Prodloužení mandátu pověřeného vlastníka

Vložil kateřina hrubá (bez ověření), 28. Listopad 2016 - 22:20 ::

Dobrý den.S novým vlastníkem jednotky jsem šli podat trestní oznámení na pověřeného vlastníka našeho SVJ,pět jednotek odměna 3 000 Kč,–měsíčně,ostatní spoluvlastníci byty pronajali,nechtějí nic řešit i když pověřený vlastník,nebo předseda se o dům nestará,účetníctví nevede,řešili to úprkem. V listopadu 2014 pětiletý mandát skončil.Nic se neřešilo ,pan pověřený vlastník nadále pobírá odměny za nic nedělání. Soused je přesvědčen,že čtrnácti dnů se musí k RS.oznámit ukončení mandátu v případě zvolení stejné osoby.Zadat k RS. znovu zvolení.Odměny od roku 2014 pov.vlastník dostává z fondu oprav neoprávněně!Stále na odměny pověřeného vlastníka. Dle policie to není ze zákona,zákon zní! Vyrozumění policie! Provedeným šetřením dle § 158 odst.1 tres­tního řádu bylo zjištěno ,že dotyčný pan je od roku 2009 pověřeným vlastníkem Splečenství. Dle nového občanského zákonu s účinností od roku 01.01.2014 se mění funkce pověřeného vlastníka na předsedu,kdy dle § 3041 odst.2.ob­č.zákoníku mají právnické osoby lhůtu tří let na přizpůsobení se opravě tohoto zákona,tedy až do 01.01.2017 vy­konává,tento pán funkci oprávněně a je oprávněn jednat za SVJ a tedy i spravovat účet SVJ.

Děkuji za Vaš názory Katka

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastiks, 30. Listopad 2016 - 9:02

  Takže jste s novým vlastníkem dva, proti třem, a z nich jeden je „pověřený“.

  Máte informace o hospodaření ? Zajímáte se o informace o hospodaření ? Požadujete informace o hospodaření ? Dostáváte pravidelné roční vyúčtování ?

  Co chcete změnit ? Máte za „něj“ náhradu ?

  ?????

  Vložil Pavel, 29. Listopad 2016 - 15:25

  Kateřino,

  dovolím si zkopírovat níže uvedený text:

  „Policie vaše problémy řešit nebude. Musí to vyřešit vlastníci, nikdo jiný to řešit nebude. ....... Změníte to pouze volbou.“

  S tímto textem souhlasím.

  Policie to za Vás nevyřeší.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Čtveráček (bez ověření), 30. Listopad 2016 - 11:02

  Pavle,

  radit, že to vyřeší vlastníci volbou je v tomto případě na prd. Vy jste si nevšiml, že ostatní vlastníci nic řešit nechtějí? A tazatelka a jeden vlastník dohromady většinu nedají, tak co chcete volit? Není pravda, že to lze změnit pouze volbou.

  Tazatelka a jeden vlastník se v tomto případě musí spolehnout sami na sebe a uplatňovat důsledně svá práva vyplývající ze stanov a NOZ. Jestliže nebylo vedeno účetnictví, nabízí se postup uvedený Orlem. Jestliže není zvolen statutární orgán a nová volba není možná pro nezájem vlastníků, pak postupovat podle § 165 NOZ:

  „(1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví. (2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.“

  Tazatelka jako vlastník samozřejmě může osvědčit právní zájem a obrátit se podle tohoto ustanovení na soud.

  Vložil kateřina hrubá (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 23:36

  děkuji za odpovědí,pořebovala jsem vědět,jestli je možné prodloužení mandátu podle NOZ 2014,náš dům má Stanovy z roku 2007,kde je uvedaná pětiletá lhůta mandátu pověřeného vlastníka.

  Vložil Orel (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 14:10

  Napsal jste, že nevede účetnictví. V tom případě jste měli podat trestní oznámení podle § 254 Trestního zákoníku:

  "§ 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

  (1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen,

  kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo

  kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,

  a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti."

  Vložil Vostrý (bez ověření), 30. Listopad 2016 - 10:41

  Souhlasím Orel, těch blbečků, co vás mínusují, si nevšímejte. Nejsou schopni ničím zpochybnit váš příspěvek, ani uvést jiné řešení. Prostě hlupáci.

  Vložil krcma, 30. Listopad 2016 - 11:27

  Pane Vostrý, neminusuji, tak snad blbeček nejsem, přesto si dovolím zpochybnit příspěvek pana Orla.
  Samotné nevedení účetnictví není trestným činem ve smyslu § 254 TZ, ale pouze správním deliktem ve smyslu ZoÚ, § 37, odst. 1, písm. a. Toto pak neřeší trestní soud, ale v prvním stupni finanční úřad (§ 37ab , odst. 4 ZoÚ).
  Aby nevedení účetnictví bylo trestným činem, musí být naplněna i druhá část zmiňovaného paragrafu, tj. musí toto být činěno s úmyslem ohrozit majetková práva jiného, případně řádné doměření daně.

  Vložil Vostrý (bez ověření), 30. Listopad 2016 - 12:00

  Napsal jste: „Pane Vostrý, neminusuji, tak snad blbeček nejsem, přesto si dovolím zpochybnit příspěvek pana Orla.“

  Pene krcmo, špatně jste pochopil můj příspěvek. Blbečkem samozřejmě nejste, i kdyby jste příspěvek mínusoval, právě proto, že jste příspěvek zpochybnil.

  Podstatné ale je, co z toho vyplývá pro tazatelku. Jestli jsem vás dobře pochopil, tak by se tedy musela obrátit na FÚ, který by se postaral ve spolupráci s statutárním orgánem o nějakou rekonstrukci účetnictví. Z ní by se teprve dalo zjistit, zda byla ohrožena majetková práva vlastníků a uvažovat o trestním oznámení.

  Vložil . (bez ověření), 28. Listopad 2016 - 22:55

  Policie vaše problémy řešit nebude. Musí to vyřešit vlastníci, nikdo jiný to řešit nebude. Pokud je pověřený vlastník zapsaný v rejstříku i po skončení mandátu, tak i nadále je pověřeným vlastníkem. Změníte to pouze volbou.

  Vložil kateřina hrubá (bez ověření), 28. Listopad 2016 - 23:23

  volba se nekonala,nikdo nedorazil,jsem dům ovcí

  Vložil anon. (bez ověření), 28. Listopad 2016 - 23:49

  To není jenom u vás, to je i jinde. Lidi vůbec nechápou co je společenství a k čemu je to dobré.

  Vložil Jiří Dlouhý (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 22:08

  „k čemu je to dobré“

  K čemu je to dobré?

  Vložil . (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 22:24

  Aby se lidi navzájem žrali mezi sebou.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".