Právo na vlastní poštovní schránku - nebytový prostor v osobním vlastnictví

Vložil Kamil (bez ověření), 25. Září 2019 - 12:46 ::

Dobrý den, vlastním nebytový prostor v jednom domě (SVJ) a rád bych měl svou vlastní poštovní schránku, kterou v současné chvíli nemám. Nevíte prosím, zda mám nějakou oporu někde v zákoně, že pokud vlastním nebytový prostor, že mám právo na poštovní schránku? Nebo záleží čistě na libovůli výboru? Předem děkuji za názory a případné odkazy na relevantní zdroje.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Svoboda Jan 1c29c9 (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 1:14

  Nejvíce společenství je v Praze dle seznamu SVJ. Ale co my ostatní?

  Vložil Kamil5 (bez ověření), 3. Říjen 2019 - 14:33

  Vážení diskutující,

  rád bych Vám tímto poděkoval za všechny Vaše názory. Některé jsou přínosné, u jiných mě mrzí, že jsou agresivní a napadají názory ostatních. I tak si ale vážím času, který jste mi věnovali a snad se mi podaří obstát s argumenty, které jsem zde načerpal.

  Vložil jarmila krenová, 27. Září 2019 - 12:43

  Do fondu oprav a tedy i na úklid společných prostor, teplo a vodu přece také přispíváte jako každý člen SVJ, tak mi přijde zvláštní, proč by Vám měl někdo upírat právo na poštovní schránku?! Vzhledem k tomu, že onu schránku chcete, není nebytovým prostorem zřejmě „jen“ třeba garáž, ale nějaká bytová jednotka (pro erudované řešili upozorňuji, že bytová jednotka není to samé co byt, ale může se jednat o jakýkoliv prostor v domě, klidně tedy i nebytový :-)

  Vložil lll (bez ověření), 27. Září 2019 - 12:56

  Prý bytová jednotka může být i nebytový prostor. Ten matroš musí být extra silný!!

  Vložil jarmila krenová, 27. Září 2019 - 16:54

  Ty si hul, koho chceš a netykej mi! OK?!

  Jednotka- bytová jednotka nebo-li jednotka v bytovém domě – to přeci může být i nebytový prostor! Ach ty dojmy a pojmy!!! Pojem „jednotka“ byl dosud chápán jako vymezená část domu, tedy jako byt či nebytový prostor ve smyslu předchozí právní úpravy. Nově pojem jednotka zahrnuje ne jen byt či nebytový prostor, ale i podíl na společných částech domu a pozemku, tedy jedná se o celek skládající se z více částí vzájemně spojených a neoddělitelných. Jednotka je nyní věc nemovitá, i když i dle předchozí právní úpravy pro ni platila fikce věci nemovité. K užívání společně s domem mohou sloužit i samostatné pozemky, zařízení, vedlejší stavby na jiných pozemcích s povahou samostatných věcí apod. I když důvodová zpráva k NOZ uvádí, že případné podíly vlastníků jednotek na těchto věcech nelze zahrnout do pojmu jednotky, protože jde o další samostatné věci v právním smyslu, nařízení vlády č. 366/2013 Sb. tento názor, založený na naprostém nepochopení a absenci předvídání praktických dopadů, naštěstí nepřevzalo a funkčně související pozemky ve svém ustanovení § 4 výslovně zahrnuje do společných částí.

  Vložil ... (bez ověření), 27. Září 2019 - 14:27

  Tou největší je již mnohokrát zmiňovaná změna definice jednotky jako bytu a podílu na společných částech. Jednotka je věcí nemovitou.

  Předně je třeba počítat s tím, že bytem se v těchto případech rozumí podle § 1158 odst. 2 občanského zákoníku i nebytový prostor – předpis pracuje dále jen s pojmem „byt“, což může být poněkud matoucí.
   Zdroj

  popř.
  Vysvětlení základních pojmů NOZ

  Vložil Omar (bez ověření), 27. Září 2019 - 18:40

  Podle občanského zákoníku i pro nebytový prostor to, co platí pro byt. Nic matoucího na tom není.

  Nikoliv že nebytový prostor je bytem, jak zde někteří dovozují.

  Vložil jarmila krenová, 27. Září 2019 - 19:49

  …nevím, kdo tu říká, že nebytový prostor je bytem. Nicméně termín bytová jednotka zahrnuje jak byt, tak nebytový prostor a bytovou jednotku tedy automaticky nemůžeme používat coby synonymum bytu. Možná Vás to jen trošku mate jako toho s tím „matrošem“ :-)

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 27. Září 2019 - 20:28

  „bytová jednotka zahrnuje jak byt, tak nebytový prostor“ Vložil jarmila krenová, 27. Září 2019 – 19:49

  Paní Krenová,

  opravdu to už tolik nehulte, nedělá Vám to dobře. Už Vám to zde vysvětlili jiní.

  Vložil ... (bez ověření), 27. Září 2019 - 22:25

  „V souladu s tím je bytová jednotka definována v § 1159 NOZ jako jediná nemovitá věc, která zahrnuje vedle bytu* také podíl na společných částech nemovité věci, čímž je zdůrazněno, že byt* a spoluvlastnický podíl k němu náležející jsou neoddělitelné. Bytem* se pak podle nového občanského zákoníku rozumí prostorově oddělená část domu sloužící k bydlení, vazba na rozhodnutí stavebního úřadu o tom, že místnost nebo soubor místností jsou určeny k bydlení, která je vyjádřena v ustanovení § 2 pís. b) ZoVB, mizí.“ Zdroj

  Slova* bytu byt bytem nahraďte slovy nebytový prostor. (Téma vlákna)

  Dále, Bytová jednotka . Upozornění pro jedince s omezenými rozlišovacími schopnostmi: v článku se vyskytuje pojem osobní vlastnictví!

  Tolik k pojmu bytová jednotka.

  lll a Igor Ančovský, zde se řeší absurdní (bohužel ne ojedinělý) výbor, který jednomu vlastníkovi upírá jeho práva, přičemž stejná práva ostatním uznává.

  Vaše pejorativa (lll a Igor Ančovský) v tomto vlákně přesně sedí pouze na Omar, Jardas a hlavně JarekSVJ.

  Vložil jarmila krenová, 27. Září 2019 - 21:45

  Jiní?! Vy pod jinou přezdívkou pouze… Předtím jste byl III a nic moc upřímně. Musíte být více konkrétní, pokud to jde. Nicméně více takových rad a nemusíme už nic řešit, děkujeme.

  Vložil * (bez ověření), 26. Září 2019 - 5:41

  Zkuste se podívat do prohlášení vlastníka budovy, jak tam jsou schránky vymezeny. Vlastníte jednotku dle ZoVB nebo dle NOZ? To nikdo kromě Vás nemůže vědět, tak Vám těžko někdo smysluplně poradí.

  Vložil Jardas (bez ověření), 25. Září 2019 - 14:29

  Není povinnost mít poštovní schránku, v tomto případě je to na domluvě s SVJ.

  Vložil Omar (bez ověření), 25. Září 2019 - 12:51

  „záleží čistě na libovůli výboru?“

  Klíčů, zvonků, schránek ad. můžete mít, kolik chcete.

  Vložil Kamil3 (bez ověření), 25. Září 2019 - 13:33

  Pokud mi výbor SVJ sdělí, že nesouhlasí s tím, abych měl ke své nebytové jednotce schránku, co můžu dělat?

  Vložil ... (bez ověření), 25. Září 2019 - 14:32

  Zda je Vaše jednotka bytová, či nebytová je jedno. Jste členem SVJ se stejnými právy jako všichni ostatní.

  Tj. i s právem na svoji vlastní listovní schránku.

  (za chvíly začnou výbory kecat i do barvy rohožky)

  Vložil Rohožka (bez ověření), 28. Září 2019 - 14:54

  „za chvíly začnou výbory kecat i do barvy rohožky“

  Kde je umístěna rohožka?

  Vložil ... (bez ověření), 28. Září 2019 - 17:22

  Všude tam, kde jste vy, rohožko.

  Vložil JarekSVJ, 25. Září 2019 - 19:24

  Výbor plní rozhodnutí shromáždění , pracuje podle stanov ..... Co je to právo na vlastní schránku??? Poštovní schránku mimochodem definuje i Prohlášení vlastníka , např. v našem je schránka definována jako majetek vlastníka bytu, podle mne kdyby někdo chtěl schránku navíc pro nebytový prostor – mělo by rozhodnout schromáždění potažmo vlastníci, zda umožní umístit schránku navíc v prostoru který je v podílovém spoluvlastnictví…

  Vložil ... (bez ověření), 25. Září 2019 - 22:26

  „Co je to právo na vlastní schránku???“ … to samé, co právo na zvonek, právo na klíče, právo užívat společné prostory atd. Nikdo přece nechce schránku navíc, naopak, jedna schránka pro jednotku chybí, „výboru“ to nevadí a odmítá nápravu.

  Zákon č. 89/2012 Sb.
  § 1158
  (2) Co je stanoveno v tomto oddílu o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů.
  § 1159
  Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.

  Únorový seriál. Nebytové prostory – základní pojmy
  Nebytovou jednotku tvoří dva vzájemné spojené a neoddělitelné prvky:
  1. prostorově oddělená část domu, která je podle rozhodnutí stavebního úřadu
  určena k jiným účelům než k bydlení, a
  2. podíl na společných částech domu.

  Pro Pana Kamila:
  Jak Váš „výbor“ odůvodnil nesouhlas se schránkou pro člena SVJ a majitele jednotky?

  Jak postupovat když společenství vlastníků nesouhlasí a brání umístění schránky na dopisy

  Vložil JarekSVJ, 26. Září 2019 - 18:31

  Pokud máš jako nebyťák schránku uvedenou v Prohlášení vlastníka tak bez diskuzí na ni máš nárok… pokud né to by mohl kdejáký ochmelka žádat schránku a proč by můj podíl na společném majetku měla hyzdit schránka…

  Vložil ... (bez ověření), 28. Září 2019 - 14:26

  Protože mít k dispozici schránku je základní potřeba jak bytu, tak nebytového prostoru. O čem se proboha vlastně vede polemika?

  Vložil Kamil 4 (bez ověření), 25. Září 2019 - 20:55

  Předpokládám, že pokud mám stejné povinnosti, jako majitelé bytových jednotek (např. hradit veškeré poplatky, které jsou spojené s bytovou jednotkou) měl bych mít i stejná práva. Bohužel se obávám, že váš způsob uvažování je podobný tomu u nás v svj a kvůli schránce, což jsem považoval za prkotinu, budu muset absolvovat řadu nepříjemných a ponižujících jednání, během kterých se budu muset doprošovat a nakonec to dopadne tak, že mě s žádostí o vlastní schránkou pošlou do háje. Pokud máte někdo nějaký tip, jak se bránit nebo jak postupovat, budu velmi vděčný.

  Vložil Kamil2 (bez ověření), 25. Září 2019 - 12:49

  Ještě dodám, že se jedná skutečně o samostatnou jednotku, která má své vlastní číslo a je dohledatelná např. v katastru nemovitostí pod svým číslem na svém LV.

  Vložil Petr, 26. Září 2019 - 15:04

  Na základě čeho vám SVJ (výbor) odmítá schránku přidělit ?

  • všechny jsou obsazeny ?
  • nejste vlastníkem bytu ale jen nebytu ?
  • nehradíte příspěvek správy domu ?

  Nejvyšší orgán SVJ je shromáždění. Požádejte o projednání a zápis, proč ne.

  Vložil JarekSVJ, 26. Září 2019 - 18:40

  Petře velmi správně , Kakamil si musí uvědomit, že schránka navíc je zásah do svobod všech vlastníků… Proč má na nějakých dveřích , zdi nebo kdekoliv kde je můj spoluvlastnický podíl být něco co ho např. hyzdí a není souhlas aby tam dotyčná věc byla… to nemá s výborem nic společného… to já chci u okna na nové fasádě ptačí budku, u druhého okna bystu Václava Havla… druhý bude chtít bystu pana knížete atd… Nyní vážně… jako statutár 19 let sloužíci – je to o domluvě , která jde se stanovama a vyjádřením vlastníků dle stanov…

  Vložil Kamil5 (bez ověření), 20. Únor 2020 - 10:08

  Ještě jednou děkuji všem za názory. Rád bych uvedl ještě několik skutečností, které dříve nezazněly.

  1. V prohlášení vlastníka není u žádné bytové či nebytové jednotky uvedeno, zda je součástí té jednotky poštovní schránka. Zkrátka, prohlášení vlastníka zcela ignoruje poštovní schránky. Pouze u každé jednotky (bytové i nebytové) určuje její podíl na společných prostorech, což mám jako vlastník nebytové jednotky samozřejmě také.
  2. V domě jsou celkem 3 schránky navíc, pokud od celkového počtu schránek odečtu počet bytových a nebytových jednotek a jednu schránku pro SVJ.
  3. Nebytové prostory jsou dva (nepočítám garáž) a ani jeden z vlastníků nebytové jednotky nemá vlastní schránku.
  4. Dle výboru je „jedna schránka stále volná“, ale dát mi jí k užívání prý nemohou a trvají na tom, že o tom musí rozhodnout shromáždění.
  5. Kdo tedy zabral zbývající schránky zatím nevím a ani nevím, kdo k tomu mohl dát povolení.

  Celé to bylo vypočítané dle ústní informace developera tak, že všichni (i nebytové jednotky) budou mít jednu schránku, ale nebylo to zapsáno v prohlášení vlastníka. Nyní to tedy je evidentně jen na libovůli výboru, který se rozhodl šikanovat ty, kteří vlastní nebytovou jednotku a zároveň nemají bytovou jednotku v domě. Dříve jsem si myslel, že jde jen o neschopnost výboru. Nyní jsem si bohužel jistý, že jde jen o zlomyslnost.

  Jelikož mi jde hlavně o to, abych si nenechal kálet na hlavu, tak to zkusím i u soudu. Bohužel, je to nepříjemné, vůbec se mi do toho nechce, ale jinou možnost mi nedávají.:-)

  Vložil Justitianus, 20. Únor 2020 - 11:58

  Kamile, podmínkou doručování písemností (Českou poštou nebo jiným poskytovatelem poštovních služeb) je aby adresát měl na adrese budovy poštovní schránku označenou jménem a příjmením adresáta.

  Pokud máte v nebytovém prostoru např. provozovnu podle živnostenského zákona, pak Vám ostatní vlastníci musí umožnit abyste mohl také užívat schránku. Totéž by platilo, pokud budete nebytový prostor užívat jako Vaše bydliště.

  (Podle § 80 NOZ platí, že člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu.)

  Zkuste nahlásit SVJ Vaši doručovací adresu na adrese domu. Pak požádejte o přidělení poštovní schránky. To Vám musí ostatní vlastníci umožnit, abyste na této nahlášené adrese mohl přijímat písemnosti.

  Justitianus

  Vložil asi tak (bez ověření), 20. Únor 2020 - 10:30

  Běžte do toho, ten soud vyhrajete. Výbor vám nemůže upírat umístit si schránku ve spole. částech domu, kde i vy máte svůj podíl. Na to je ten výbor malým pánem.

  Vložil AsiTak, 20. Únor 2020 - 15:58

  Třeba na ČSÚ něco najdete…
  Registr sčítacích obvodů a budov
  Registr sčítacích obvodů a budov (dále jen RSO) je veřejný seznam, který je veden dle § 20a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 81/2004 Sb., zákon č. 230/2006 Sb.).

  V registru se pro statistické účely eviduje:

  • soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek s atributy;
  • budovy s přidělenými čísly popisnými nebo evidenčními a jejich technicko ekonomické atributy;
  • části budov (vchody k bytům);
  • adresy;
  • byty a jejich technicko ekonomické atributy (neveřejné údaje).

  Ve veřejné části registru můžete vyhledávat budovy a územní celky a získat o nich údaje jako například způsob využití budovy dle různých klasifikací, počet podlaží, počet bytů, materiál nosných zdí, počet obyvatel v budově, výměra obce, počet obyvatel městské části, počet budov v katastrálním území, počet bytů obydlených v územně technické jednotce, počet adres v části obce, charakter území základní sídelní jednotky, počet evidovaných obyvatel v ulici apod.

  Veškeré prvky (kromě bytů) je možné prohlížet v mapě a komplexní popis území zobrazovat pomocí reportovací služby. Lze rovněž stahovat územní číselníky s atributy ve strukturovaných datových formátech.

  Datový obsah RSO je průběžně aktualizován z administrativních a vlastních zdrojů. Od roku 2013 je hlavním aktualizačním zdrojem Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Geografické produkty RSO jsou vydávány ve čtvrtletních intervalech a jsou poskytovány odběratelům prostřednictvím Informačních služeb úřadu.

  V rámci soustavy statistických registrů je RSO referenčním místem pro adresy a lokalizaci ekonomických

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".