Přechodná ustanovení novely NOZ

Vložil Petr123 (bez ověření), 6. Listopad 2018 - 10:44 ::

Chystaná novela NOZ obsahuje také několik zajímavých přechodných ustanovení ohledně poměru příspěvků na správu domu a pozemku dle spoluvlastnického podílu.

Pokud došlo v minulosti k jinému rozhodnutí o poměru těchto příspěvků než podle podílu a souhlasilo tehdy alespoň 2/3 hlasů vlastníků, bude takové ujednání platné a bude bráno za součást prohlášení automaticky.

2. Jestliže se vlastníci jednotek odchýlili přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ujednáním stanov nebo jiným rozhodnutím týkajícím se poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku od § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, alespoň dvěma třetinami hlasů všech vlastníků jednotek, považuje se toto ujednání nebo rozhodnutí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za součást prohlášení; osoba odpovědná za správu domu a pozemku vyhotoví úplné znění prohlášení.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kyril (bez ověření), 7. Listopad 2018 - 18:35

  Který absolvent plzeňských práv toto navrhl?

  Snad ostatní poslanci čtou, o čem hlasují.

  Vložil TN. (bez ověření), 6. Listopad 2018 - 11:22

  Záměrem bylo vyhovět „praxi“. Ve skutečnosti tohle přinese větší chaos, než kdyby se otázka vůbec v zákoně neřešila a nechalo se to na té „praxi“. Tohle povede ve spoustě SVJ k falšování a antedatování zápisů ze schůzí a vzniku mnohých individuálních nespravedlností, které po novele NOZ nepůjde vyřešit, protože v dnešní době už je málo pravděpodobné, že získáte kvórum pro změnu prohlášení.

  Z textu není jasné, zda mohlo rozhodnutí být učiněno rovněž před 1.1.2014, nebo až od 1.1.2014, protože je přímo odkazováno na § 1180. Pokud ale bylo učiněno rozhodnutí podle ZoVB, tak se „ujednání“ nepovažuje za součást prohlášení?

  Vložil tristone, 6. Listopad 2018 - 12:15

  Píše se tam „odchýlili … od § 1180 zákona č. 89/2012 Sb“.

  Tj. pokud někdy dříve bylo usnesení / stanovy, které není v souladu s par. 1180, tak se vlastníci už dříve od znění tohoto paragarfu odchýlili, i pokud ještě neexistoval. A jsou „odchýlení“ doteď. Je to jen způsob, jak definovat tu odlišnost, musí být vůči něčemu aktuálnímu a jednoznačnému.

  Vložil TN. (bez ověření), 6. Listopad 2018 - 12:41

  Já bych to takto nevykládal, ale nevylučuji, že tento výklad bude soudy preferován.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".