Převod BJ - probíhající řízení, dluh z vyúčtování

Vložil člen výboru (bez ověření), 16. Květen 2019 - 11:45 ::

Dobrý den,

lze zaslat předpis záloh (platný od 1.6) na jméno původního vlastníka v době, kdy již probíhá řízení o změně vlastníka? Vklad kupní smlouvy 15.5., bude zapsáno cca 6.6. se zpětnou platností vzniku vlastnického práva u nabyvatele. Vystavili jsme před vyúčtováním potvrzení o dluzích přecházejících na nabyvatele – tehdy ještě dluh z vyúčtování za rok 2018 nebyl znám (nebylo hotové vyúčtování). Jak je to s lhůtou splatnosti nedoplatku z vyúčtování, ta je 4 měsíce od převzetí ode dne vyúčtování (10.3.). Původní vlastník reklamoval chybné vyúčtování, reklamace nebyla uznána, jako oprávněná. Co když nedoplatí vyčíslený nedoplatek? Jak dále postupovat? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dvořák Jan 868f2a (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:24
  Vložil Petr87, 16. Květen 2019 - 18:21

  Dobrý den,

  dluh z vyúčtování za loňský rok nijak nesouvisí s převodem jednotky. Jedná se o dluh původního vlastníka. Pokud sám nezaplatí, nezbyde vám nic jiného, než dluh vymáhat.

  Předpis záloh náleží současnému vlastníkovi. Až bude do katastru zapsán nový vlastník, zašlete předpis novému vlastníkovi.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 16. Květen 2019 - 20:14

  „dluh z vyúčtování za loňský rok nijak nesouvisí s převodem jednotky“

  Podle zákona takovýto dluh přechází na nabyvatele jednotky.

  Vložil Radim. (bez ověření), 17. Květen 2019 - 9:06

  Podle § 1107 platí:

  " Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li tak zákon."

  Dluh z vyúčtování za loňský rok, který nebyl uveden na potvrzení, protože ještě nebylo vyúčtování provedeno, na nabyvatele nepřechází, protože nabyvatel nemohl dluh z okolností zjistit.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Květen 2019 - 16:01

  Dluh může být nabyvatelem jedině uznán a přijmut. Nemluvím o dluzích, které váznou na jednotce a jsou zapsány v katastru. Tam koupí kupujete i vědomně dluh.

  Vložil asdasd (bez ověření), 18. Květen 2019 - 18:42

  Dluhy přechází, již se řešilo, stačí hledat v historii, kde je i judikatura.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 17. Květen 2019 - 9:45

  Dluhy na nabyvatele jednotky přechází ze zákona, a to podle § 1186 odst. 2. (Že zvolená formulace není příliš šťastná, je jiná věc.)

  Z Vámi odkazovaného § 1107 se tedy případně uplatní možnost „stanoví-li tak zákon“ (nikoliv „měl-li a mohl-li je z okolností zjistit“). Případně píšu proto, že i kdyby se § 1107 neuplatnil vůbec (pro speciálnost § 1186), pak i v tomto případě platí § 1186.

  Vložil Radim. (bez ověření), 17. Květen 2019 - 18:11

  V DZ k § 1186 je mimo jiné uvedeno:

  „Do ustanovení se promítají obecné důsledky úpravy převodu vlastnického práva. Podle ní jsou dluhy, které mají přejít na nabyvatele jednotky, závadou, která není zapsána ve veřejném seznamu a která na nabyvatele přejde, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno. Proto se vyžaduje, aby o těchto dluzích měl nabyvatel jednotky vědomost.“

  Vložil Petr87, 17. Květen 2019 - 14:40

  Dluhy vzniklé z vyúčtování služeb vyúčtované dle zákona 67/2013 Sb. na nabyvatele jednotky nepřecházejí. Nejedná se totiž o dluhy související se správou domu a pozemku.

  Jsou to dluhy vzniklé v souvislosti s užíváním jednotky, které jsou vázány na osobu uživatele.

  Vložil AsiTak, 18. Květen 2019 - 21:46

  Služby v širším pojetí tvoří součást správy domu a pozemků, ale …
  Povinnou osobou vyúčtování při změně vlastnického práva je člen – vlastník jednotky ke dni konce zúčtovacího období. Pokud v zúčtovacím období se podílelo na vlastnictví více osob, PAK VÝSLEDEK VYÚČTOVÁNÍ MUSÍ VYPOŘÁDAT TYTO OSOBY MEZI SEBOU, NEBOŤ VZNIKLÝ VÝSLEDEK ZAPŘÍČINILI SPOLEČNĚ. Výsledek vyúčtování (nedoplatek i přeplatek) se má rozdělit poměrem délky lhůty trvání vlastnického práva jednotlivých vlastníků. Takové pravidlo vypořádání (nebo jiné) by mělo být součásti kupní smlouvy.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 19. Květen 2019 - 12:28

  Napsal/a jste:

  " Pokud v zúčtovacím období se podílelo na vlastnictví více osob, PAK VÝSLEDEK VYÚČTOVÁNÍ MUSÍ VYPOŘÁDAT TYTO OSOBY MEZI SEBOU, NEBOŤ VZNIKLÝ VÝSLEDEK ZAPŘÍČINILI SPOLEČNĚ."

  To ale např. při rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody neplatí. V tomto případě při změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období rozdělí poskytovatel služby (SVJ) vyúčtování mezi příjemce služby sám podle § 5 odst. 5 a 6 Vyhlášky č. 269/2015 Sb.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".