Revize v bytech

Vložil Anonymous, 24. Listopad 2009 - 20:28 ::

Dobrý den, revize rozvodů plynu v domě se provádí jednou ročně. Jak je to s revizí plynovych rozvodů v bytech ? Je to věc vlastníka bytu nebo revizi bytových rozvodů provádí společenství vlatníkú bytových jednotek ? Děkuji Hána

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JSilhavy (bez ověření), 25. Listopad 2009 - 9:21

  1. Kontroly zařízení se provádí podle čl. 28 ČSN 38 6405 nejméně jednou za rok.
  2. Revizeplynu se provádí podle čl. 29 ČSN 38 6405 nejméně jedenkrát za tři roky, pokud není jinými předpisy nebo orgány státního odborného dozoru stanoveno jinak, s respektováním pokynů výrobce nebo dodavatele zařízení. V technicky odůvodněných případech a se souhlasem orgánů státního odborného dozoru lze lhůty revizí prodloužit. Revize musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta.

  Pro úplnost: Domovní rozvod – část domovního plynovodu začínající hlavním uzávěrem plynu a končící před uzávěry plynoměrů určených pro obchodní styk.

  Spotřební rozvod – část domovního plynovodu začínající uzávěry před plynoměry pro obchodní styk a končící před uzávěry plynových spotřebičů.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".