Revize a čištění komínů

Vložil EvKa (bez ověření), 20. Leden 2022 - 23:00 ::

Dobrý den Naše SVJ provádí pravidelně 1× za rok revize a čištění komínů, který je hrazen z FO, jelikož se jedná o společné části domu.

Jak postupovat pokud 1/ jeden z komínů byl dodatečně vyvložkovám za účelem krbové vložky a topí se v něm sezóně, dle 34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty,by měl být čištění 2× ročně při použití tuhých paliv. Má svj zajistí čištění, nebo zodpovídá vlastník za čištění?

2/ je v BD nutné povolení od statutárního orgánů/předsedy za účelem instalace krbové vložky, vyvlozkovani, které chce využít 1 bj, nebo je nutné mít souhlas ostatních majitelů?

3/ pokud historicky nebyl souhlas s insltalaci a provozem povelen předsedou/výborem případně vlastníky jak může nyní vlastní zlegalizovat? Díky za radu,

  • komín

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 25. Leden 2022 - 7:40

Revize spalinové cesty

Jde o zbytečnou činnost. Vyhláška č. 34/2016 Sb. nepředepisuje žádné periodické revize, takže opakované revize bez jakéhokoli důvodu jsou vyhazováním peněz; tedy jde ze strany statutárů o neřádné hospodaření.

Ke zbytečným revizím může být jediný důvod: vyjádřená vůle vlastníků jednotek. Jestliže vlastníci jednotek chtějí mít revize komínů nad rámec zákonné úpravy, mohou je mít každý rok, nebo třebas každý měsíc. Je to jejich majetek.


Čistění a kontroly spalinové cesty

Na Váš dotaz si musíte odpovědět sám. My totiž neznáme ani vaše prohlášení, ani stanovy vašeho SVJ.

  • Provoz a čištění komínů je v některých domech typickou službou spojenou s užíváním bytů podle § 3 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.. Tato služba zahrnuje čistění a kontroly spalinových cest (ale nikoliv revize).
  • V některých domech však SVJ tuto službu neposkytuje, a v tom případě si čistění a kontroly zajištuje každý uživatel spalinové cesty sám a vlastním nákladem, bez účasti SVJ (viz § 1 odst. 3 zákona).

Záleží tedy na tom zda vaše SVJ je či není poskytovatelem této služby. Rozsah poskytovaných služeb byste měli mít uveden ve stanovách. Totéž platí pro pravidla rozúčtování nákladů na tuto službu (pokud je poskytována).


Povolení

Pokud je nutné při instalaci komínové vložky rozšířit (vyfrézovat) komínový průduch, jde o zásah do společné části. K tomu byste měl mít většinový souhlas spoluvlastníků. Jestliže se pouze vložkovalo: ta vložka je ve Vašem vlastnictví a je v prostoru který výlučně užíváte. Souhlas není třeba.

Pokud jde o samotný spotřebič, je pouze Vaší věcí co si připojíte do spalinové cesty. Na to nepotřebujete žádné povolení ani od SVJ, ani od spoluvlastníků. Musíte samozřejmě dodržet právní předpisy (stavební, bezpečnostní, technické, požární, ochrana ovzduší).


Legalizace

Nevím co chcete zlegalizovat. Komín je vyvložkován, je provozován. Má revizi ( ta je předepsána po stavební úpravě spalinové cesty, před připojením nového spotřebiče, při změně druhu paliva, atd.). Tuto revizi jste si uhradil sám, protože jde o Vámi vyvolaný náklad. Revizní zprávu jste jistě schopen předložit na požádání. Tím jste splnil požadavky stanovené právními předpisy. Pokud snad někdo tvrdí že stav není „legální“, ať to prokáže.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".