Rekonstrukce společných prostor na sklepy

Vložil Ondřej Beneš (bez ověření), 20. Leden 2021 - 18:10 ::

Dobry den, rad bych se zeptal, jestli při rekonstrukci společných prostor např, kolarny na sklepy možné většinové hlasovaní a nebo jestli musí být jednomyslné. Je v nějakém případě potřeba jednomyslné schválení v SVJ?

Díky za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 20. Leden 2021 - 19:33
  • V první řadě bude vhodné používat správné označení z oblasti stavebního práva: buď jde o změnu způsobu užívání jednotlivých místností, nebo jde o změnu dokončené stavby, konkrétně o stavební úpravu. Nebo jde o obojí.

  Bylo by vhodné vyjasnit co chystáte.

  • Pojem „rekonstrukce“ je pojem z oblasti daňové, nikoliv z oblasti stavební. Ostatně podle Vašeho popisu nepůjde možná o žádnou rekonstrukci, jestliže účel užívání se nezmění: půjde stále o společné místnosti domu (sklepy).

  K Vašemu dotazu alespoň obecně:

  Právnická osoba SVJ získává soukromoprávní oprávnění ke změně způsobu využití místností/prostorů (nebo ke stavebním úpravám) hlasováním na shromáždění (viz § 1208 zákna č. 89/2012 Sb.). Hlasovací kvorum máte nejspíše uvedeno ve stanovách; pokud snad ne, pak je to nadpoloviční většina hlasů, počítáno z přítomných na usnášeníschopném shromáždění. (V případě rozhodování per rollam by se většina počítala z hlasů všech členů SVJ.)

  Poněkud odlišně by se muselo postupovat v případě, že změnami v domě má být zasaženo do práv vlastníků jednotek, která jsou uvedena v prohlášení. V takovém případě je nutná změna prohlášení, a to postupem podle § 1169. Musí být – kromě většinového souhlasu – dosažen i písemný souhlas všech, kterým se mění rozsah jejich práv, uvedený v prohlášení.

  Pouhá změna ve způsobu užívání místností možná nebude vyžadovat ani ohlášení stavebnímu úřadu. Je ovšem možné, že změna bude takového charakteru, že bude nutné podat ohlášení (s projektovou dokumentací, případně s přiloženým posudkem statika a souhlasem hygieniků a požárníků). Nebo dokonce bude ve hře stavební povolení. To vše záleží na rozsahu a druhu chystaných změn stavby.

  Justitianus

  Vložil Petr, 24. Leden 2021 - 6:43

  „jestli při rekonstrukci společných prostor např, kolarny na sklepy možné většinové hlasovaní a nebo jestli musí být jednomyslné. Je v nějakém případě potřeba jednomyslné schválení v SVJ?“

  Justitianus má pravdu, že je nutno používat správné pojmy (zde z oblasti stavebního práva).

  Stavební zákon zná jen „stavební úprava“. Pojem „rekonstrukce“ či „adaptace“ jsem tam nenašel. A na typu „úpravy“ a nutnosti následného „povolení“ či „ohlášení“ se může odvíjet potřeba „počtu hlasů“.

  Povolení či ohlášení viz též

  https://stavimbydlim.cz/…dy-definice/

  26.10.2020 Co je a co není stavební úprava – definice, příklady Stavební úprava je definována zákonem č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

  /Šnajdarová/

  https://dostupnyadvokat.cz/…_nemovitosti

  Ještě připojím názor, že „počet hlasů“ lze mít (snad) také určen ve stanovách.

  Vložil Justitianus, 24. Leden 2021 - 13:11

  Petře, prosím Vás: Nezaplevelujte tento portál odkazy na webové stránky, které obsahují nesmysly a nepravdy.

  • Takovým plevelem je i portál dostupnyadvokat.cz. Viz jejich nesmyslné „rady“ na adrese kterou jste zde uveřejnil. Je tam víc chybných tvrzení než použitelného textu: nesprávný pojem „rekonstrukce“ již v nadpisu. Dále je to korunováno užíváním nesmyslných označení „ohlášení rekonstrukce“ a dokonce „stavební povolení rekonstrukce“. Jsou tam nesprávná tvrzení o neexistujících „povinnostech“ stavebníka, nepravdivá tvrzení o „nočním klidu“ a o jakémsi „domovním řádu“. Autor tvrdí (v rozporu se zákonem!), že prý se při té tajemné „rekonstrukci“ posuzuje zda „zachováte původní dispozice bytu“. Autor si plete účastenství sousedů ve stavebním řízení se souhlasem spoluvlastníků stavby. To jsou všechno nesmysly. Je-li toto „dostupný advokát“, pak rychle pryč od něj!
  • Obdobně nesmyslný (a rozporný se zákonnou úpravou) je Vámi odkázaný článek na portálu stavimbydlim.cz. Autor používá naprosto nepřiléhavé pojmy „rekonstrukce“ a „revitalizace“, které stavební zákon nezná. Plete si opravu se stavební úpravou (na více místech). Odkazuje na neexistující § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona. A tak dále.

  Prosím, nedělejte takovéto věci. Pokud nejste sám schopen posoudit, zda zdroj je důvěryhodný a aktuální, nebo je zastaralý, nebo jde o snůšku blábolů – pak raději sem takové odkazy nedávejte.

  Napřed se pokuste myslet hlavou, teprve pak by mohlo následovat Ctrl+C, Ctrl+V. Děkuji.

  Justitianus

  Vložil P_V (bez ověření), 21. Leden 2021 - 19:18

  U nás jsme na zřízení sklepů nechali udělat projekt a stavební povolení. Změní se totiž požární zatížení, tak abychom měli krytí, že z hlediska požární ochrany je to OK.

  Vložil Anonymous_El (bez ověření), 22. Leden 2021 - 15:36

  Jenom doplním, že může dojít i ke změně v Protokolu o určení vnějších vlivů (PVV) týkající se elektroinstalace. Na některé prostory a typy místností se pak vztahují k tomu určené ČSN normy z řady 33 2000. Čili konzultovat i s elektropro­jektantem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".