Povinnosti SVJ v dodávkách ZP

Vložil Josef (bez ověření), 25. Srpen 2022 - 13:53 ::

Dobrý den , vznáším dotaz na povinnost SVJ k dodávce zemního plynu cizímu subjektu mimo bytové jednotky vlastníků . Z regulační stanice zemního plynu nacházející se na pozemku spoluvlastníků bytových jednotek je dodáván plyn i cizímu subjektu . Ten má na nadzemní regulační stanici 1/4 podíl. Cizí subjekt podniká v oblasti výroby kovových dílců .

SVJ má řádně uzavřenou smlouvu s ČEZem na dodávky ZP. Dále má uzavřenou smlouvu s tímto cizím odběratele ZP se 6 měsíční výpovědní lhůtou / bez uvedení důvodů /.

SVJ nemá zájem dále dodávat ZP cizímu subjektu a uplatnilo řádnou výpověď v dodávkách. Cizí subjekt se brání a odvolává se na neplatnost této výpovědi z důvodů 1/4 vlastnictví regulační stanice . Chce se bránit soudně a vyhrožuje , že SVJ bude hradit veškeré ztráty , které by vznikly přerušením dodávek ZP. Je SVJ v právu ???????????? a nehrozí mu náhrady škod ?????????????? Děkujeme za stanovisko.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 27. Srpen 2022 - 16:12

  bude nabídnuto aby si zajistil samostatnou smlouvou dodávku plynu přes regulační řadu na které má finanční podíl. Musela by se upravit domovní instalace tak aby bylo možné jej samostatně měřit. To bych jim ovšem nabídl až se uklidní stávající situace s dodávkou plynu, protože v současnosti někoho nutit uzavírat novou smlouvu je sprosté.

  Vložil Bob1 (bez ověření), 26. Srpen 2022 - 10:18

  Vážený pane Josef, stavíte otázku naprosto špatně. Nejde zde o to, jestli SVJ má nějakou povinnost v dodávce ZP. Jde o obecnou nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Nemůžete získávat užitek z vlastnictví někoho jíného, v tomto případě ze čtvrtiny zmíněné regulační stanice. V případě, že SVJ vypoví smlouvu s cizím odběratelem, od okamžiku ukončení, má cizí odběratel nárok na bezesmluvní obohacení, které Vám (SVJ) soud následně vyměří.

  Vložil Clen (bez ověření), 26. Srpen 2022 - 9:17

  A Můžete nám obsah této smlouvy s vlastníkem sdělit?

  A důvod výpovědi?

  To je jako kdyby SVJ uzavíralo nějaké smlouvy se svými členy, podílníky na domě…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".