Přídatné spoluvlastnictví ex lege

Vložil Markéta Gr., 14. Leden 2019 - 12:48 ::

Dobrý den,

setkali jste se někdy s právním názorem (soudce NS Králík) v nějakém komentáři k ustanovení § 1223, uvádí, že „skutečnost, že se věc stává předmětem přídatného spoluvlastnic­tví,nastupuje ex lege při splnění zákonných předpokladů uvedených v § 1223“. Je možné tedy,že ke vzniku přídatného spoluvlastnictví není nutná existence smlouvy mezi vlastníky věcí, ale já nejsem právník?

Jde např. o pozemky u domu s přístupovou cestou a parkovištěm (pozemek má samostatné LV a v prohlášení není veden, jako příslušenství bytové jednotky), případně další pozemek navazující na pozemek s přístupovou cestou s technickým zařížením využívaným pro dům – v podílovém spoluvlastnictví (nikoliv bytovém) jednotlivých vlastníků bytů (20BJ = podíl 1/20).

Jde o to, že se zřejmě na tyto pozemky vztahuje předkupní právo od 1.1.2018, nebo by šlo uplatnit § 1223 o přídatném spoluvlastnictví? Přimět všechny vlastníky sepsat Souhlasné prohlášení o přídatném spoluvl. bude asi náročné…lépe by bylo ex lege. V minulosti se několikrat stalo, že v kupní smlouvě zapomněl převodce uvést tyto podíly a pak se to řešilo s nabyvatelem dodatečně darovací smlouvou – to by také přídatné sv. vyřešilo.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.