Problémy s účastí na schůzích

Vložil sony (bez ověření), 27. Květen 2019 - 6:42 ::

Dobrý den, stal jsem se nedávno členem SVJ a musím říci, že jsem nemile překvapen účastí na schůzích. Byt využívám jako řekněme letní, tedy nastálo zde nejsem. Řádně se účastním všech (dosud dvou) schůzí a hodlám s tím i nadále pokračovat, byť to mám přes 100 km, ale beru to tak, že je to moje povinnost coby člena SVJ. Otázka zní: Je možné nějak postihnout členy, kteří se snad ze zásady schůzí neúčastní? Máme tam členy, kteří byty pronajímají, nejsou z místa, trochu bych to i chápal, že nehodlají jet na každou schůzi (je plánována většinou vprostřed týdne, docela problém pro pracující). Co je zvláštní, že jsou tam dva členové, kteří jsou jednak v důchodu a jednak bydlí v místě, kteří se prý již několik let neúčastní. Minule byla účast lehce přes padesát procent a to jen díky mé přítomnosti. Pokud by se schůze musela opakovat z důvodu nízké účasti, tak mi to samozřejmě přináší náklady navíc. Co s tím? Je možné to postihnout nějak obecně, nebo to musí být zakotveno ve stanovách?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil BSAD (bez ověření), 27. Květen 2019 - 21:22

  Nemyslíte, že lidé v tom domě jsou dost potrestáni už jen pouhou (naštěstí jen občasnou) přítomností jednoho postihnutého egocentrika? Proč tedy vymýšlet další postihy.

  Tazatel svým dotazem za mou osobu tento web zařadil mezi nebezpečné.

  O Sancta simplicitas!
  Svatá prostoto!

  Vložil Radim. (bez ověření), 27. Květen 2019 - 10:36

  Novela bytového spoluvlastnictví snižuje kvórum pro usnášeníschopné shromáždění na 40% všech hlasů institutem náhradního shromáždění, pokud to umožňují stanovy.

  Není mně ale jadné, zda by se mohlo náhradní shromáždění konat bezprostředně po ukončení řádného shromáždění, kde nebyla přítomna většina všech hlasů, anebo by muselo být náhradní shromáždění svoláno ve lhůtě platné pro svolání řádného shromáždění.

  Vložil TN. (bez ověření), 27. Květen 2019 - 16:02

  To není jasné nikomu, ani autorům novely, proto detaily do zákona jasně nestanovili s odůvodněním, že „praxe si poradí“ a „ono se to projudikuje“.

  Vložil VN (bez ověření), 27. Květen 2019 - 8:56

  který dělá starostu v jedné vesnici mi říkal , že potřeboval projednat v obci výstavbu kanalizace .. svolal besedu občanů do místní hospody … z dvou set lidí přišlo deset.

  Příště si schválili v zastupitelstvu , že každý občan dostane na náklady obce pivo a párek… a přišlo jich 100.

  Nevím , možná i něco podobného by mohlo být cestou, jak přilákat vlastníky na schůzi SVJ :-)..

  Vložil zdeno (bez ověření), 27. Květen 2019 - 12:36

  Uvažovali jsme nad tím, ale pak jsme to museli zamítnout – máme tu taky lidi, který nemají rádi párky či pivo a členové výboru nechtěli sponzorovat schůze ze svého („péče řádného hospodáře“).

  Vložil VN (bez ověření), 27. Květen 2019 - 7:17

  Zúčastňovat se shromáždění je právo , nikoliv povinnost.

  Vložil zdeno (bez ověření), 27. Květen 2019 - 8:11

  Pokud má společenství nějaké náklady s konaním schůze shromáždění (pronájem místnosti / sály, účast notáře, platby za účast správce – náš starý správce si toto začal účtovat…) , která je neusnášeníschopná, je možné tyto náklady rozúčtovat pouze vůči jednotkám, které se schůze neúčastnili a ani nikomu neudělili plnou moc – protože pouze tyto jednotky zapříčinili neusnášeníschopnost (aby toto platili všichni, i ti, kteří na schůzi přijdou, není zrovna ideální). Ale doporučuji, aby taková povinnost byla zakotvena ve stanovách. My jsme ji do stanov dali, při schvalování stanov se našlo několik lidí, kteří to chtěli namítat a pojmenovávali to jako „pokutu“ za neúčast a přitom nemají povinnost se schůze zúčastnit. Ale vysvětlili jsme jim, že o žádnou pokutu nejde, jde pouze u aplikování pravidla, že „škodu“ hradí ten, kdo ji zapříčiní – a v tomto případě jsou tou škodou náklady na neusnášeníschopnou schůzi a zapříčinili ji ti, kteří nepřijdou ani nikoho nezmocní.

  Ne že by účast nějak zásadně stoupla, ale lidi alespoň nejsou až tak líní, že by ani nevyplnili jeden papír s plnou mocí…

  Vložil BSAD (bez ověření), 27. Květen 2019 - 21:57

  Tohle mi dokonale zkratovalo synapse, takže pouze dotaz.
  Kolik nových soudů vedete pane Holek? Zde je Česká republika, ne Rumunsko!

  Vložil LZPS (bez ověření), 27. Květen 2019 - 11:57

  Podle LZPS čl. 11/3 vlastnictví zavazuje. Pokud to máte ve stanovách, které se považují za smlouvu sui generis, tak by to mělo obstát. To ale minusovači, kteří se domnívají, že mají byty v „osobním“ vlastnictví, nepochopí.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Květen 2019 - 14:21

  zkuste si třeba přečíst komentář k danému ustanovení. možná pochopíte, že to není o tom, že mě vlastnictví bytu zavazuje k povinné docházce na shromáždění, financování pronájmu i za ostatní, zdravení sousedů a podobných nesmyslů, ale o něčem úplně jiném.

  Vložil levape, 27. Květen 2019 - 10:25

  To je ale hloupý nápad.

  Vložil zdeno (bez ověření), 27. Květen 2019 - 12:11

  Zajisté je to velice hloupý nápad. Ale překvapivě – funguje. Zatím jsme to nikdy nevyužili, protože schůze byli (náhodou?) usnášeníschopné – ne že by začali chodit ti, kteří na ně nechodili nikdy, ale (náhodou?) na někoho, komu důvěřují, napíšou plnou moc.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Květen 2019 - 10:12

  předpokládám, že si děláte srandu :-( můžete napsat průměrný věk výboru a vlastníků (odhadem)? To není možný, že by takovou protizákonnou kravinu někdo navrhl a dokonce ji shromáždění odsouhlasilo.

  Vložil zdeno (bez ověření), 27. Květen 2019 - 12:14

  Poprosím o sdělení, co přesně je na tom protizákonného? Nebo zkuste vysvětlit, proč by náklady za neusnášeníschopnou schůzi shromáždění mají snášet i ty vlastníci, kteří na schůzi byli přítomni nebo dodali plnou moc?

  Vložil LZPS (bez ověření), 27. Květen 2019 - 12:18

  radka2222 neví. Ona „pracuje“ ve státní správě a domnívá se, že co ona řekne, je pravda. Nějaké zákony ji nezajímají. Stačí sledovat její výplody.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 27. Květen 2019 - 12:27

  " Ona „pracuje“ ve státní správě a domnívá se, že co ona řekne, je pravda. Nějaké zákony ji nezajímají. Stačí sledovat její výplody."

  Za to Vy, jste zde okamžitě uveřejnil výplod chorého mozku a tím je přesné znění zákona,kterým je člen SVJ nucen, se pod hrozbou finančních sankcí ze strany jakéhosi správce,účastnit shromáždění vlastníků.

  Vložil zdeno (bez ověření), 27. Květen 2019 - 12:42

  Kde vidíte, že člen SVJ ne k něčemu nucen? Není. Já plně souhlasím s tím, co je zde uvedeno – „Zúčastňovat se shromáždění je právo , nikoliv povinnost.“.

  Každý má právo se svobodně rozhodnout, zda se zúčastní, nebo ne. Následně si ale každý nese za svoje rozhodnutí odpovědnost – takže když pronájem místnosti stojí XXXX Kč a schůze není usnášeníschopná (a tedy je nutné svolat další a zaplatit další pronájem), tak jednoduše svým rozhodnutím „spolu-způsobil škodu“ vůči společenství.

  Vložil Bydlil (bez ověření), 27. Květen 2019 - 12:47

  „schůze není usnášeníschopná (a tedy je nutné svolat další a zaplatit další pronájem)“

  Kde jste četl, že je třeba platit pronájem? Korespondenční hlasování to řeší.

  Vložil Lemm (bez ověření), 27. Květen 2019 - 14:54

  Je problém si objednat salonek v nedaleké restauraci? Bývá to zdarma a ještě to máte s obsluhou!

  Vložil zdeno (bez ověření), 27. Květen 2019 - 13:17

  Korespondenční hlasování je sice hezká možnost, ale funguje pouze někde, protože i tam platí nadpoloviční kvórum. Pokud většina vlastníků v domě bydlí, tak to možné (teoreticky i prakticky) je; ale pokud ne (nebo vám prostě nedají ani podpis, protože „proč“) a většině pošlete hlasovací lístek poštou, rád bych poznal, jak je chcete motivovat, aby ho vyplnili a doručili zpět – když, pokud se na to (opět?) vykašlou, tak je to nic nestojí… ? Už jsem zažil per-rollam s 48% účastí – a co pak? :) Vypíšete a pošlete další, pak další, pak… ?

  Je to stále jen a pouze o „motivaci“ – já napsal, co funguje. A i když jsme to nemuseli použít, nešlo by o likvidační částky – pronájem místnosti na rokování nás obvykle stojí 2000 Kč, máme 50 jednotek – OK, nejsou stejně velké, ale tak řekněme že se neúčastní 25 jednotek = 80 Kč na (nezúčastněnou) jednotku.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Květen 2019 - 13:32

  přečtěte si něco o per rollam. Je přece úplně jedno, jestli pošle lístek zpět, to je jeho problém. Účast u per rollam je vždy 100%. Proto to v tom zákoně je. Náklad na pronájem nese SVJ – tedy VŠICHNI vlastníci, nelze žádného diskriminovat a nutit ho financovat nic ostatním, ani ho nutit účastnit se shromáždění. Navíc pokud máte problém, že nechodí ani 50%, to v baráku nemáte žádnou místnost, kam se vleze 24 lidí??

  Vložil zdeno (bez ověření), 27. Květen 2019 - 13:46

  § 1214 Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

  Takže si nemyslím, že je úplně jedno, jestli pošle lístek zpět. Modelový příklad: vrátí se 1 lístek z 50 a vlastník na něm hlasuje za – je to podle Vás přijaté rozhodnutí? Podle mne tedy ani omylem, nebyla naplněna podmínka většiny hlasů.

  I když by se mi to moc líbilo.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Květen 2019 - 14:08

  zkuste si per rollam třeba pořádně ošetřit ve stanovách místo toho protiprávního blábolu co tam máte. neodevzdání znamená nesouhlas s usnesením, a máte po problémech.

  Vložil zdeno (bez ověření), 27. Květen 2019 - 18:30

  Rád si nechám poradit, jak si „pořádně“ ošetřit per rollam ve stanovách, pokud se řídím § 1207 Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka , § 1208 d) schválení účetní závěrky… To co jsem uváděl – vrátilo se 19 lístků z 50, všichni sice byli za, ale celkem to bylo pouze 48%. Závěrku máme mít schválenou, ale to je členem SVJ, kteří jsou líní přijít na schůzi nebo doručit korespondenční hlasování jedno, takže co radíte pak?

  .
  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Květen 2019 - 19:45

  už to máte výše napsaný. kdo nehlasuje nesouhlasí.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 27. Květen 2019 - 18:46

  „Nemáme po problémech,vrátilo se 19 lístků z 50, všichni sice byli za, ale celkem to bylo pouze 48%.takže co radíte pak?“

  Rada je úplně jednoduchá a neměla by Vás,jako „přecedu“ překvapit.Dejte zápis i závěrku do sbírky listin a je po ptákách.

  Vložil zdeno (bez ověření), 27. Květen 2019 - 21:42

  Jo, vidím že na vše máte odpověď – jak je vše snadné a bezproblémové… pak se nedivím, že je tolik SVJ „nefunkčních“ (i v našem okolí), protože výbor již na něco nemá pravomoc a shromáždění se ani nesejde / není usnášeníschopné, protože přece „účast je právo, ne povinnost“.

  Tak co poradíte, pokud tato situace s neusnášenís­chopností nastane po uplynutí funkčního období výboru? Předpokládám, že se podle Vás také nic neděje, prostě starý výbor (nebo alespoň předseda) má fungovat dál i bez volby, ne?

  (toto se nám naštěstí nestalo, alespoň na „volební“ schůzi shromáždění lidi vždy dorazí ; ale znám SVJ, kde i toto zažili)

  Vložil aa (bez ověření), 27. Květen 2019 - 21:07

  Dělat takové komedie kvůli účetní závěrce není nutné. Účetní závěrku v svj schvalovat není povinnost. Vkládá se do rejstříku i bez schválení.

  Vložil mipa (bez ověření), 29. Květen 2019 - 15:43

  Omyl – přečti si zákon o účetnictví.

  Vložil 38 % (bez ověření), 27. Květen 2019 - 20:55

  „vrátilo se 19 lístků z 50, všichni sice byli za, ale celkem to bylo pouze 48%“

  19 z 50 je 38 %.

  Vložil zdeno (bez ověření), 27. Květen 2019 - 21:34

  19 z 50 při SVJ se obvykle nerovná (19/50)*100 , ale dle reakcí vidím, že málokdo zde „čte s porozuměním“, takže co na tom, toto je již jen detail :)

  Vložil Lemm (bez ověření), 27. Květen 2019 - 14:55

  51% nevrátí a co pak?

  .
  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Květen 2019 - 17:09

  usnesení není schváleno. vůli vyjevili, ne vždy se přce usnesení schválí a o tom to je.

  Vložil LZPS (bez ověření), 27. Květen 2019 - 12:39

  Nejedná se o sankci, ale o náhradu škody. Již bylo uvedeno. Znáte vyšší zákon, než je LZPS, který je součástí ústavního pořádku? Rád se poučím.

  Vložil Lemm (bez ověření), 27. Květen 2019 - 14:56

  Ale muselo by 100% s podobným postupem vyslovit souhlas, nebo alespoň 75%…?

  Vložil anonim (bez ověření), 27. Květen 2019 - 7:16

  Není zřejmé, zda li jde o schůze nebo shromáždění ?

  Je zde důvodné podezření, že výbor vašeho společenství, může jdnat v rozporu s dobrými mravy a řádného hospodáře ?

  A na dané základě je tak malá účast.

  anonim

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".