Rozhodnutí NS 26 Cdo 2088/2022

Vložil Jozef (bez ověření), 19. Září 2023 - 9:53 ::

Podle rozhodnutí NS 26 Cdo 2088/2022 platí, že:

„Nejvyšší soud ČR proto – v intencích toho, co vyložil v rozsudku ze dne 19. 4. 2023 – dospěl k tomu, že pokud nebyly za roky 2014–2018 žalobci (příjemci služeb v bytě) stanoveny žádné zálohy na služby ani požadovány platby za dodané služby, příjemce služeb je sám neplatil, náklady hradil majoritní vlastník (i za příjemce služeb), pak i když skutečné náklady na služby a „neexistující“ zálohy nebyly nikdy vyúčtovány, nevznikla žalovanému SVJ povinnost zaplatit pokutu podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. za prodlení s vyúčtováním služeb“

viz článek

https://www.mesec.cz/…-vyuctovani/?…

  • pokuta dle 67/2013

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 19. Září 2023 - 14:27

Judikát je zde. Toto je odstrašující ukázka neschopnosti českých soudců.

Záležitost byla jasná od počátku: SVJ nebylo poskytovatelem služeb spojených s užíváním bytů. Z toho bylo třeba vyjít. Takže nemohla vůbec vzniknout povinnost SVJ doručit vyúčtování služeb, a samozřejmě ani povinnost uhradit pokutu podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb..

SVJ tedy nebylo k žalobě pasivně legitimováno, takže již nalézací soud měl žalobu odmítnout pro nedostatek pasivní legitimace žalovaného. Namísto toho jak soud nalézací, tak i soud odvolací rozhodly špatně – v příkrém rozporu s právem. Zmatkaři.

Ani soud dovolací se nevyznamenal. Namísto aby žalobu shodili čistě z důvodu nedostatku pasivní legitimace, zabývali se popletové Brzobohatá, Dýšková a Ferák zcela zbytečnými a nepřehlednými úvahami:

  • o obsahu vyúčtování obecně,
  • o řádnosti a neřádnosti vyúčtování obecně,
  • o povinnostech poskytovatele služeb,
  • o nesplnění povinnosti příjemce služeb nahlásit počet osob,
  • o výši pokuty a její možné moderaci z různých důvodů,
  • o tom zda na pokutu vzniká nárok i když nevznikla škoda.

Samé zbytečné kecy.


Přitom stačilo napsat jen pár větiček:

Jak plyne z provedeného dokazování, SVJ nebylo v postavení poskytovatele služeb. Proto nebylo povinno vyúčtovat žalobci služby podle § 7 a nevznikla mu ani povinnost hradit žalobci pokuty podle § 13. Žaloba se zamítá.

Justitianus

Vložil ? (bez ověření), 19. Září 2023 - 17:46

„SVJ nebylo poskytovatelem služeb spojených s užíváním bytů.“ (Vložil Justitianus, 19. Září 2023 – 14:27)

Odkud takto soudíte, pane Justitiane?

Vložil Justitianus, 20. Září 2023 - 6:07
  • ? (bez ověření): „Odkud takto soudíte, pane Justitiane?“

Nesplnil jste domácí úkol a nepřečetl jste si judikát Nejvyššího soudu. Je tam přece uvedeno:

„Správu domu, provoz a opravy společných částí, dodávky služeb i jejich úhradu obstarával až do zápisu Společenství do veřejného rejstříku A. S. (vlastník převážné většiny jednotek v domě). Tato skutečnost byla žalobci známá již při koupi jednotky, S. zajištoval dodávky služeb i pro žalobce, nevybíral od něj žádné zálohy, ani mu je nestanovil a dodané služby také nevyúčtoval. (…)
S. (…) měl uzavřené smlouvy s dodavateli služeb, na jejichž základě hradil platby za jejich dodávky, po ostatních vlastnících tyto platby nepožadoval (…).“

Na tomto portálu jsem vícekrát psal o tom, že SVJ není ze zákona povinno poskytovat nikomu žádnou službu spojenou s užíváním bytů. O takový případ šlo i zde. Tuto jednoduchou skutečnost ignoroval žalobce J. Š., i hlupáci soudci Obvodního soudu pro Prahu 2 a Městského soudu v Praze.

V řízení bylo plně procesně úspěšné žalované SVJ. Neúspěšný žalobce se chtěl „napakovat“ na pokutách a soudil se o částku 187900 Kč. Nevysoudl však nic. Musel nakonec sám zaplatit náklady řízení před soudy všech stupů a náklady protistrany. Celkem 103847 Kč.

Jediný kdo se „napakoval“ byli oba advokáti a také soudci, kteří jsou placeni i za zjevně vadné, protiprávní a nesmyslné rozsudky.

Justitianus

Vložil Nechápavý (bez ověření), 21. Září 2023 - 18:32

„Správu domu, provoz a opravy společných částí, dodávky služeb i jejich úhradu obstarával až do zápisu Společenství do veřejného rejstříku A. S.“ (Vložil Justitianus, 20. Září 2023 – 6:07)

Pane Justitine, takže pasivně legitovaný byl A. S.?

Vložil Soudil (bez ověření), 20. Září 2023 - 6:11

„soudci … jsou placeni i za zjevně protiprávní a nesmyslné rozsudky“ (Vložil Justitianus, 20. Září 2023 – 6:07)

Ano, soudci jsou placeni i za pomalou činnosti, i za nečinnost, i za nekvalifikovanou činnost a za svou práci neodpovídají. Nejedná se totiž o šlendrián, ale o jejich právní názor. Soudci jsou nezávislí a neplatí pro ně žádné lhůty. Zkusil jste soudce usměrnit přes předsedu jeho soudu? Napište, jak jste dopadl.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".