Předkupní právo

Vložil Anonymous, 14. Březen 2017 - 18:35 ::

Panují tady nejasnosti ohledně předkupního práva nemovité věci. Jednotka vymezená podle občanského zákoníku je nemovitou věcí (tak praví sám Velký obč.zák.).

Jednotka vymezená podle bytového zákona nemovitou věcí není (pokud někdo snad tvrdí opak, nechť zde doloží příslušnou citaci právního ustanovení, na niž se odvolává).

Občanský zákoník tak zavedl (od 01.01.2018) předkupní právo na spoluvlastnické podíly domu s jednotkami vymezenými podle bytového zákona, kde nemovitou věcí je dům s jednotkami a převádí se pouze id. spoluvlastnický podíl na nemovité věci spolu s jednotkou.

Před účinností Nového obč.zák. tady obdobné předkupní právo působící v domě s jednotkami nebylo, neboť sice předkupní právo v občanském zákoníku zakotveno bylo (dokonce pro jakékoli spoluvlastnictví, nikoli pouze pro spoluvlastnictví nemovité věci, jako je tomu nyní), ale bytový zákon obdobnou úpravu postrádal a úpravy bytového vlasntictví nebyla tehdejšímu občanskému zákoníku podřazena.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil osma, 15. Březen 2017 - 8:07

  Anonymous,

  prosím o vysvětlení. Pokud jednotka vymezená dle ZoVB není nemovitou věcí, proč je evidována v katastru NEMOVITOSTÍ a proč se z ní přiznává daň z NEMOVITÝCH věcí?

  Vložil § (bez ověření), 14. Březen 2017 - 20:18

  To se jeví jako obhajitelný názor.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".