pokuta za porušení pravidel

Vložil Drev24 (bez ověření), 18. Květen 2020 - 18:22 ::

Dobrý den, právě dokončujeme na domě stavební práce, které jsou hrazené z FO, tj. práce na společných částech domu. Jedná se o zateplení pláště budovy, cena prací je 2 000 000Kč. Součástí těchto prací je také zateplení vnitřní části stěny lodžií, které ač jsou ve společných částech domu, jsou přístupné vždy z konkrétních BJ, mají je vlastníci BJ ve výhradním užívání. Ještě nedošlo k předání stavby, byly to dva dny po sundání lešení, kdy někteří na „truc“ do těchto zateplených stěn navrtali konzoly na sušení prádla, ačkoli byli řádně dopředu upozorněni, že se jedná o společné části domu, přičemž jakýkoli stavební zásah do společných částí domu podléhá schválení shromáždění. Provinilci obdrželi od výboru dopis, ve kterém je požadavek na demontáž konzol a nápravu stavu prováděcí firmou před předáním stavby. Náklady navíc si vlastníci ponesou sami. Firma totiž hrozí, že odstoupí od záruky díla. Neřešili jste někdo z vás podobnou situaci? Lze na shromáždění přijmout usnesení, ve kterém by se stanovila pokuta pro porušení konkrétního pravidla domu? Domnívám se, že ano. Pak si kladu otázku, jaká výše pokuty by byla pro vzdorující vlastníky odstrašující a současně etická s ohledem na výši investice? Pro někoho je likvidační 5000 Kč, pro dalšího zase nepatrná částka k překonání. Děkuji za příspěvky Vašich zkušeností. Drev24

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 19. Květen 2020 - 6:43

  Pane Drev24,

  pro vaši inspiraci, my máme ve stanovách toto ustanovení:

  Porušuje-li člen společenství hrubým způsobem tyto stanovy, a je-li na to výborem upozorněn písemným sdělením nebo prostřednictvím datové schránky, je výbor oprávněn za vystavení tohoto upozornění účtovat manipulační poplatek ve výši 500 Kč, a to i opakovaně. Za hrubý způsob porušování stanov je považováno jednání, které je na obtíž ostatním spoluvlastníkům nebo nájemcům nebo které ztěžuje správu domu a pozemku.

  Toto ustanovení již obstálo před soudem.

  Mám za to, že není rozhodující výše pokuty (sankce), ale to, zda jste ji schopen úspěšně vymáhat.

  Vložil Drev24, 19. Květen 2020 - 16:24

  Zdenek 22, děkuji za inspiraci. Po načtení problematiky a dostupných judikátů vím, že lze tyto záležitosti řešit leda vhodnou úpravou Stanov. Vaše odpověď mi pomohla. Přeji hezký den. Drev24

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 19. Květen 2020 - 9:27

  Pane Zdenku22,

  jak vymáháte pokutu, pokud stanovy hrubým způsobem porušuje výbor nebo předseda výboru?

  Vložil Zdenek 22, 19. Květen 2020 - 9:57

  Pane vlastníku, nemohu vám odpovědět jinak, než že členové výboru, pokud porušují stanovy nebo zákon, mohou (mají) být odvoláni, a pokud tímto svým jednáním způsobili škodu, tato škoda na nich vymáhána.

  Vložil Externus (bez ověření), 19. Květen 2020 - 13:25

  Věta „Porušuje-li člen společenství hrubým způsobem tyto stanovy…“ se netýká všech, kteří nejsou členy společenství. Jaký má tedy toto ustanovení, které „již obstálo před soudem“ smysl? A kdo je oprávněn závazná pravidla tvořit?

  Vložil Zdenek 22, 19. Květen 2020 - 13:41

  Pane Externus,

  • stanovami můžete zavázat jen členy společenství,
  • nájemníky můžete postihovat podle okolností jen prostřednictvím členů společenství (tj. vlastníků bytů), podle obecných ustanovení obč. zák., přestupkového zákona…,
  • stanovy společenství si tvoří společenství samo.
  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Květen 2020 - 6:21

  pokud tam původně konzole byly, proč jste neumožnili vlastníkům, aby si je tam dali zase prostřednictvím zhotovitele? vy jste těma pokutama jak posedlý :-)

  Vložil Drev24, 19. Květen 2020 - 16:11

  Dobrý den, bylo včas odsouhlaseno řešení v podobě stropních sušáků, které neomezují pohyb na lodžii a jsou kotvené do části, která nebude zateplována. 60 BJ pochopilo, čtyři snad ze vzdoru nikoli. Drev24

  Vložil Justitianus, 18. Květen 2020 - 21:04

  O pokutách jsem Vám napsal v jiné diskusi (http://www.portalsvj.cz/…a-67–2013-sb), takže to zde nebudu opakovat.

  Pokud jde o zateplení, rozumní členové výboru před zahájením akce zjistí požadavky vlastníků jednotek (např. vlastníci chtějí i nadále sušit prádlo na lodžiích). Existuje technické řešení pro tyto případy (kotvy bez tepelného mostu). Ovšem objednavatel (SVJ) musí uplatnit tento požadavek včas u projektanta i u zhotovite­le díla.

  Svépomocné navrtání konzol přes tepelnou izolaci je prasárna. Dotčení vlastníci budou „potrestáni“ už tím, že zhotovitel bude na jejich náklad opravovat amatérsky poničené zateplení. Máte to v domě pěkná hovada …

  Justitianus

  Vložil Externus (bez ověření), 19. Květen 2020 - 13:45

  Ta poslední věta se ovšem týká i výboru (včetně Drev24), který jistě neúmyslně „opomněl“ do rekonstrukce zahrnout instalaci konzol na šňůry.

  Pojmenování v poslední větě sedí pro Drev24!

  Vložil Drev24, 19. Květen 2020 - 16:19

  Dobrý den, výbor neopomněl. Investiční akce se projednávala cca dva roky, informovanost o postupu prací i v omezení instalace čehokoli do nového zateplení mezi vlastníky byla. Naopak, zpětná vazba či požadavek na umístění původních konzol na sušení prádla od těchto jedinců není žádná… Děkuji za názory. Pěkný den. Drev24

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".