Refundace nákladů za sanaci zdiva

Vložil Slávka (bez ověření), 7. Listopad 2011 - 7:41 ::

Dobrý den, ráda bych se zeptala. Majitelce bytu se objevila plíseň po všech obvodových zdech v bytě. Situaci chtěla řešit s výborem, ale ten ji odpověděl, že v kupní smlouvě podepsala, že zná stav bytu. Majitelka si pozvala znalce a ten jí vyhotovil znalecký posudek s tím, že se jedná o výkvěty alkalických solí v důsledky neexistující hydroizolace v domě. Majitelka si na své náklady zaplatila injektáž a sanační omítky. Veškeré práce byly provedeny uvnitř bytu. Po ukončení prací se majitelka obrátila se znaleckým posudekem i s fakturami na výbor a žádala o proplacení. Ten jí do dnešního dne neopověděl. Když proběhla schůze majitelka chtěla vše řešit, ale výbor to odmítl. V současné době majitelka vše předala právníkovi a věc bude řešena soudní cestou. Ráda bych se zeptala, jestli postup výboru byl v pořádku. V bytě už je opět plíseň.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan Černý f8c029 (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 8:42
  Vložil lake, 7. Listopad 2011 - 11:19

  Vyjdu z toho, že šlo o vynaložení nákladů na nutnou opravu bez souhlasu společenství. V tom případě vznikl nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů. Nárok může vlastník jednotky uplatnit vůči SVJ.

  Váš případ má ovšem háček: píšete, že vlhkost v bytě se nepodařilo uvedeným zásahem odstranit, takže zásah nebyl úspěšný. Při soudním projednávání bude nejspíše nutno jako předběžnou otázku řešit:

  • zda zásah byl nutný (prokáže se např. posudkem hygienické stanice o výskytu plísní);
  • zda náklady byly vynaloženy účelně: znaleckým posudkem bude zjišťováno, zda byla použita vhodná technologie; zda vůbec bylo možno očekávat, že dílčí izolace v jednotlivých místnostech splní zamýšlený účel, atd.

  K nutné opravě společných částí domu provedené vlastníkem jednotky
  Povinností společenství vlastníků jednotek je obstarat nutné opravy společných částí domu. Pokud tyto opravy provede a zaplatí vlastník jednotky, může jít o plnění, které vlastník jednotky vynaložil namísto společenství. Proto je takovou věc třeba posoudit i podle § 454 obč. zák. (bezdůvodné obohacení). V případě úspěchu příslušné žaloby vlastníka jednotky proti společenství by rozúčtování nákladů na jednotlivé vlastníky jednotek bylo již věci společenství, jak vyplývá i z § 13 odst. 7 ZoVB.
  Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 5330/2008, ze dne 19. 7. 2010
   http://profipravo.cz/index.php…

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 7. Listopad 2011 - 14:26
  • cit.„…Podle rozsudku Nejvyššího soudu…22 Cdo 5330/2008…“
   • zajímalo by mne pokud SVJ „muselo zaplatit“ pak zjevně z příspěvků na správu domu. Náklady žalobce i když oprávněné – mohly být větší než nutné (nelze posoudit další průběh neboť to rozsudek to pouze vrací k dalšímu řízení). Je takové náklady nucen akceptovat i „nový Vlastník“ tj. ten co by se přistěhoval těsně před vyřešením sporu ?

   (samozřejmě s předpokladem, že výše rezervy (pokud ji SVJ vůbec vedlo) byla minimální resp. mnohem menší než žalovaná částka)

  lolek

  Vložil Slavka (bez ověření), 7. Listopad 2011 - 11:55

  Děkuji za odpověď. Ráda bych se ještě zeptala, zda rozhodnutí zda přistoupit na dohodu s majitelkou, která sanaci prováděla je na samotném výboru, nebo zda mají právo a povinnost o tom hlasovat vlastníci na schůzi. Jak je to potom s hrazením nákladů na soud, když já budu pro refundaci a ostatní proti. Máme záležitost jako SVJ také řešit s právníkem? Děkuji za odpověď.

  Vložil anoš (bez ověření), 7. Listopad 2011 - 13:47

  Výbor s největší pravděpodobností (viz. vaše stanovy) není kompetentní sám cokoliv takového proplácet ani rozhodovat o opravě. Pokud takovu kompetenci nemáte, nenechte si takovou pozici vnutit. Výbor měl samozřejmě požadavek dotyčné osoby na opravu předložit shromáždění na schůzi ke schválení. Zda by to shromáždění schválilo, je jiná věc. Do soudního sporu bez právníka jít nedoporučuji. Výlohy hradí ten, kdo soud prohraje, je to buď strana zalující, tedy osoba nebo žalovaná, tedy svj.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".