Povinnost vyúčtovat správu plynula odkud?

Vložil Anonymous, 22. Duben 2016 - 14:38 ::

Povinnost vyúčtovat správu (nyní v ObčZ § 1135, § 1436) byla před účinností občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. zakotvena kde?

Nebo obecněji, odkud plynula povinnost vyúčtovat zálohy?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 23. Duben 2016 - 1:07

  vyplývá inplicitně z § 15
  (1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2).
  (2) K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu.

  Dodržení zákonem danou výši přispění při zálohovém financování lze zjistit pouze vyúčtováním.

  Vložil Kubík (bez ověření), 22. Duben 2016 - 20:30

  Napsal jste:

  „Povinnost vyúčtovat správu (nyní v ObčZ § 1135, § 1436)“

  Nemyslím si, že se uvedené dva §, vzhledem ke zvláštní povaze právnické osoby SVJ, vztahují přímo na vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku.

  § 1135 patří do obecných náležitostí spoluvlastnictví a vztahuje se ke správě společné věci při podílovém spoluvlastnictví. Ovšem na správu domu a pozemku se vztahuje speciální část „bytové spoluvlastnictví“. Např. § 1134 (uvedený hned před zmiňovaným § 1135) uvádí, že o volbě a odvolání správce rozhodují spoluvlastníci stejně jako o záležitostech běžné správy, což u SVJ neplatí, tam je správcem přímo SVJ (které teprve může vykonáváním správy pověřit jinou osobu, ale zodpovědnost zůstává na SVJ).

  § 1436 patří pod oddíl 6 – správa cizího majetku. Tato správa je definována jako správa cizího majetku. Ovšem při správě domu a pozemku se nejedná jen o správu cizího majetku (tj. vlastníků) ale i o správu vlastního majetku práv. osoby SVJ. Ve vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku jsou zahrnuty nejen náklady na společné části domu patřící vlastníkům, ale i náklady na správu vlastní činnosti práv. osoby SVJ.

  Vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku je uvedeno v NV č. 366/2013 v § 8/b

  „Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání,“

  Rozhodnutí o tom, zda má být provedeno pouze vyúčtování, či zda mají být nevyčerpané příspěvky vypořádány, a tedy vyplaceny vlastníkům, náleží dle § 1208 písm. d) NOZ do působnosti shromáždění.

  Z čeho plynula povinnost vyúčtování správy domu před účinností NOZ, jsem vzhledem k její neaktuálnosti nezjišťoval.

  Vložil LEX, 24. Duben 2016 - 23:46

  Pokud ale SVJ kazdy rok do 30.4. vubec neprovadi vyuctovani predmetnych zaloh (nehlede ze neumoznuje nahlidnout do zadnych podkladu) lze i zde od 1.1.2014 uplatnit sankci dle dle c. 67/2013 Sb §13…?

  Patri do techto prispevku i mesicni prispevek na spravu tj. poplatek spravci/jednotka?

  Jinak pokuty dle dle c. 67/2013 Sb §13 se promlcuji klasicky i zde po 3 letech od vzniku?

  Dekuji za nazory. Hezky den.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".