vložil JaVa, 17. Duben 2019 - 5:44

  „Vlastnictví na té jednotce je podílové a není tedy navázáno na vlastnictví bytů.“

  Pokud je táto nebytová jednotka zapsána v KN,jak sám uvádíte, v podílovém vlastnictví,pak se na ní všichni její vlastníci podílejí buď naprosto stejným podílem nebo je v KN jejich jednotlivý podíl, přesně určen.A od toho se také odvíjí rozúčtování nákladů na tuto nebytovou jednotku!Jaký mají jednotliví vlastníci svůj podíl víte pouze Vy.nám jste zatím náhled do KN nebo PV neumožnil.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil JaVa, 16. Duben 2019 - 10:50

  Konečně otázka správným směrem.To, co si „chytrolíni“ odsouhlasili na shromáždění, si mohou strčit za klobouk.Usnesení shromáždění právnické osoby SVJ, není kompetentní změnit PV.O změně způsobu rozúčtování nákladů, na zmiňovanou nebytovou jednotku, mohou rozhodnout pouze všichni její spoluvlastníci,dle velikosti spoluvlastnického podílu na této neb.jednotce.Ta­zatel ve svém úvodním dotazu uvádí ,že nynější rozúčtování je v rozporu se zněním v PV a tudíž je,dle mého soudu, pro všechny dotčené právně nezávazné a nevymahatelné.

  P.S. Chtělo by to znát PV k budově.Bez toho je to jen ,jedna paní povídala že:

  Někteří „fundovaní“ statutáři si hrají na bohy a ono jim to prochází,dokud se nenajde někdo, kdo jim to zarazí!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Petr123 (bez ověření), 16. Duben 2019 - 11:03

  Situace v nových developerských projektech je bohužel taková, že každý sklep definují jako samostatnou nebytovou jednotku a garáž jako jednu velkou nebytovou jednotku – lépe se jim to samostatně prodává. Takže pak má dům 50 bytů a 150 nebytových jednotek. Zákonný požadavek, aby každá jednotka hradila např. odměnu správci či předsedovi ve stejné výši, je poté velmi složité a nereálné dodržet, když se jedná např. o sklep 2 m2, který by měl platit stejně jako byt 50 m2. Hodně SVJ si schválilo rozúčtování těchto druhů plateb pouze mezi bytové jednotky – a pochybuji, že by soud uznal za důležité, že takové řešení odporuje PV, jelikož by jistě bral v úvahu i specifika daného domu a nedržel se striktně výkladu slova jednotka.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 16. Duben 2019 - 12:13

  Administrativní náročnost správy prostoru 20 m2 (typické garážové stání 4×5m) je úplně stejná, jako bytu 70 m2. Pokud je takovýto prostor veden administrativně jako jednotka, je třeba připravit předpis s jednotlivými položkami a na tento předpis párovat došlé platby. A v případě, že jsou v předpise zálohy, následně pak udělat vyúčtování těchto zálohových plateb. To je úplně stejná práce jak pro byt 70m2, tak i pro sklepní kóji 2m2 nebo garážové stání 20m2. Z tohoto důvodu je platba správci za tuto jednotku stejná, jako za jiné jednotky. V tom potíž není.

  Háček je jenom v tom, zda se striktně držet zákona a jednotku garáže se 150 garážovými stáními vést jako jednu jednotku s jedním předpisem a jednou měsíční platbou, nebo volněji jako 150 samostatných jednotek se 150 předpisy a 150 měsíčními platbami.

  A je třeba zohlednit i časové hledisko. Na začátku sice může platit, že jeden vlastník má byt + garážové stání, ale v průběhu let dojde k prodeji garážového stání (přesněji podílu na jednotce garáže) a množina vlastníků bytů a garážových stání nebude totožná. A opravdu považuji za nereálné, aby se kromě SVJ v domě kvůli jednotce garáže udělalo jakési sdružení spoluvlastníků jednotky garáže s jedním! zástupcem vůči SVJ.

  Vložil JaVa, 16. Duben 2019 - 12:47

  Píšete,že je v tom nějaký „háček“,ale já tam žádný nevidím.Pokud je v PV tato garáž uvedena, jako jedna nebytová jednotka,tak to platí a Vy ji nemůžete rozmělnit jinak, než změnou v PV,dle § 1169 odst.2.Vše ostatní je pouhá „lidová tvořivost“ vedení SVJ.

  „Háček je jenom v tom, zda se striktně držet zákona a jednotku garáže se 150 garážovými stáními vést jako jednu jednotku s jedním předpisem a jednou měsíční platbou, nebo volněji jako 150 samostatných jednotek se 150 předpisy a 150 měsíčními platbami.“

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 17. Duben 2019 - 11:13

  „Háček je jenom v tom, zda se striktně držet zákona“

  Zajímavá úvaha. Zda se držet zákona. Zkuste třeba jako jako řidič nebo jako zaměstnanec uvažovat, zda se držet zákona. A potom Váš názor vysvětlete dopravní policii a zaměstnavateli.

  (Omlouvám se, pokud jste zákonodárcem. Potom je Vaše úvaha na místě.)

  Vložil Petr123 (bez ověření), 16. Duben 2019 - 13:02

  Teoreticky to popisujete krásně a teď prosím, jak postupovat reálně… toho společného zástupce garáže si ze všech jejích spoluvlastníků vylosujete? Nebo jak ho určíte, když vám 100 spoluvlastníků garáže bude vaše teorie ignorovat?

  Vložil Antispamer (bez ověření), 17. Duben 2019 - 7:54

  Spamer Java jen opisujuje paragrafy, nic jiného neumí.

  Vložil Orel (bez ověření), 16. Duben 2019 - 16:07

  Pokud si spoluvlastníci společného zástupce neurčí, prostě si vyberete jednoho z nich. Libovolně kohokoliv, třeba toho nejmajetnějšího, nebo s největším spoluvlastnickým podílem. Vlastníci v podílovém spoluvlastnictví ručí za své závazky solidárně tj. všichni dlužníci jsou povinni plnit „jeden za všechny a všichni za jednoho“.

  To znamená, že každý z nich má povinnost splnit třeba i celý závazek, je-li k tomu věřitelem vyzván, a zároveň, že nemůže-li této povinnosti dostát, musí za něj plnit ostatní spoluvlastníci. Vlastník, který závazek uhradí, má pak právo na poměrnou náhradu od ostatních spoluvlastníků.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 16. Duben 2019 - 16:51

  Takže podle vás v praxi předseda pošle vyúčtování (nedoplatek) jednomu ze 100 spoluvlastníků garáže a ten zařídí rozúčtování mezi všechny ostatní spoluvlastníky? Kteří se nikdy neviděli a neznají se. To jako vážně?

  Vložil Orel (bez ověření), 17. Duben 2019 - 10:19

  Přesně tak, když si spoluvlastníci neurčí zástupce, předseda zašle rozúčtování jednomu ze spoluvlastníků. Co udělá tento spoluvlastník, je jeho problém, to předsedu nemusí zajímat. Pokud nezaplatí, pak je třeba dluh vymáhat postupem obvyklým u jiných neplatičů.

  Stejně tak se postupuje u bytu ve spoluvlastnictví více vlastníků. Jak byste chtěl postupovat v tomto případě, kdyby se spoluvlastníci bytu nedomluvili na společném zástupci a neurčili, jak budou hradit jejich závazky vůči SVJ, kdo je bude zastupovat na shromáždění vlastníků a uplatňovat svá práva u SVJ?

  Vložil Petr123 (bez ověření), 17. Duben 2019 - 11:21

  Postupovat podobně, tak budu jako předseda na příštím shromáždění odvolán. A nahrazen někým, kdo nebude tak teoreticky striktní, protože vlastníci chtějí v domě bydlet, ne kontaktovat spoluvlastníky z Ukrajiny a Ruské Federace a vymáhat po nich nedoplatky na garáž. Patrně jste ještě neviděl žádný současný developerský projekt, kde je společná garáž jako jednotka pouze z důvodů zjednodušení prodejů investora, nikoli podle „ducha“ zákona a logického významu slova jednotka.

  Vložil Orel (bez ověření), 17. Duben 2019 - 18:14

  Ptal jsem se vás:

  „Stejně tak se postupuje u bytu ve spoluvlastnictví více vlastníků. Jak byste chtěl postupovat v tomto případě, kdyby se spoluvlastníci bytu nedomluvili na společném zástupci a neurčili, jak budou hradit jejich závazky vůči SVJ, kdo je bude zastupovat na shromáždění vlastníků a uplatňovat svá práva u SVJ?“

  Vložil Petr123 (bez ověření), 17. Duben 2019 - 19:03

  V našem bytovém domě ŽÁDNÝ byt ve spoluvlastnictví neurčil společného zástupce. U bytů tedy doručíme jedno vyúčtování všem jejím spoluvlastníkům. Víc než dva-tři spoluvlastníky u nás byty nemají. Garáž má 100 spoluvlastníků, z toho třetina cizina…

  Zkuste se prosím upřímně zamyslet, co se stane a za jak dlouho se celé SVJ reálně rozloží, pokud se vyúčtování za garáž zašle pouze jednomu spoluvlastníkovi takové garáže.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 18. Duben 2019 - 10:55

  Pořád melete o tom, že neznáte a nemáte kontakty na vlastníky. Kontakty mít musíte, když uvedení vlastníci platí zálohy a vyúčtování služeb. A jak jim sdělujete, když zvýšíte zálohy, či pošlete vyúčtování, které musí vyrovnat? Nebo snad chcete tvrdit, že uvedení vlastníci nic SVJ nehradí a vše jim poskytujete gratis, protože je nemůžete kontakotovat?

  Vložil JaVa, 17. Duben 2019 - 11:36

  Pokud Vás ta „funkce“ živí,tak se Vašim obavám nedivím.V opačném případě, nekonáte v intencích zákona a riskujete trestní postih.Zřejmě jste výborně placen a proto se Vám to riziko(§ 159)vyplácí.

  Neberte si to osobně,takových „lidumilů“ je většina.JaVa

  Vložil Petr123 (bez ověření), 17. Duben 2019 - 11:52

  Trestní postih za to, že každému jeho metry garáže přidáme na jeho předpis záloh a dostane to rozúčtováno přímo? Ale nepovídejte… kde vznikla škoda?

  Vložil Antispamer (bez ověření), 17. Duben 2019 - 13:28

  Java jen blouzní, neberte ho vážně, je to spamer a hejtr.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 16. Duben 2019 - 17:21

  To jste trefil přesně :-) A to jsou navíc někteří vlastníci v zahraničí, u nových projektů tak cca 1/3 minimálně.

  Vložil JaVa, 16. Duben 2019 - 16:11

  Teoreticky, by to mělo být jasné, po prostudování PV.Tam by mělo být přesně určeno, v jakém spoluvlastnictví tato nebytová jednotky je.Může se třeba jednat i spoluvlastnictví podílové.Doufám,že nám to tazatel objasní.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Petr123 (bez ověření), 16. Duben 2019 - 12:20

  V našem případě mají vlastníci na předpisu k jednotce bytu zahrnuty i metry sklepu (2 m2 – samostatná nebyt. jednotka) a metry svého garážového stání (stání v rámci nebyt. jednotky garáže), takže administrativně to náročnější pro vyúčtování není.

  Vložil . (bez ověření), 16. Duben 2019 - 11:28

  Ono je to trošku složitější. POkud takový dům nespravuje svj ale nějaký správce, tak ten má nárok dostat odměnu od každé jednotky za správu spol. částí domu. Pak je na svj, jak to zařídí. Když to schválí vlastníci, může svj s takovým správcem domluvit, zda bude respektovat, že bude odměna pouze za bytové jednotky. POkud správce takovou domluvu přijme, tak je to OK. Pokud ne, tak se přispívá za všechny jednotky, i když mají 2m2. Developeři moc dobře vědí, co dělají, když z každého příprdku v domě vytvoří jednotku.

  Vložil VN (bez ověření), 16. Duben 2019 - 6:50

  jaký klíč pro výpočet odměny jste si schválili, takový jste si schválili. Netřeba se v tom dále patlat. U nás například máme vyšší odměnu , ale garáže se neuvažují. Fond odměn se tvoří pouze z bytů.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 16. Duben 2019 - 5:39

  Technicky máte pravdu, ale v praxi to bude záležet na více okolnostech. Pokud byste opravdu poplatek počítal na jednotku garáže jen jednou (dle striktního výkladu zákona), tak byste zároveň i veškerou administrativu spojenou s jednotkou měl dělat pouze jednou. Takže jen jedno vyúčtování a ať si ho spoluvlastníci jednotky garáže dále rozdělí mezi sebou. Dále byste musel přijímat a párovat jen jednu platbu a ať si spoluvlastníci jednotky garáže mezi sebou peníze vybírají, jak chtějí. Při hlasování byste musel komunikovat pouze se zástupcem spoluvlastníků jednotky garáže atd.

  Domnívám se, že v tomto případě je vhodnější jednotku garáže vnímat jako samostatné jednotky garážových stání a sklepů a vyjít tak spoluvlastníkům této jednotky s administrativou vstříc. A samozřejmě si tuto administrativu nechat zaplatit.

  Myslím si, že v praxi je nereálné, aby kromě SVJ v domě existovalo ještě jakési sdružení spoluvlastníků jednotky garáže, které by si muselo vést prakticky celou administrativu stejnou jako SVJ (evidence předpisů a plateb, vyúčtování zálohových plateb …) zvlášť.

  Navrhované řešení proto považuji za velmi praktické.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 15. Duben 2019 - 19:43

  Jednotka je zákonný pojem (§ 1159, § 1158 odst.2).

  Takže by se mělo skutečně platit (když vezmu váš příklad) 50 Kč za celou jednotku – halovou garáž vč. sklepních prostor , a tuto částku dále rozpočítat na spoluvlastníky této jednotky, dle spoluvlastnického podílu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".