Rozhodování v bytovém spoluvlastnictví

Vložil Anonymous, 22. Leden 2022 - 12:43 ::

Pan Justitianus nedávno napsal, že v bytovém spoluvlastnictví se rozhoduje většinou počítanou podle spoluvlastnických podílů, zde:

parapety-ve-spolecnych-prostorech#comment-200330

To je ovšem zásadní omyl, ze zákona nic takového obecně neplyne (mohlo by to v ojedinělých případech plynout ze stanov SVJ). Byl návrh zákona, který většinové rozhodování obsahoval, ale účinné znění je jiné.

Už se zde řešilo.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jozef (bez ověření), 26. Leden 2022 - 15:12

  Podle zákona se v bytovém spoluvlastnictví o běžných záležitostech správy domu a pozemku (prohlášení nebo stanovy mohou stanovit vyšší kvora) rozhoduje buď

  1.K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek usnášeníschopného shromáždění.

  anebo

  2.K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a souhlas většiny všech vlastníků jednotek.

  Vložil Anebo (bez ověření), 26. Leden 2022 - 17:02

  Pane Jozefe,

  Vámi uváděné dvě možnosti oddělené spojkou anebo jsou rozdílné. Jak to tedy je?

  Vložil Jozef (bez ověření), 27. Leden 2022 - 10:56

  Ano, jsou rozdílné. Případ 1 platí pro SVJ viz ustanovení OZ § 1206 (2)

  „(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.“

  Případ 2 platí pro správu bez vzniku společenství tj. kdy SVJ ještě nevzniklo viz ustanovení OZ § 1191 (2)

  „(2) Pro rozhodování v záležitostech správy domu a pozemku se použijí obdobně ustanovení tohoto zákona o shromáždění. Vlastníky jednotek svolává správce. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a souhlas většiny všech vlastníků jednotek, ledaže prohlášení nebo stanovy vyžadují počet vyšší; ustanovení § 1209 není dotčeno.“

  Pro úplnost dodám, že v případě tzv. odloženého vzniku SVJ dle ustanovení zákona č. 311/2013 Sb. § 24, kdy SVJ ještě nevzniklo, platí ustanovení zákona č. 311 Sb. § 24 (3)

  „(3) Pro rozhodování ve věcech správy domu a pozemku a ke schválení stanov společenství se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů.“

  Vložil JaVa, 26. Leden 2022 - 15:57

  Toto znění zákona Vám zřejmě ušlo:

  § 1206 z.č. 89/2012 Sb.,

  1. Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.

  atd…

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".