Práce ve výboru SVJ

Vložil Věra Krásová (bez ověření), 22. Listopad 2022 - 19:26 ::

Dobrý den, máme velký problém. Naše SVJ vzniklo v r. 2007. Výbor v čele s předsedou funguje do dnešního dne bez problému. Protože jsou všichni věkem okolo 8O let a už chtějí skončit, předpokládali jsme , že dojde k generační výměně. Nikdo z oslovených mladších nemá zájem, i absolutně odmítají. Nemůžete poradit, jak tuto situaci řešit? Děkuji za radu. Věra Krásová

  • výbor

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil § (bez ověření), 25. Listopad 2022 - 21:05

Tohle je dost problém.

Pokud v zaměstnání nafasujete (cizí) majetek v hodnotě pár šušňů, jste proškolen v bezpečném a hospodárném zacházení s ním a v souvisejících předpisech a stane se tak pouze v případě, že máte odpovídající znalosti, zkušenosti a rozumové schopnosti.

Pokud v SVJ spravujete (cizí) majetek v hodnotě desítek až stovek milionů Kč, žádná Vaše kvalifikace, znalosti ani schopnosti nejsou požadovány ani ověřovány. Stejně tak u externího předsedy.

Tak rozhodl moudrý zákonodárce.

Vložil Věra Krásová, 23. Listopad 2022 - 11:19

Dobrý den, dodatkem k mému příspěvku je skutečnost, že nemáme zájemce ani do výboru. Všichni oslovení rezolutně odmítli členství ve výboru. Není přece možné rušit výbor SVJ a nahradit ho pouze placeným předsedou. Máme uzavřenou dohodu o správě a účetnictví,která funguje. Tak jak přesvědčit vlastníky, že se jedná o jejich společný majetek? Část vlastníků byt pronajímá, takže nemají absolutně žádný zájem. Děkuji za případné rady. Věra Krásová

Vložil Zdenek 22, 23. Listopad 2022 - 13:45

Paní Krásová, otázku „Tak jak přesvědčit vlastníky, že se jedná o jejich společný majetek?“ byste mohla položit i sama sobě. Dokonce tím spíše, když alespoň víte o tomto serveru, máte nejspíš i PC a uvědomujete si naléhavost této otázky.

Nemusíte mít výbor, můžete mít i jednočlenný statutární orgán, tj. předsedu.

Vložil Karel Černý (bez ověření), 25. Listopad 2022 - 21:20

Prosím, je to opřené o zákon? Kde je jistota a kvalita práce jedince??

Vložil ? (bez ověření), 26. Listopad 2022 - 10:23

„Kde je jistota a kvalita práce jedince?“ (Vložil Karel Černý (bez ověření), 25. Listopad 2022 – 21:20)

Kde je jistota a kvalita práce kolektivu? To zde už bylo. Zažil jste kolektivisaci?

Vložil Věra Krásová, 23. Listopad 2022 - 14:24

Dobrý den,děkuji za odpověď. Jen pro informaci. Když se zakládalo SVJ byla jsem předsedou. V mé práci pokračuje manžel a pár dalších vrstevníků. Nastala ale doba generační výměny, do které se mladším nechce. Proto jsem žádala o radu. Nikdy jsem nestála stranou. Věra Krásová

Vložil Pavel II (bez ověření), 27. Listopad 2022 - 22:44

iniciujte svolání shromáždění a vysvětlete těm mladším co hrozí když nebude mít SVJ předsedu z vlastních řad a také je seznamte s tím, že většinu práce vykonává externí dodavatel. Můžete nabídnout pro první rok funce svoje zkušenostijako pomoc. Asi bude třeba změnit stanovy pokud tam máte výbor. Také bude třeba nabídnout zajímavou odměnu za předsednictví.

Vložil Petr123 (bez ověření), 23. Listopad 2022 - 11:41

„Není přece možné rušit výbor SVJ a nahradit ho pouze placeným předsedou.“

Proč by to nebylo možné? Funguje to tak v dnešní době čím dál častěji.

Vložil MartinII, 23. Listopad 2022 - 14:14

Ke změně statutárního orgánu z výboru na předsedu SVJ je nutno změnit stanovy. Předsedou SVJ může být pochopitelně i člen SVJ, nemusí to být externí předseda. Od externího předsedy očekávejte jen úředničinu, nikoli velký zájem o dům SVJ. Externí předseda totiž nevlastní v domě byt, takže o co mu tak asi může jít … Jemu je jedno kolik se utratí za opravy a rekonstrukce. Přesvědčte vlastníky bytů, jde o jejich majetek (společné části procházející bytem, stav střechy, kanalizace, rozvody vody, fasáda, okna).

Nevěřte slepě a bláhově příspěvku 23. listopadu v 6:11 !!!

Anynomous (bez ověř), 23. Listopad 2022 – 6:11 „Externí předseda pracuje na plný úvazek, má znalosti a zkušenosti ze všech oborů nutných pro správu domu, má další zaměstnance, kontakty a přehled“.

Vyhledejte zdejší diskusi na téma externí předseda SVJ (kdysi pod názvem pověřený správce) !!!

Funkci předsedy můžete zkusit i sama.

Vložil Věra Krásová, 23. Listopad 2022 - 14:30

Moc děkuji za odpověď. Mluvíte mi z duše. Jak ale přesvědčit vlastníky, kteří absolutně zájem nemají. Já sama jsem funkci předsedy vykonávala od vzniku SVJ.Teď pokračuje manžel. Ale léta utíkají, čekají nás závažné operace, proto jsme předpokládali, že se naší funkce ujmou mladší. Ti se ale nechtějí obtěžovat. Děkuji ale za podporu a dále se budeme snažit spoluvlastníky přesvědčovat. Věra Krásová

Vložil Pavel II (bez ověření), 27. Listopad 2022 - 22:49

Řekněte jim, že jakmile nebude SVJ nikdo vést přestanou se platit faktury a tedy nebude téct voda, svítit světlo na chodbách, jezdit výtah, nebude se uklízet, nikdo nebude řešit vadný zámek ve vchodových dveřích, dům nebude pojištěn nepovede se účetnictví a za to jsou odpovědni všichni vlastníci bez rozdílu.

Vložil Silva L. (bez ověření), 27. Listopad 2022 - 17:53

Přidávám se, je to hrozné. Jsem cca 12. rok předsedkyně „výboru“, zadarmo ve svém volném čase. Jeden z členů je sice docela fajn na to něco v domě sem tam udělat, ale už je též stár a doléhá na něj nezájem ostatních, ale zároveň by chtěl, aby každý na svém patře vymaloval, atd. a vše se dělalo formou brigád soc. práce asi, aby se nikomu nic neplatilo. Další členka tu nebydlí, takže vcelku nic. Je nás 9, 3 byty pronajaté, to je zoufalost, majitelé absolutní nezájem, nechodí na schůze. Další byt prázdný, majitelka také naprostý nezájem. Zbytek staří, po kterých člověk už fakt nemůže nic chtít. Noví mladí, mimčo, jen řeči, ale zapojit se ne. Oznámila jsem konec funkce, taky teď řeším nějaké zdravotní věci a zjara se sama chci odstěhovat, co bude s bytem, zatím nevím, zda prodat, pronajmout. Nemám nástupce, najednou divení, co stojí lidi zvenku. Je mi jasné, že zvenku to nikoho až tak nebude zajímat. Uf

Vložil AnonymousQwerty (bez ověření), 26. Listopad 2022 - 9:58

Prosrě skončete pistupem pidle zákona a stanov. Vlastníci budou pistaveni do situace, kdy nebydiu třeba topit, svítit atd. Pak jim to třeba dojde. Tak to je, ne jinak .

Vložil Zdenek 22, 22. Listopad 2022 - 21:28

Zvyšte odměnu za výkon předsedy na výši, kterou bude požadovat externí předseda. Bude vás to stát stejně, budete ale mít předsedu v domě.

Vložil Anynomous (bez ověření), 23. Listopad 2022 - 6:11

Externí předseda pracuje na plný úvazek, má znalosti a zkušenosti ze všech oborů nutných pro správu domu, má další zaměstnance, kontakty a přehled. Pokud všechny tyto věci splňuje i „domorodec“ z domu, není problém navrhnout pro něj na schůzi stejný plat.

Pro paní tazatelku: zkuste chvíli vyčkat, on se někdo jistě přihlásí. Po tuto dobu stále informujte vlastníky o definitivním rozhodnutí skončit z důvodu vyššího věku např. nástěnka.

Vložil Pavel II (bez ověření), 27. Listopad 2022 - 22:53

Externího předsedu může dělat kdokoliv. Pokud znáte toho Vašeho odborníka s týmem za sebou napište zde kontakt. Myslím, že by měl zájemců, že by mohl pracovat v jednom dni i48 hodin.

Vložil ik (bez ověření), 25. Listopad 2022 - 20:41

Kdysi jsme také řešili zda mít výbor složený z vlastníků nebo externího správce. Jak jsme zjistili, externí správce byl poměrně dražší, než dosud placené odměna výboru. Nakonec se napodruhé výbor z vlastníků podařil složit, a zatím to funguje. I když si myslím, že časem také nebude kde brát, protože se do toho nikdo nehrne. Jinak můžu srovnat jak funguje externí správce, protože moje kolegyně ho již 3 roky v jejich SVJ mají. Nikdo od té doby nemá vůbec přehled jak celý rok fungují, externí správce /je to s.r.o./ jednou za rok svolá shromáždění, tam rovnou přijde s návrhem co by se mělo udělat. Když v domě něco přestane fungovat, trvá poměrně dlouho, než se to vyřeší. Hlavně to nesmí být o víkendu, to je pak problém. Od doby nového externího správce mají jinou úklidovou firmu, a jak říká, úklid stojí za prd. Přehled o financích žádný, jedou za rok jim externí správce předloží výroční zprávu a účetní závěrku. Tomu většina vlastníků nerozumí, takže jak kolegyně říká, odkývají všechno. Ona je snad jediná, která má dotazy, a považují ji za rebela. Takže můj názor – lepší je když se o svoje vlastnictví starají lidé, kterým to patří, nikoliv někdo cizí.

Vložil * (bez ověření), 26. Listopad 2022 - 18:40

Externí správce je osoba (fyzická, právnická), Která dělá správu, tedy podniká, za účelem zisku. To znamená, aby vydělala penízky a to pokud možno co nejvíc a snadným způsobem. Vlastníci se domnívají, že správu dělá proto, aby jim hezky a ještě k tomu levně spravovala jejich majetek. Žijete v omylu, vážení.

Vložil Macegriffin, 28. Listopad 2022 - 18:54

Přesně tak. Levně to dělá pouze vlastník, který k tomu domu má nějaký vztah.

Vložil Klient profi předsedy (bez ověření), 28. Listopad 2022 - 19:34
  • Pochybuji, že profi předseda bude držkovat při požadavku na klíč (čip) od dveří.
  • Pochybuji, že profi předseda bude pro sebe a své známé zabírat společné prostory a udělá z nich soukromé skladiště (dílnu).
  • Pochybuji, že profi předseda bude iniciovat soudní spor kvůli vlastníkem započtenému přeplatku 2.500,–
  • Pochybuji, že profi předseda bude krást soukromé poštovní schránky.
  • Pochybuji, že profi předseda bude vlastníky buzerovat kvůli proti pádu zabezpečenému truhlíku na okně.
  • Pochybuji, že profi předseda bude šmírovat vlastníky skrze kamerový systém v domě.
  • atd, atd, atd.
Vložil . (bez ověření), 22. Listopad 2022 - 20:47

Situaci lze řešit tak, že svj požádá rejstříkový soud o přidělení opatrovníka. Nebo můžete do výboru nebo předsedou společneství zvolit zcela cizí osobu, osoby.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".