Praktický dopad definice jednotky v ObčZ

Vložil § (bez ověření), 4. Duben 2016 - 8:38 ::

Podle BytZ bylo třeba převádět současně:

 1. jednotku,
 2. podíl na společných částech domu,
 3. podíl na pozemku, na němž dům stojí.

Podle ObčZ je podíl na společných částech domu součástí jednotky. Je tedy třeba převádět:

 1. jednotku,
 2. podíl na pozemku, na němž dům stojí.

Je tento výklad v pořádku? Objevují se zde i názory, že podle ObčZ stačí převést pouze jednotku a podíl na pozemku, na němž dům stojí, samostatně převádět není třeba (odůvodnění uvedeno nebylo, patrně by to mělo plynout z toho, že stavba je součástí pozemku, a nebo z definice jednotky podle ObčZ, která snad zahrnuje i podíl na pozemku, na němž dům stojí – ačkoli to tam výslovně uvedeno není).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil haens (bez ověření), 6. Duben 2016 - 11:54

  jen menší upřesnění

  1. jednotky vymezené podle ZOVB se nadále převádějí podle ZOVB
  2. podle ZOVB se převádí jednotka + podíl na pozemku (pokud je ve vlastnictví majitele jednotky), podíl na společných částech se „nepřevádí“, protože ten přechází ze zákona. nicméně tento podíl je třeba ve smlouvě uvést – je to jedna z podstatných náležitostí smlouvy.
  Vložil haens (bez ověření), 6. Duben 2016 - 12:00

  ještě doplnění – podle NOZ se potom převádějí jednotky, které jsou vymezeny podle NOZ. to, podle jakého zákona je která jednotka vymezena, lze zjistit z katastru (i z bezplatného nahlížení). obecně pokud dům byl rozdělen na jednotky už za účinnosti NOZ (1.1.2014 myslím), tak se jedná o jednotky podle režimu NOZ. pokud byl dům rozdělen na jednotky dříve, jedná se o jednotky podle starého ZOVB.

  Vložil Sokolík jn. (bez ověření), 6. Duben 2016 - 12:07

  Haens,

  co se převádí podle NOZ?

  • jednotka,
  • jednotka a podíl na pozemku, na němž stojí dům, jehož součástí je převáděná jednotka,
  • jednotka a podíl na pozemku pod domem, jehož součástí je dům, jehož součástí je převáděná jednotka?
  Vložil haens (bez ověření), 6. Duben 2016 - 13:04

  bohužel smlouvu na prodej jednotky podle NOZ jsem zatím nepsal, dokonce jsem se s takovou jednotkou zatím ani nesetkal – drtivá většina jednotek je (a dlouho ještě bude) těch starých podle ZOVB – takže ani nevím, jak a co je uvedeno u těchto jednotek na LV.

  možná bych to napsal nějak takhle:

  1. prodávající je vlastníkem jednotky XY.
  2. jednotka zahrnuje podíl na pozemku XY.

  ale určitě bych si zkusil udělat cvičný návrh na vklad přes tu jejich webovou aplikaci a do smlouvy bych to napsal podle toho, co všechno je uvedeno v tom návrhu. i když setkal jsem se i s tím, že z té jejich aplikace vypadl nepodarok, který následně katastr zamítl -_-

  Vložil KJ (bez ověření), 6. Duben 2016 - 13:34

  Může tu někdo uvést, jak vypadá v katastru zápis domu s jednotkami vymezenými podle NOZ?

  Vložil § (bez ověření), 6. Duben 2016 - 15:05

  Vypršela platnost identifikátoru objektu

  Vložil Pub (bez ověření), 6. Duben 2016 - 16:22

  Truhlíku:

  1. příspěvku z URL získáte ICO – „04414331“
  2. JUSTICE získáte adresu: „Hornoměcholupská 527/3, Hostivař, 102 00 Praha 10“
  3. iKatastru získáte parcelu: „1180/5“
  4. údaje zadáte do ČúZUKu + captchu

  a fertig.

  Vložil Identifikátor (bez ověření), 6. Duben 2016 - 16:05

  Katastr nemovitostí – konkrétní příklad

  Informace o pozemku: obec Praha, k.ú. Hostivař, parc. č. 1180/5, číslo LV 5882.

  Součástí je stavba: Stavba stojí na pozemku: p. č. 1180/5. Stavební objekt: čp. 527. Ulice: Hornoměcholupská. Adresní místo: Hornoměcholup­ská 527/3.

  Vložil Identifikátor (bez ověření), 6. Duben 2016 - 16:10

  Tenhle link nevyprší

  http://vdp.cuzk.cz/…kty/22373098

  Vložil ppp (bez ověření), 4. Duben 2016 - 12:38

  I když v případě vymezení jednotek podle NOZu stačí identifikovat jen jednotku (která v sobě zahrnuje jak byt, tak podíl na domě a příp. i pozemku pod ním), tak naštěstí katastry dostaly dopis od ČÚZaKu, že mají tolerovat i uvedení podílu na pozemku u identifikace jednotky, protože „víc údajů nevadí“, tedy k dalším, nadbytečným údajům nemají přihlížet. Zajímavější je, že některé katastry neakceptují to, že (podle NOZu) vymezená jednotka je vymezena

  • buď v pozemku, jehož součástí je stavba č.p. X,
  • nebo v právu stavby, jehož součástí je stavba č.p. X

  a nikoliv v domě, který je součástí pozemku parc.č. X Je to sice „podle práva“ ale zároveň je to strašně „vošklivý“

  Vložil Pavel, 4. Duben 2016 - 22:42

  ppp,

  prosím, pište nějaký smysluplný název příspěvku, děkuji.

  Jednotka není stavba a proto nemůže být součástí pozemku.

  Pokud znáte nějakou jednotku jako součást pozemku, tak prosím napište její identifikaci.

  Katastry akceptují to, co je v NOZu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil § (bez ověření), 4. Duben 2016 - 18:16

  V našem případě katastr stále uvádí, že dům stojí na pozemku, nikoliv že je součástí pozemku. Nerespektuje tak účinnou právní úpravu.

  Vložil Pavel, 4. Duben 2016 - 22:38

  Nedomnívám se, že dům rozdělený na jednotky může být součástí pozemku, alespoň jsem v KN takový nenašel. Pokud máte dům rozdělený na jednotky tak stojí na pozemku a je tak respektována účinná právní úprava.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil § (bez ověření), 5. Duben 2016 - 8:56

  „Nedomnívám se, že dům rozdělený na jednotky může být součástí pozemku“

  Z čeho tak soudíte? NOZ je jednoznačný, srv. § 506, § 3054 (a násl., zejm. § 3055, § 3058).

  Vložil § (bez ověření), 6. Duben 2016 - 15:12

  Pane Pavle,

  pan Zděšený zde uvedl příklad domu s jednotkami vymezenými podle občanského zákoníku, který je součástí pozemku.

  Nevidím důvod, proč by dům s jednotkami vymezenými podle zákona o vlastnictví bytů neměl být rovněž součástí pozemku.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".