Reklamace - rekonstrukce

Vložil SVJ Valečovská 847, 23. Leden 2014 - 17:31 ::

Dobrý den,

v rámci úspěšné reklamace vadného zhotovení fasády a narušení zateplovacího systému nás již brzy čeká kompletní rekostrukce fasády původním zhotovitelem Ta bude spočívat v celkovém stržení původní fasády a zateplovacího systému a jejich výměnu za nové. V rámci tohoto dojde k lehké, ale nutné změně estetického vzhledu domu. Změna je nutná k zajištění funkčnosti nového zateplovacího systému.

Ve výboru SVJ nemáme jednotné stanovisko na nutnost souhlasu členů SVJ, protože se nemůžemě rozhodnout, zda se jedná o rekonstrukci nebo pouze o reklamaci?

Proto se ptám: Jedná se o rekonstrukci nebo o reklamaci? Je v těchto termínech rozdíl směrem k nutnosti projednání na Shromáždění vlastníků? Je nutné mít v případě nutnosti svolání Shromáždění souhlas členů SVJ? V jakém procentu?

Děkuji za odpovědi a vaše názory.

Pokorný Luboš SVJ Valečovská 847

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kučera Pavel f4e39b (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 21:29

  Zkuste se podívat na dokumenty na Seznamsvj.cz

  Vložil lake, 23. Leden 2014 - 18:10

  Jde samozřejmě o odstranění vad díla na základě reklamace. To je zjevné z toho, kdo veškeré práce provádí a hradí: je to zhotovitel stavby. Kdyby šlo o „rekonstrukci“, jistě by si ji hradili vlastníci jednotek.

  Reklamaci vad díla mohli oprávněně podat pouze spoluvlastníci budovy, případně kterýkoliv z nich jako spoluvlastník společných částí domu. Reklamaci nebylo oprávněno podat SVJ – to je pouhý správce, který není v žádném právním vztahu se zhotovitelem stavby. Proto jde o záležitost zcela mimo působnost SVJ(2000).

  Podotýkám, že SVJ(2012) podle NOZ je v jiném právním postavení: NOZ § 1196 odst. 2 se zpravidla vykládá tak, že SVJ(2012) je oprávněno uplatňovat reklamace vad stavby svým jménem. To zřejmě souvisí s odlišnou definicí pojmu „jednotka“ a s jiným rozsahem zákonných pravomocí SVJ(2012), viz ustanovení § 1189 NOZ.

  lake

  Vložil SVJ Valečovská 847, 23. Leden 2014 - 18:14

  Děkuji za stanovisko a zajímavý náhled. Moje chyba je, že jsem neuvedl, že reklamaci jsme jako výbor SVJ uplatnili samozřejmě u developera, od kterého jsme byty koupili. Ten jí pak uplatnil na zhotovileli díla, se kterým měl zase smlouvu on. Pokud jsem tedy dobře rozuměl, není třeba žádného svolávání Shromáždění a procentního souhlasu vlastníků?

  Obávám se, že to nějak budeme muset řešit, protože oprava zmíněných fasád vyžaduje součinnost vlastníků jednotek, kteří by měli zhotoviteli díla (opravy)např. umožnit vstup na zimní zahrady u bytů a také na terasy a předzahrádky, jejichž jsou nyní vlastníky. Zhotovitel má již připraveny Smlouvy s těmito vlastníky. Tam se zavazuje nejen k následnému uvedení zmíněných prostor do původního stavu, ale také k následným opravám v jednotkách, kde se projevily vady a zatékání v důsledku vadné fasády a narušeného zateplovacího systému. V rámci řešení reklamace jsme se stali jako SVJ spoluúčastníky smlouvy mezi developerem a zhotovitelem stavby a to ve funkci zprostředkovatele součinnosti mezi vlastníky a ostatními účastníky prací na nových fasádách. Opravdu tedy nemáme svolávat Shromáždění a žádat o souhlas s navrženým provedením oprav jak společných, tak i soukromých prostor? Díky Pokorný

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".