právní služby + rozúčtování služeb v daném období

Vložil Žádníková (bez ověření), 24. Červen 2022 - 21:02 ::

Dobrý den,
Statutární orgán SVJ vybral advokátní kancelář pro zastoupení v soudním sporu a poskytování související právní pomoci, týkající se žaloby jednoho člena SVJ na SVJ.
O této právní pomoci se členové SVJ dozvěděli až po ročním soudním jednání.
Měli být členové SVJ informováni od SO SVJ o této skutečnosti před zahájením soudního procesu prostřednictvím mimořádné schůze-shromážděním SVJ, kde by se rozhodlo hlasováním o řešení této záležitosti nebo to bylo pouze v jeho kompetenci bez souhlasu shromáždění?

Další nejasnost se týká zúčtovacího období. SO SVJ při poslední schůzi SVJ dalo na vědomí shromáždění vyjádření týkající se zúčtovacího období. Citoval zákon č.67/2013Sb. ve znění zákona č.104/2015Sb k §2 písmeno c) takto:
"Počátek zúčt. období určuje poskytovatel služeb. Zúčt. období se nemusí krýt s kalendářním rokem. Délka zúčt. období nesmí překročit 12měsíců, může ale být kratší. V tom případě se však předpokládá, že se zkrácením zúčt. období musí souhlasit všichni příjemci služeb. Zákon nebrání ani možnosti určit pro jednotlivé služby rozdílný počátek, popř. délku zúčtovacího období".
(mimo jiné, tento bod byl zařazen mezi body k odsouhlasení, ale byl pouze dán na vědomí).
Toto "vyjádření-oznámení" byla reakce na reklamaci vyúčtování služeb. Reklamace se týkala služeb /pojistné, spol. elektřina, pojištění/ a hlavně služby za "vodné-stočné", kde k výpočtu fin. nákladů v daném zúčtovacím období se vycházelo z fin. nákladů od BVK a.s. za prosinec z minulého období (v jednom období dokonce z fin. nákl. za listopad, prosinec minulého období) do listopadu daného zúčtovacího období.
Zúčtovací období v přehledu o službách, který je předložen k odsouhlasení, je udáno od 1.1. do 31.12.
Dotaz: Je výpočet fin. nákladů za dané účetní období v souladu s citovanými zákony?
Předem děkuji za vyjádření na mé dotazy.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pan (bez ověření), 24. Červen 2022 - 21:49

  To je nesrozumitelný dotaz. Co se týče první části, záleží na vašich stanovách a usnesení, do jaké výše může výbor rozhodovat samostatně.

  K druhé části, pokud se nepletu, tak pokud udělá SVJ samo odečet vodoměru a elektroměru k 31.12., tak vám většina vodovodu a kanalizace vystaví mimořádnou fakturu bez problému, stejně tak i fakturu za elektřinu a plyn – zde ze zákona a výjimek.

  A pak můžete teprve správně rozúčtovat.

  Asi bude pravdou, že většina SVJ tam kouzlí s různými dopočty, a nemá fakturaci k 31.12. a pak se diví, že to někdo napadne.

  Levého názoru správný postup je buď mít fakturaci k 31.12. anebo vyúčtování udělat ve více částech podle řádné periodické faktury… jednodušší je zjevně ten první postup. Ale úplně nejjednodušší to je na flikovat a pak si to nechat u soudu napadat…

  Ale pokud se nepletu, tak byste to chtěla vyúčtování i ke změně ceny a to je samozřejmě nesmysl a ničemu a kdo je ten žalobce?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".