přehlasovaný vlastník

Vložil Magda3 (bez ověření), 16. Leden 2017 - 15:43 ::

Tak to je mazec. Přehlasovaný vlastník není ten vlastník, který poslal na shromáždění zástupce a ten se v bodech, které nebyly na pozvánce zdržel hlasování. To je Kocourkov. Místo toho, aby soud zamáznul hlasovat o něčem, co není na pozvánce rozhodne, že žalobce není aktivně legitimován. Tady je všechno možné.

29 Cdo 924/2012, ze dne 25. 2. 2015

http://profipravo.cz/index.php…

Magda

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil boba (bez ověření), 16. Listopad 2017 - 23:47

  Dobry den, chtela bych se zeptat jestli v pripade, ze jsem se nezucastnila schuze shromazdeni, na kterou jsem nebyla radne pozvana, jsem povazovana za prehlasovaneho vlastnika. Pozvanka mi byla pouze vhozena do schranky. Dekuji za odpoved

  Vložil * (bez ověření), 17. Listopad 2017 - 3:11

  Jakým způsobem je upraveno doručení pozvánky na schůzi shromáždění ve stanovách Vašeho SVJ? Pokud není výslovně stanoveno doručení prostřednictvím poštovních služeb do vlastních rukou adresáta, tak doručení do Vaší schránky by mělo být snad dostatečné – pozvánka se dostala do sféry Vaší dispozice. Že Vám byla pozvánka do schránky doručena, což sama sdělujete, asi bude statutární orgán SVJ schopen prokázat.

  Vložil boba (bez ověření), 17. Listopad 2017 - 12:13

  Ve stanovach se pise, ze pisemna pozvanka musi byt dorucena a soucasne vyvesena 15 dni pred dnem konani shromazdeni. Nikde se blize neurcuje jakym zpusobem ma byt presne pozvanka dorucena, mam za to, ze pouhe vhozeni do schranky nemuze byt brano za doruceni. Pozvanka taktez byla vlozena do obalky se zelenym pruhem. Da se tento zpusob povazovat za doruceni pozvanky?

  Vložil RD (bez ověření), 17. Listopad 2017 - 21:11

  Jaké je podle vás průkazné doručení pozvánky v souladu s vašimi stanovami?

  Vložil boba (bez ověření), 17. Listopad 2017 - 21:51

  Rekla bych doporucene do vlastnich rukou a nebo oproti podpisu?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 16. Leden 2017 - 23:16

  Rozsudek NS ČR ze dne 25.5.2011, sp. zn. 22 Cdo 1423/2009

  Podle přesvědčení dovolacího soudu však závěr o nedostatku aktivní legitimace na straně žalobce neobstojí ani v rovině vlastní právní argumentace.

  Z § 11 odst. 3 ZVB vyplývá, že pokud dojde k většinovému rozhodnutí vlastníků bytových jednotek, platí jejich rozhodnutí a vlastníci, kteří jsou v menšině, se musí podrobit přijatému rozhodnutí bez možnosti domáhat se ochrany u soudu, vyjma případů, kdy došlo k rozhodnutí v tzv. důležité záležitosti. Věta třetí odst. 3 představuje výjimku a vztahuje se jen na případy přehlasovaných vlastníků bytových jednotek v tzv. důležité záležitosti, čímž jim umožňuje domáhat se soudního přezkumu v tak zásadní otázce, jakou je důležitá záležitost. Všem vlastníkům jednotek musí být dána možnost se k navrhované důležité záležitosti vyjádřit, což vyplývá z § 11 odst. 3 ZVB, které hovoří o přehlasovaném vlastníku jednotky, i z povahy důležité záležitosti, neboť jejím provedením může být podstatně dotčena hodnota nebo charakter celé nemovitosti. Podle názoru dovolacího soudu nelze možnost napadnout rozhodnutí shromáždění vlastníků v důležité záležitosti přehlasovaným vlastníkem jednotky návrhem u soudu ve smyslu § 11 odst. 3 věta třetí ZVB vykládat tak, že toto právo má pouze vlastník jednotky, který byl při hlasování shromáždění vlastníků jednotek přítomen.

  Dovolací soud se v této souvislosti přiklání k názoru, podle kterého z možnosti podat návrh na přezkum rozhodnutí v důležité záležitosti není bez dalšího vyloučen vlastník jednotky, který se hlasování nezúčastnil a s rozhodnutím nesouhlasí. Závěr odvolacího soudu by vedl mimo jiné k závěru, že vlastník jednotky, který se nezúčastnil schůze shromáždění např. z vážných zdravotních či jiných obdobných důvodů, by již pro tuto samotnou skutečnost byl vyloučen z možnosti podat žalobu týkající se posouzení většinového rozhodnutí v důležité záležitosti.

  Ačkoliv v nikoli důležitých záležitostech přehlasovanému spoluvlastníkovi možnost soudní ochrany ustanovení § 11 odst. 3 ZVB neposkytuje, v důležitých záležitostech ve smyslu věty třetí uvedeného ustanovení by podle názoru dovolacího soudu mělo být toto právo garantováno každému vlastníku jednotky, který s rozhodnutím nesouhlasí (a nehlasoval pro jeho přijetí) zvláště v případech, kdy i při jeho účasti na shromáždění je zřejmé, že s ohledem na většinu vlastníků, která o důležité záležitosti rozhodla, by byl takový vlastník jednotky přehlasován. Výklad, podle něhož by právo napadnout rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek příslušelo bezvýhradně vlastníku jednotky toliko v případech, kdy se vlastník jednotky hlasování zúčastnil, je co do základu v rozporu s rozsahem ústavního práva na soudní ochranu poskytovanou v režimu čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

  Souci Mgr. Milan Polášek, JUDr. Petra Šuka a JUDr. Filipa Cilečka ( NS 29 Cdo 924/2012) se tam ale dočetli něco jiného: Přiznává-li zákon výslovně aktivní věcnou legitimaci k podání žaloby přehlasovanému vlastníku, je odpovídajícím jazykovým výkladem tohoto ustanovení především závěr, že takovouto osobou je vlastník, který se zúčastnil hlasování o zpochybňovaném rozhodnutí společenství a neuspěl (hlasoval proti, byl však přehlasován většinou tvořenou jiným vlastníky). Závěry formulované Nejvyšším soudem v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1423/2009 pak doplňují čistě jazykový výklad rozšířením okruhu legitimovaných osob především pro ty případy, kdy se vlastník nezúčastnil shromáždění z vážných důvodů na jeho straně.

  Tak to mě hlava nebere.

  Magda

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 17. Leden 2017 - 2:51
  26 Cdo 5363/2014
  …JESTLIŽE SOUD V ŘÍZENÍ O ŽALOBĚ PODLE CITOVANÉHO USTANOVENÍ NEVYSLOVÍ NEPLATNOST USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ (Z DŮVODŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z PRINCIPU PŘIMĚŘENOSTI) PŘESTO, ŽE DOSPĚL K ZÁVĚRU, ŽE NAPADENÉ USNESENÍ BYLO PŘIJATO V ROZPORU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBO STANOVAMI SPOLEČENSTVÍ, pak …
  [blá blá]
  …Dotčenému vlastníku pak nic nebrání, aby se na základě uvedeného rozsudku, byť zamítavého, domáhal jiných forem vyrovnání újmy, jíž mu způsobilo společenství protiprávním rozhodováním shromáždění vlastníků jednotek (kompenzace a satisfakce). 
  Takže zřejmě žádat po soudu ihned zrušení těch rozhodnutí společenství, která byla přijata v rozporu se stanovami či zákonem jeví se být NEÚČINNÉ, nicméně je podle tohoto judlikátu žádat vyslovení závěru soudu, že usnesení BYLO přijato v rozporu se zákonem / stanovami a případně následně škodu vzniklou vůči přehlasovanému vlastníkovi uplatnit vůči společenství (nejsem sice sto najít kde přesně, ale jsem si jist že takovéto řešení zde již uvedl Lake v r.2013/2012).

  Škoda ale podle mne bude muset být SKUTEČNÁ a nikoliv jen fiktivní
  např. dokud nezákonné špiclování kamerami nezpůsobí újmu společenství, nebude se zřejmě moci přehlasovaný vlastník brojící proti instalaci kamer domáhat alikvótní části újmy vůči spoluvlastníkům,

  a naopak v případě 26 Cdo 5363/2014 dovozuji z judlikátu, že se již vlastník domáhat může: v tomto případě je podle mne „škodou“ celková částka revitalizace za 23-MEGA neboť není nákladem na opravu domu - tím by mohla být POUZE tehdy, pokud by bylo postupováno ŘÁDNĚ, a protože nebylo – jedná se o škodu velkého rozsahu způsobeného zlovolí-mečící-většiny

  Není mi ale jasné, zda může být tento závěr uhájitelný, protože SVJ-lumpové samozřejmě budou argumentovat „bezdůvodným obohacením“ – vzpoměňte Lakovy příspěvky ve kterých uváděl, že vlastník může i bez souhlasu společenství zhodnotit společné části (třeba uměleckou malbou apod.), přičem užitek zhodnocení domu tímto počinem, nemže sice vymáhat ihned, ale poté co ukončí své členství ve společenství (prodejem bytu) – jenže Lakovi jel mozek „na vyšším levelu“ a bohužel si rozuměl jen on sám. Přesto je třeba brát to „bezdůvodné obohacení“ v potaz.

  HajdyHou

  Vložil Magda3 (bez ověření), 17. Leden 2017 - 8:13

  HajdyHou, bolení hlavy se nedostavilo, spíš vztek :-).

  Problém je, že pokud nejste aktivně legitimován k podání žaloby, pak nikdo přiměřenost a zákonnost nezkoumá. Zkrátka soud žalobu zamítne bez ohledu na to, aby se zabýval meritem věci.

  Judikát o kterém píšete jinými slovy nabádá soudce, aby i v případě, že rozhodnou zamítavě v odůvodnění uvedli, že byl porušen zákon. Soudy to ale nedělají, žalobu zamítnou a odúvodní rozhodnutí přiměřeností. O protizákonném postupu ani slovo. A proti odůvodnění rozsudku není přípustné odvolání, ani žádné jiné obrany.

  V případě 26 Cdo 5363/2014 by možná mohl vlastník odmítnout úhradu své alikvotní části. A SVJ by po něm mohlo chtít neoprávněné obohacení, které ale vůbec nemusí korespondovat s částkou vynaloženou na revitalizaci.

  Magda

  Vložil Jar (bez ověření), 16. Leden 2017 - 22:43

  Magdo,

  díky za odkaz, Podle mne se mělo žalovat hlasování, které nebylo v pozvánce, nikoli jeho obsah. Nicméně, další ukázka toho, že je třeba být nekompromisní, a to zcela. Každý kompromis se obrátí proti nám. Takže raději chodit na schůze, nelze-li to, pak pokyn, že vše, co není v pozvánce negovat, tedy hlasovat proti. Před hlasováním požádat o slovo a nadiktovat doslovně do zápisu zdůvodnění a upozornění, že bude zažádáno a zneplatnění přijatého usnesení soudně. Nechat si zapisovatelem znění zopakovat a toto dojít k zapisovateli okamžitě podepsat. Jinak v zápise nebude, nebo bude zkomoleno atd. Moje zkušenost. Poslední shr. jsem si nahrála, na konci se strhl povyk a málem mě kamenovali, předseda se chytal za srdce. A zápis, je tam zase jen to, co se hodilo výboru, mnoho věcí chybí. A soudy? Rozhodnou, co je v SVJ důležité, vědí to lépe než vlastník, že ano, chrání správce cizí věci, třetí strany? to je kdo v případě odměny výboru. a naší schůzi se volil člen výboru následovně: navrhuji, aby byla členem výboru zvolena paní XY. Je někdo proti? Zdržel se? Kdo je pro. Podotýkám, že 99% lidí bylo PRO a na závěr této volbě zatleskali. Nebyl dotaz, zda kandiduje někdo jiný, nikdo předem nebyl o možné kandidatuře obeznámen… Ale třetí strany by trpěly, kdyby se tato demokratická volba zrušila.

  Je čas Magdo, ne-li pozdě něco dělat.

  Jar

  Vložil Taisa, 17. Leden 2017 - 17:06

  K tomuto Vám též mohu uvést příklad z života. Probíhalo to stejně jako u Vás, volil se nový člen výboru – navrhuji, aby byl členem výboru zvolen pan XY. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Kdo je pro? 99% lidí bylo pro. Ozvala se jedna paní, proč se hlasuje jen pro tohoto jednoho, zda nebudeme vybírat z více kandidátů. Předseda řekl: ale jistě, sice jsme to nečekali, ale není problém – chcete kandidovat? Paní na to: NENENE, já rozhodně ne. Chce kandidovat někdo jiný? Následovala minuta hlubokého ticha. Předseda: Takže jsou všichni pro pana XY? Jojojojojo. Takže tak :-D

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 16. Leden 2017 - 21:23

  „KVÓRUM OVLIVNIT“ může pouze „ne/přítomnost v místě jednání“ osoby oprávněné „HLAS UPLATNIT“.

  „HLAS UPLATNIT“ je POJMEM zastupujícím „prostředek pro realizaci postupu při hlasování“.

  „HLAS“ lze UPLATNIT způsobem buď PRO nebo PROTI nebo NEUPLATNIT způsobem buď „ZDRŽET se“ (hlasovací kvórum se tím nemění) nebo „NEBÝT přítomen v místě Jednání“ (hlasovací kvórum se tím snižuje (z místa jednání odejdete) nebo nezvyšuje (na místo jednání vůbec nepřijdete)).

  Jeli rozdíl mezi „ZDRŽET se hlasování“ a „NEBÝT přítomen v místě Jednání“, pak logické se jeví, že kdo PŘÍTOMEN-NENÍ nemůže být přehlasován, protože k tomu je skutečně nutné aby v místě jednání BYL a aktivně „HLAS UPLATNIL“ proti vůli většiny.

  Poučení tedy je, že „hlasovat“ formou „snížení kvóra“ tím, že z místa jednání odejdu nebo tam ani nejdu, protože výboroví-šmejdi – nebo chcete li „většinoví loupežníci“ – nedali bod jednání na pozvánku nelze z gramatického znění zákona dovodit.

  Vlastník jednotky" je POJEM zatupující jednoho nebo vícero osob fyzických nebo právnických (vedených na listu vlastnictví v KN). Zjevně proto §1185/2 NOZ nutí tyto osoby aby mezi sebou vybraly „společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu“ tzn. že tento „společný zástupce“ by pak měl být oprávněn použít HLAS.
  Tolik asi „rozum průměrného člověka“ (§4/1 NOZ).

  Avšak za situace, že tu máme sociopatický rozsudek nějakých NS-vyjasňovačů co tvrdí, že není-li ve stanovách zastoupení „plnou mocí“ (§441-§449 NOZ) uvedené, že takové zastoupení plnou mocí možné není, bylo by záhodno aby další NS-vyjasňovači v pořadí, vyjasnili:

  • JAKÁ je a JAK vypadá, „nejnižší nutná suma oprávnění“ jimiž může prokázat „společný zástupce“ (§1185/1 NOZ) své oprávnění vůči SVJ (§1190 NOZ) přičemž SVJ je bez dalšího musí po právu uznat nebo jinak se vystavuje riziku prohry.
   • KDO může být „společný zástupce“ (§1185/2 NOZ) tj. stačí takovému zástupci papír „pocintaný krví“ spoluvlastníků jednotky nebo je třeba ještě „úřední bumážka“ nebo je třeba ještě souhlas SVJ samého nebo je třeba ještě souhlas Společenství samého?
   • JAK se určí zda „společný zástupce“ (§1185/1 NOZ) ustaven je nebo není – je na tom „papíru“ třeba souhlasu VŠECH spoluvlastníků-jednotky nebo jen jejich VETŠINY? A je SVJ oprávněno odmítnout „pro něj nevýhodné zmocnění“?
   • LZE jazyko-lamačskýho závěru v „29 Cdo 924/2012“ cit. „… takovouto osobou je vlastník, KTERÝ SE ZÚČASTNIL HLASOVÁNÍ O ZPOCHYBŇOVANÉM ROZHODNUTÍ SPOLEČENSTVÍ A NEUSPĚL “ vyvodit, že v citátu zmíněný „vlastník“ JSOU JEN vlastníci (osoby z KN) OSOBNĚ přítomní v místě jednání, nebo i pouze jimi zvolený a JE zastupující v místě jednání → „společný zástupce“ ???
  Vložil asi tak (bez ověření), 16. Leden 2017 - 20:04

  Třeba soudce neví, že o tom, co není na pozvánce se nemůže hlasovat. Niko mu to nenapověděl.

  Vložil anon1234 (bez ověření), 16. Leden 2017 - 17:02

  „české soudy nerozhodují, a když rozhodují, tak jsou advokáty silnější strany“. toto tvrzení bych podepsal, neboť s českými soudy mám několik zkušeností. domoci se práva u českých soudů lze, ale počítejte, že vás to bude stát několikaleté úsilí a s největší pravděpodobností budete podávat minimálně dovolání u NS nebo ústavní stížnost u ÚS…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".