Pronájem chodbičky v bytovém domě jedním z vlastníků

Vložil J. Schmidtová (bez ověření), 8. Prosinec 2019 - 23:46 ::

Jsem vlastníkem 2 sousedících bytů v 1 bytovém domě. Oba užívám a nejsou v pronájmu. Ráda bych užívala dočasně i část chodby, která k oběma bytům vede a uzavřela ji dveřmi. Samozřejmě tím nijak neomezím přístup k jiným bytům. Prostor odkoupit nemohu, vím že jeden vlastník nebude souhlasit a potřebovala bych pro odkoupení 100% souhlas všech vlastníků. Také nemohu žádat o výlučné užívání, i pro to by byl třeba souhlas 100%. Mohu si prostor pronajmout? Jak potom platit, aby nebyli všichni vlastníci jednotek nuceni podávat daňová přiznání z tohoto příjmu? Děkuji za radu. J. Schmidtová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 10. Prosinec 2019 - 15:55

  skutečně nemůžete odkoupit, ale pouze pronajmout. Nájemcem budou všichni spolumajitelé společných prostor a dohodnuté nájemné pak rozděleno podle vlastnických spolupodílů. Legální cestou tedy nedokážete zabránit zdnanění příjmů.

  Vložil JaVa, 10. Prosinec 2019 - 18:34

  „Společnou část skutečně nemůžete odkoupit, ale pouze pronajmout.“

  Společnou část domu, si jako spoluvlastník těchto prostor, nemůžete ani pronajmout!Spo­lečnou část, lze pronajmout pouze tzv.„třetí osobě“.

  Můžete zde uvést odkaz na § znění zákona,dle kterého si může spoluvlastník nemovité věci některou její část pronajímat sám sobě.

  Děkuji předem za Váš odkaz.JaVa

  Vložil P_V (bez ověření), 10. Prosinec 2019 - 23:45

  Pronajme se část odpovídající podílům ostatních, ne?

  Vložil * (bez ověření), 10. Prosinec 2019 - 19:50

  Vlastník si může společnou část domu pronajmout i odkoupit. Běžně se tak děje.

  Vložil Majitel domu ve správě SVJ (bez ověření), 10. Prosinec 2019 - 19:10

  Můžete zde uvést odkaz na § znění zákona,dle kterého sinemůžespoluvlastník nemovité věci některou její část pronajímat sám sobě.“?

  Vložil Majitel domu ve správě SVJ (bez ověření), 10. Prosinec 2019 - 19:07

  Zase pronájem pouze třetí osobě. Všude se společné prostory vesele členům pronajímají.

  Nájemní smlouva vs. dohoda o užívání společné věci

  Vložil JaVa, 13. Prosinec 2019 - 9:07

  Na toto téma zde již proběhlo několik diskuzí a byl ujasněn rozdíl, mezi pronájmem a dohodou o výlučném užívání části společných prostor členem SVJ!

  Pronájem společných částí domu je možný pouze tzv. „třetí osobě“, tzn. pouze právnické nebo fyzické osobě, která není členem SVJ. Zákon zatím neumožňuje, aby si spoluvlastník společných částí domu, tyto prostory, pronajímal sám sobě.

  Pokud má o výlučné využívání společných částí některý z vlastníků jednotek v domě zájem, pak je možná pouze dohoda všech dotčených spoluvlastníků společných částí domu, o časově omezeném uvolnění těchto společných částí k výlučného užívání vlastníkovi jednotky.Samozřejmě za úplatu, která nesmí být nižší, než je cena pronájmu obdobných nebytových prostor, v místě obvyklá. Tuto částku, přináleží vyplatit/rozúč­tovat, pouze spoluvlastníkům zapůjčeného prostoru.Dohoda je sepsaná mezi vlastníky těchto částí domu a zájemcem z jejich řad o výlučné užívání.Právnická osoba SVJ tyto společné části nevlastní,tudíž ani nemůže být účastníkem této dohody.

  Návrh písemné dohody, která bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:

  1. Kdo o výlučné užívání sušárny žádá
  2. Doba, na kterou se dohoda sepisuje
  3. Účel využívání této místnosti, který je limitován stavebním určením, při kolaudaci inkriminované­ho domu.
  4. Způsob hrazení nákladů na spotřebu energií. Podružné měření spotřeby elektrické energie/popř. předpokládaný měsíční paušál. Instalace IRTN na otopné těleso v sušárně
  5. Zabezpečení proti vzniku požáru = vyjádření HZS atd.
  6. Cenová nabídka k jednání
  7. Účetní postup, související s nakládáním takto získaných finančních prostředků!

  Teprve pak, je možné oslovit shromáždění vlastníků a požádat právnickou osobu SVJ/resp. její statutární orgán, aby byla nápomocna při uzavření této písemné dohody.


  "Vložil zdeseny clen SVJ, 16. Leden 2019 – 9:04

  Pak postačuje schválení shromážděním nebo výborem dle stanov a musí to být alespoň za cenu obvyklou.

  Pokud by o podobné využití společných prostor měl zájem někdo z členů SVJ, tak jemu nelze pronajímat, neboť by si pronajímal i sám od sebe, což nelze.

  Člen SVJ může společný prostor využívat ale obdobně jako při pronajímání, pouze se nebude schvalovat pronájem, ale umožnění výlučného užívání nad rámec jeho podílu na společných částech a následně se mu stanoví s ohledem na toto výlučné užívání příspěvek na správu domu tak, aby to odpovídalo nájmu nečlenovi."


  Přeji hezký den.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".