Právní režim při vzniku jednotek

Vložil Justitianus, 1. Říjen 2020 - 7:39 ::

  • jiné diskusi se objevilo toto tvrzení diskutujícího MartinII: „V případě domů, kde byl první byt převeden, resp. prodán nejdříve 1.1.2014, je třeba se řídit OZ. … u domů, kde byl první byt prodán před 1.1.2014 … se problematika vymezení jednotek a společných částí řídí ZoVB.“

Toto tvrzení je nesprávné.

Právní skutečnost je zcela jiná. Nejspíše to pan MartinII pouze opsal z některé právní žumpy, a šíří zde nepravdivé informace z naivity, z neznalosti a z touhy uplatnit se. Protože proti lidské blbosti je nutno neustále bojovat, uvádím toto nesprávné tvrzení na pravou míru. Právní režim jednotky je dán již v okamžiku vzniku domu s jednotkami. Tedy je pevně určen dávno před tím, než původní vlastník začne s převáděním svých jednotek na další osoby! K tomu viz § 3063 zákona č. 89/2012 Sb..

1. Domy s jednotkami(1994) podle zákona č. 72/1994 Sb.

U budovy rozdělené prohlášením vlastníka budovy na jednotky(1994) muselo prohlášení být sepsáno podle zákona č. 72/1994 Sb. a muselo být doručeno katastrálnímu úřadu před dnem 1. 1. 2014. Při splnění obou podmínek katastrální úřad zapsal v domě jednotky(1994) podle zákona č. 72/1994 Sb..

Je zcela bezvýznamné zda a kdy došlo později k převodu nějaké jednotky v domě na jinou osobu.


2. Domy s jednotkami(2012) podle zákona č. 89/2012 Sb.

U budovy rozdělené prohlášením na jednotky(2012) muselo toto prohlášení být sepsáno podle zákona č. 89/2012 Sb. a muselo být doručeno katastrálnímu úřadu nejdříve dne ‎22. 3. 2012. Při splnění obou podmínek katastrální úřad zapsal v domě jednotky(2012) podle zákona č. 89/2012 Sb..

Je zcela bezvýznamné zda a kdy došlo později k převodu nějaké jednotky v domě na jinou osobu.


Justitianus


Poznámka:
Co jsem zde uvedl platí samozřejmě i při vzniku jednotek na základě smlouvy o výstavbě, dohody o vypořádání spoluvlastnictví budovy, dohody o rozdělení společného jmění manželů, případně rozhodnutím soudu.

  • vznik jednotky

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil antiJustitianus (bez ověření), 1. Říjen 2020 - 12:11

můžete mi pane Justitianus vysvětlit, jak mohlo být prohlášení vlastníka sepsáno podle neúčinného NOZ?

jestliže NOZ nabyl účinnosti 1.1.2014, prohlášení vlastníka mohlo být sepsáno dle NOZ nejdříve 1.1.2014, kdy NOZ nabyl účinnosti.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".