příjem SVJ

Vložil majdalena (bez ověření), 17. Listopad 2017 - 10:47 ::

Dobrý den,

mám dotaz, co je Přijmem společenství? Děkuji za odpovedi. Majda

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 17. Listopad 2017 - 11:19

  Majdaléno,

  „příjem“ je vše co SVJ přijme na účet nebo do pokladny. Příjem se účtuje ve třídě 2. To je jednoduché.

  Ale Vy se asi ptáte na „výnos“. Co je výnos neuměle uvádí NV 366/2013 Sb. Navíc tyto „výnosy“ označuje za „příjmy“. Výnosy se účtují ve třídě 6. Bohužel NV psal právník, který nerozlišuje mezi příjmy a výnosy.

  Odpověď jsem napsal z hlediska účetnictví.

  Proč jste vlastně položila dotaz?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil AsiTak, 18. Listopad 2017 - 11:33

  omlouvám se pane Pavle, ale podle mne autor VN 366/2013 Sb. správně rozlišuje pojmy „příjem“ a „výnos“. Správně uvádíte, že příjem je příchozí finanční transakce do účetní jednotky. Pojmy příjem/výdej jsou spojeny s účetní jednotkou. Náklad/výnos jsou hodnotové pojmy spjaty s činností a produkty účetní jednotky. Výnos vniká již z případu předání a převzetí produktu pokud takovou hospodářskou operaci lze identifikovat a dokladovat. Dodavateli již předáním díla vzniká pohledávka a výnos aniž by finanční transakce vyrovnání se uskutečnila. Je to výnos, který není příjmem. Příjem je výnosem tehdy když finanční transakce je zároveň dokladem toho že plnění dodávky se uskutečnilo nebo se uskuteční (přijatý úrok, nákup lístků do divadla). U citovaného předpisu §16 píše o příjmech SVJ, správně – nejedná se vždy o výnosy, příspěvek vlastníka je určen na financování nákladů výkonů budoucí služby správy. Příspěvek nemá význam platby výnosu ale význam finančního zdroje (alias poskytnuté zálohy). Samozřejmě lze příspěvek zaúčtovat jako výnos, ale výnos je též hodnotou nějaké předané dodávky. Ale SVJ nic nedodává vlastníkovi mimo služby správy. Při aplikaci modelu náklad/výnos je třeba zajistit časovou a věcnou příslušnost těchto hodnotových ukazatelů. Financování služby správy přes zúčtování vyúčtováním je založen částečně na principu příjmů a výdajů.
  V paragrafech předpisu používaný pojem „náklad“ je požit vždy ve vztahu k nějaké činnosti, což je naprosto v pořádku.

  Vložil Pavel, 18. Listopad 2017 - 17:32

  AsiTak,

  takže jsme se shodli, že „příjem je vše co SVJ přijme na účet nebo do pokladny."

  Dalšímu Vašemu textu nerozumím.

  Nicméně trvám na tom, že si autoři NV pletou co je příjem a co je výnos.

  Jinak si nedovedu vysvětlit, že v § 16/2 NV 366/2013 Sb. se stanoví, co není příjem SVJ.

  Pokud přijdou na účet SVJ peníze, tak se jedná o příjem SVJ, na tom jsme se přece spolu shodli. Jediné vysvětlení je, že příjmy podle § 16/2 NV nejsou výnosy SVJ. Potom tento odstavec dává smysl. Pouze je zaměněn pojem příjem za správný pojem výnos.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ste (bez ověření), 17. Listopad 2017 - 11:45

  V § 16 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. se uvádí, že výnosem jsou úroky z prodlení, úroky z bankovního účtu, smluvní pokuty a pojistné plnění. Tyto se zaúčtují na výnosový účet 6×x.

  Měl bych dva upřesňující dotazy:

  V odst. e) se hovoří o „penále“. Měl jsem za to, že pojem penále je pojem veřejnoprávní (penále inkasuje finanční úřad). Jaké penále může inkasovat SVJ?

  V odst. a) se za výnos považuje i příspěvek na správu domu a pozemku. Mám za to, že u obchodních společností je výnos vždy předmětem daně a z výnosu se vypočte zisk, který si společník (akcionář) může vyplatit, proto sledování výnosů je u obchodních společností významným údajem síly podniku. Je opravdu možné považovat „příspěvek za správu domu a pozemku“ za výnos a účtovat ho na 6×x?

  Děkuji za vysvětlení.

  A třetí doplňují otázka: úroky z bankovního účtu jsou zdaněny bankou, kdežto přijaté úroky z prodlení a smluvní pokuty musí zdanit SVJ. Pojistné plnění je předpokládám ze zdanění osvobozeno. Jak se v účetnictví na účtech 6×x rozlišuje, co se musí a co se nemusí zdanit?

  Vložil Pavel, 18. Listopad 2017 - 17:25

  ste,

  1)penále v soukromoprávním vztahu

  Ve veřejnoprávním vztahu se používají pojmy jako pokuta, penále a úrok z prodlení (§§ 250–252 daňového řádu).

  NOZ používá v § 2048 pojem smluvní pokuta. Nicméně NOZ nezakazuje použití pojmu penále, který se potom použije jako pokuta za nedodržení smluvních podmínek. Není důležité jak se něco jmenuje, ale je důležité, aby byl jasný výpočet a podmínky pro uplatnění.

  2)příspěvek jako výnos

  Podle § 18/2/f/2 ZDP nejsou příspěvky na správu domu předmětem daně. I to napovídá, že se příspěvky účtují ve třídě 6. Pokud něco v SVJ účtujete ve třídě 5 tak abyste neměl trvale ztrátu, tak musíte něco účtovat ve třídě 6.

  3)pojistné plnění není podle § 19 a § 19b) ZDP osvobozeno od daně

  4)označení daňových a nedaňových účtů je na vůli každé účetní jednotky. Předpis stanoví závazně pouze účtové skupiny (dvě čísla). Označení syntetických účtů (tři čísla) je plně na účetní jednotce. Nebo lze použít analytiku u jednotlivých účtů. Označení není problém. Problémem je ne/daňovost správně určit. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 21. Listopad 2017 - 8:44

  Pane Pavle, pokusila jsem se o vysvětlení matení pojmů v § 16 NV. Je to tady:

  http://klaiex.webnode.cz/…16-nv-c-366/

  Případné poznámky, pokud jsem v daňové problematice chybovala, prosím mailem.

  N. Klainová

  Vložil majdalena (bez ověření), 17. Listopad 2017 - 11:31

  Děkuji, nejsem opravdu účetní. Daň z přijmu právnické osoby, za r.2016. Zaplatili jsme daň 1900,–Kč, máme nájemce 24 000Kč/rok. Dávám si dohromady, jak se k tomu číslu došlo,studuji hospodaření SVJ, je sice 11/2017, ale proč se nezamyslet. Děkuji za rady. Majda

  Vložil Pavel, 18. Listopad 2017 - 17:03

  Majdaléno,

  podle § 16/2/a NV 366/2013 Sb. není nájemné z pronájmu společných částí domu příjmem (myšleno výnosem) SVJ. Upozorněte výbor na tento předpis.

  Ale možná zisk SVJ vznikl z něčeho jiného. Podívejte se do § 16/1 stejného NV.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".