Pronájem pozemku

Vložil Ribanna, 25. Leden 2022 - 10:27 ::

Dobrý den,mám otázku-na pozemku patřícím společenství je několik zahrádek.Na jednu z nich se uzavřela nájemní smlouva-s hlasováním a písemným souhlasem většiny vlastníků.Přesto někteří členové SV tvrdí,že na tento pozemek mohou kdykoli vstupovat,že nesmí být oplocený ani uzamčený,patří přece do spoluvlastnictví všech a proto mají toto právo.Že je sice platná nájemní smlouva,vlastník platí za nájem,ale to mu nezakládá právo si tento pozemek uzamykat.Co jim na to říci?

  • § 1194 NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 25. Leden 2022 - 13:32

Pokud chcete relevantní odpověď, tak musíte tu smlouvu ukázat, my netušíme, co v ní stojí, nájemce platí, je členem a má pozemek ve výhradním užívání, ano?

Vycházíme z toho, že je smlouva platná.

Pokud by se jednalo např. o zahrádku, no tak podle mě vstupovat tam nemá kdo než nájemce, ale oplocovat, to musí být ve smlouvě udělen výslovný souhlas vlastníkem, jde o stavební úpravy.

Mimochodem, jaký je důvod, že by někdo vstupoval jinému na zahrádku? Pokud je nutné mít právo průchodu nebo z jiného důvodu, tak na to má být pamatováno ve smlouvě.

Vložil Ribanna, 25. Leden 2022 - 14:48

Už jsem odpovídala výše,nájemce je členem,podle smlouvy má zahrádku ve výhradním užívání,smlouva je platná,zahrádka už byla oplocená z dřívější doby,tudíž tam žádné další stavení úpravy nájemce dělat nechce,pouze několik dalších členů SV je přesvědčeno,že do této i jiných zahrádek na stejném pozemku,mají mít umožněn VŠICHNI volný vstup,jako na všechny části tohoto pozemku.Smlouva prý nehraje roli,přestože je platná,pozemek není majetkem člena,tudíž nemá omezovat ostatní v možnosti případného vstupu.

Vložil Justitianus, 25. Leden 2022 - 13:18

Ribanno, protiřečíte si. Napsala jste že pozemek patří společenství, a pak zase že patří více vlastníkům, pak že je ve spoluvlastnictví všech členů SVJ. Tak si rozmyslete jak to tedy je. Podívejte se do prohlášení zda ta parcela je věcným příslušenstvím domu (zda její spolulastnictví je svázáno s vlastnictvím jednotky nebo není). A nahlédněte do katastru, tam najdete vlastníka té parcely.

Bez této informace nemá cenu cokoli Vám odpovídat.

Justitianus

Vložil Ribanna, 25. Leden 2022 - 14:39

Asi jsem to nedefinovala právně správně,pozemek patří SV,není věcným břemenem domu,na tomto pozemku jsou několik desetiletí oplocené zahrady,všechny užívají nájemci-majitelé bytů v domě,zarovenˇ členové SV,kteří si tyto pozemky od SV pronajali,užívají je jako zahrady podle smlouvy,platí za ně,mají je zamknuté.Jedna z nájemnic se odstěhovala,tudíž jedna ze zahrádek zůstala volná a projevil o ni zájem jeden ze členů SV,zarovenˇi majitel bytu vtomto domě.Proběhlo hlasování,viz výše.Snad jsem to vysvětlila trochu lépe.

Vložil Justitianus, 25. Leden 2022 - 16:20

Ribanno, děkuji za upřesnění. Takže budu dále předpokládat, že parcela je ve vlastnictví právnické osoby SVJ. To znamená: SVJ jako vlastník nemovité věci je oprávněno sjednávat smlouvy o pronájmu své parcely, případně pronájmu části parcely (za předpokladu že ta část je v nájemní smlouvě a v terénu vymezena jednoznačně a určitě).

89/2012 Sb. § 1195

(1) Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Z uvedeného plyne, že SVJ má povinnost užívat svou nemovitost pouze pro účely správy domu. Pronájem částí parcely jednotlivým osobám nemá ovšem se správou domu nic společného. SVJ tedy porušuje zákon. 

Vlastníci jednotek kteří se domáhají vstupu na cizí pozemek nejsou v právu. Nemají na té parcele co dělat. K parcele ani k některé její části jim nesvědčí ani vlastnické právo, ani užívací právo. Mohou se jen (jako členové SVJ) domáhat toho, aby SVJ přestalo porušovat ustanovení § 1195 občanského zákoníku.

O způsobu využití parcely by mělo SVJ rozhodnout tak, aby bylo nepochybné že jde o účel užívání sloužící ke správě domu. Není-li SVJ schopné tohoto stavu dosáhnout, ať tedy parcelu prodá. Současný stav je protizákonný.

Justitianus

Vložil . (bez ověření), 25. Leden 2022 - 14:55

Ne nevysvětlila. Pozemek, o kterém píšete může vlastnit svj – právnická osoba, nebo je ve spoluvlastníctví vlastníků jednotek. Kdo je zapsaný v katastru jako vlastník pozemku? To jste nenapsala srozumitleně.

Vložil Ribanna, 25. Leden 2022 - 15:17

vlastní ho svj-právnická osoba

Vložil JaVa, 25. Leden 2022 - 14:52

„Asi jsem to nedefinovala právně správně,pozemek patří SV“,

Pokud je „pravda“ ,co zde píšete, tak je v KN zapsána u výše zmiňovaného pozemku, jako jeho vlastník, právnická osoba SVJ.

Můžete to zde potvrdit výpisem z KN nebo zadáním IČO vašeho SVJ? Děkuji.JaVa

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".