Revizní zprávy

Vložil A. Žáková (bez ověření), 28. Červen 2021 - 18:24 ::

Dobrý den, pokud majitel domu rozprodá bytové jednotky a vznikne nové (v historii domu první) SVJ, mají noví majitelé bytů právo vidět revizní zprávy, které měly, být dle zákonných norem a předpisů, realizovány ještě před vznikem SVJ? Mám za to, že revize v domě by měly být prováděny ať už pokud jej má jeden majitel, nebo je v režimu SVJ, je to tak? Děkuji moc za odpověď.

  • revize
  • nahlížení do dokumentů

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Hubert (bez ověření), 8. Červenec 2021 - 15:15

Pri kolaudaci se dokladaji vychozi revize, ktere se ukladaji i u stavebniho u­radu.

Legracni je, ze nejdrive koupite a pak schanite doklady, spravne by to melo byt obracene a byt bez dokladu vubec nekupovat.

Vložil Jolly (bez ověření), 29. Červen 2021 - 9:01

Píšete:

“…pokud majitel domu rozprodá bytové jednotky … Mám za to, že revize v domě by měly být prováděny…”

A dle mého názoru nepodnikající fyzická osoba nemá povinnost dělat periodické revize. Co Vám prodávající dá, to si musíte vyjednat před placením (podpisem smlouvy). Pokud ty revize nemá, tak Vám je dát ani nemůže, oč přesně se snažíte?

Vložil Tomáš Neugebauer. (bez ověření), 29. Červen 2021 - 8:10

Uvést přesnou odpověď na váš dotaz není jednoduché, neboť se týká velmi široké oblasti. Navíc, blíže nespecifikujete, jaká všechna vyhrazená technická zařízení se v domě nacházejí. Proto má odpověď bude více obecná.

Na úvod je nutné uvést, že povinnost zajišťovat provádění revizí se vztahuje na právnické a fyzické podnikající osoby. Revize se týkají vyhrazených technických zařízení (elektrická, plynová, tlaková a zdvihací) a též elektrických spotřebičů, včetně elektrického nářadí. Pro provádění revizí elektrických spotřebičů platí trochu jiná pravidla. Provádění revizí se též týká spalinových cest.

Revize se člení na výchozí a periodické (výchozích může být několik, např. v důsledku rozšiřování elektroinstalace v domě). Důležité je, že platnost revizní zprávy je k datu jejího vyhotovení, tzn., že údaje uvedené ve zprávě dva roky staré již nemusí být pravdivé (revize negarantuje bezpečný technický stav zařízení po dobu do další revize, ale k uvedenému datu; za to je revizní technik odpovědný).

SVJ je právnická osoba. Je tedy povinna zajišťovat stanovené revize v prostorech, které „obhospodařuje“ (elektroinstalace na schodištích, výtah apod.). U jednotlivých bytů, které přecházejí do vlastnictví fyzických osob, platí, že dále nemusí zajišťovat provádění periodických revizí technických zařízení (výchozí měla být provedena před uvedením zařízení do provozu), která jsou v jejich majetku. Záleží na vzájemné dohodě s prodávajícím, zda jim předá kopii příslušné revizní zprávy (informace o tom, v jakém stavu technické zařízení bylo a zda případně byly odstraněny zjištěné závady; může být součástí dokumentace předané SVJ).

U SVJ je to trochu jiné. To by si v každém případě mělo od původního majitele vyžádat předání alespoň zpráv o výchozích revizích, neboť ty musí být uchovány po celou dobu provozu zařízení. Vhodné je vyžádat si i zprávy o posledních provedených periodických revizích u jednotlivých technických zařízení (případně může po svém založení zadat provedení periodických revizí jednotlivých zařízení a dále je provádět je stanovených lhůtách).

Poznámka pod čarou: Každým dnem má ve Sbírce zákonů vyjít nový zákon (č. 250/2021 Sb.), který má od 1. 7. 2022 novým způsobem upravit bezpečnost technických zařízení. Na něj má navázat šest prováděcích nařízení vlády, která nahradí dosavadní předpisy, např. vyhlášku č. 50/1978 Sb. Nově tak budou upraveny i požadavky na provádění revizí.

Vložil elektronxx, 30. Červen 2021 - 14:01

Přeji hezký den. V částce 106 Sbírky zákonů vyšel dne 30.6.2021 zákon č.250/2021 Sb. s účinností od 1.7.2022 „O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů“. Ruší i vyhlášku 50/1978 Sb. pro zkoušky a přezkušování pracovníků v elektrotechnice.

Vložil Justitianus, 29. Červen 2021 - 0:26
  • Ptáte se: „… mají noví majitelé bytů právo vidět revizní zprávy, které měly, být dle zákonných norem a předpisů, realizovány ještě před vznikem SVJ?“

Noví majitelé bytů mají ta práva, která jsou uvedena v kupní smlouvě. Chce-li kupec bytu dostat od developera všechna ta lejstra, není nic jednoduššího – ať si dá do kupní smlouvy požadavek, že obdrží kopie (protokoly o tlakových zkouškách, revizní zprávy o výchozích revizích, návody k použití nainstalovaných spotřebičů, a třebas i dokumentaci skutečného provedení stavby, atd.).

  • Napsala jste: „Mám za to, že revize v domě by měly být prováděny ať už pokud jej má jeden majitel, nebo je v režimu SVJ, je to tak?“

Jestliže právní předpis nebo technická norma předepisuje např. periodické kontroly, čistění či provozní revize, pak je bezvýznamné zda dům má jednoho vlastníka, nebo má více spoluvlastníků.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".