§ 13 zákona 67/2013 Sb.

Vložil Drev24 (bez ověření), 18. Květen 2020 - 17:46 ::

Dobrý den, chci Vás požádat o názor. Pročítám diskuzi na dané téma na tomto portálu již nějaké to odpoledne, a přesto bych měla na Vás dotaz k ust. § 13 zákona 67/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V našich schválených Stanovách Společenství za přítomnosti notářky je mimo jiné zakotvena povinnost výboru coby statutáru vymáhat jménem Společenství plnění povinností uložených členům Společenství v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. a na něj navazující legislativu. Přestože naše Společenství nerozúčtovává služby podle počtu evidovaných osob v BJ, zastávám názor, že povinnost vlastníka oznamovat bezodkladně změny v užívání bytu z legislativy ČR vyplývá (§ 1177 a § 1178 NOZ), a vyplývá i ze základních dokumentů Společenství (§ 1176 NOZ). Nic by výboru jako výkonnému orgánu Společenství nemělo bránit vymáhat po nezodpovědném vlastníkovi, který byl mnohokrát upozorněn na povinnost řádného oznámení změny osob v bytě, penále dle zákona č. 67/2013 Sb. Datum narození dalšího člena domácnosti je prokazatelné; 30-ti denní lhůta stanovená v § 1177 NOZ lehce spočítatelná. K dnešnímu dni je to 250 dní prodlení. Přijde mi neetické vymáhat 12 500Kč po lajdákovi, který v podstatě žádnou „škodu“ Společenství nezpůsobil, jen neplnil povinnosti vlastníka stanovené zákonem. Chystám se na shromáždění tuto problematiku rozebrat a navrhnout usnesení, kterým by postižený vlastník musel uhradit jednorázovou pokutu 2000Kč za neplnění povinností vlastníka. Pokuta půjde do fondu oprav. Mám obavu, že pokud by výbor v této věci nekonal, byl by nečinný, mohlo by se to ve výsledku obrátit proti němu. Ta navržená částka mi přijde přiměřená, jedná se o ojedinělý případ. Obracím se na Vás zdvořile o váš názor. Děkuji za pomoc najít správné řešení. Drev24

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Drev24, 19. Květen 2020 - 16:03

  Dobrý den, děkuji za příspěvky. Drev24

  Vložil Externus (bez ověření), 19. Květen 2020 - 14:14

  Vy jste etická, druzí jsou lajdáci. Na shromáždění chcete proti sobě poštvat sousedy. Řešíte narození dalšího člena v cizí domácnosti. Bravo! Tímto svým konáním se určitě stanete oblíbenou sousedkou, u které se každý rád zastaví na kafe a s ledasčím vypomůže.

  Vložil × (bez ověření), 18. Květen 2020 - 22:31

  „Pokuta půjde do fondu oprav.“

  Jde tedy buď o družstevní dům, nebo se ptáte na situaci před 25 lety.

  Vložil Justitianus, 18. Květen 2020 - 20:52

  Vážená Drev24, použila jste pojem „fond oprav“ a to o Vás mnohé naznačuje. Například to, že nerozumíte pojmům, které užíváte.

  Naprosto stejné je to s Vaším návrhem o hlášení počtu „osob“. Zjevně si neuvědomujete, že osoby zmíněné v zákoně č. 67/2013 Sb. jsou jiné osoby (zcela jinak definované) než osoby zmíněné v § 1177 NOZ.

  Také je samozřejmě nemožné uplatnit pokutu podle zákona č. 67/2013 Sb. při nesplnění povinnosti, kterou ukládá jiný zákon.

  Pokud toužíte po možnosti pokutovat vlastníky jednotek, muselo by to být uvedeno buď v prohlášení, nebo ve stanovách (včetně podrobných pravidel), nebo v nějaké soukromoprávní smlouvě mezi vlastníky jednotek (smluvní pokuta). Pouhým hlasováním na shromáždění nelze žádnou pokutu udělit.

  Justitianus

  Vložil × (bez ověření), 18. Květen 2020 - 22:13

  „osoby zmíněné v zákoně č. 67/2013 Sb. jsou jiné osoby (zcela jinak definované) než osoby zmíněné v § 1177 NOZ.“

  To je správný počet, ale irelevantní. Podstatné není, zda jde o stejné osoby. Podstatné je, zda je či není stejný počet takových osob podle obou ustanovení. K tomu se zde vyjádřete, pane Justitiane.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 18. Květen 2020 - 20:21

  § 12 – Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

  Rozhodných pro rozúčtování. Jak sama tvrdíte, u vás se podle počtu osob nic nerozúčtovává. Nemáte tedy nárok na žádné penále.

  A ohledně § 1177 NOZ také nárok na žádnou pokutu nevyplývá, pokud vlastník tuto povinnost ignoruje.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".