Předseda SVJ ukradl ze společného účtu miliony

Vložil Anonymous (bez ověření), 8. Srpen 2018 - 18:57 ::

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 9. Srpen 2018 - 15:42

  V článku se píše:

  " Protože se neprokázalo ani spolupachatelství dalších osob, není koho stíhat. To je problém i pro společenství vlastníků. Po muži sice zbylo dědictví, například jeho byt, ale podle policie nelze prokázat, že by majetek pocházel z trestné činnosti. Proto ho nelze zabavit.
  Poškození tak mají možnost obrátit se na soud v civilním řízení. Spolek by se v něm mohl domáhat náhrady z dědictví. Zda by měla taková žaloba úspěch, však není jisté."

  Ale vlastníci mají ještě jednu možnost, a to vymáhat úhradu škody způsobené SVJ podle § 159 NOZ po členech výboru a kontrolní komise, kteří svým nedbalým výkonem své funkce nejednali s péčí řádného hospodáře.

  "(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.!

  „(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.“

  Vložil janica, 9. Srpen 2018 - 13:06

  V článku se píše, že v SVJ byl výbor a kontrolní komise, že měli i správce, který dělal účetnictví. Nikdo z členů výboru a komise neměli přístup do bankovního účtu pro kontrolu? U nás faktury k proplacení podepisuje předseda a další člen výboru.Většinou k ní máme i objednávku. Komu vystavoval faktury a za co? Naše SVJ jen účtovalo stavební firmé odběr vody a elektřiny při revitalizaci domu, drobné opravy platíme hotově, kde máme výdajový doklad, v ostatních případech vystavují faktury firmy nebo OSVČ. To vypadá, že správce a předseda se asi dělili a podíleli se na zpronevěře? Správce neupozornil výbor, že tam mají málo peněz, že není na platbu za vodu, elektřinu, apod. Celé je to jaksi divné.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 8. Srpen 2018 - 20:59

  to společenství hlupáků když se zajímali o nic? To měl jen on jako jejich služebník přístup k účtu?

  Vložil maruška (bez ověření), 8. Srpen 2018 - 19:44

  V našem SVJ ,jenom půl milionu.Poolicie případ založila.Jenom jsme dostali od policie vyrozumění,že pan předseda,se žádného trestného činu nedopustil! Měl dobré konekce.

  Vložil Kolaudant (bez ověření), 9. Srpen 2018 - 8:53

  Ale pořád s těmi „konexemi“.

  Buďto něco spáchal a pak je tu policie. Nebo nic nespáchal a policie konstatuje, že je vše v pořádku. A nebo, třetí možnost, tam sedí kriminalista, který je blbý a nechce se mu to rozplétat, protože je to složitá problematika. A pak je tam stížnost na statní zástupce a vrchní státní zástupce.

  Kdybych si byl jistý, že předseda ukradl baráku 500 tis šel bych za tím důsledněji a nebrečel bych na internetových fórech.

  Vložil f (bez ověření), 9. Srpen 2018 - 10:00

  „A pak je tam stížnost na statní zástupce a vrchní státní zástupce.“

  napsal Kolaudant, který zjevně žádnou stížnost nepodával.

  Vložil Anonymousgh (bez ověření), 9. Srpen 2018 - 0:57

  Nechápu tak předseda SVJ a pak píšou o výboru

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".