Pokuta SVJ od ÚOOÚ

Vložil TN. (bez ověření), 24. Únor 2020 - 23:45 ::

https://www.uoou.cz/…iv=1&p1=1277

Děs běs. Zajímalo by mě, o co věcně šlo, jestli SVJ na webu zveřejňovalo dlužníky, nebo výpisy z bankovního účtu.

Přesně jsem před rokem předvídal, že GDPR povede k zneužívání zamezování poskytování informací o hospodaření a je to tady.

Vlastnické hnutí děkuje Evropské unii a ÚOOÚ.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil All .. (bez ověření), 26. Únor 2020 - 16:22

  1.) jedná se o SVD

  2.) SVD umožnilo přístup ke svým webovým stránkám nejen pouze svým členům, ale i nezjištěnému počtu třetích osob a současně nezajistilo logování přístupů.

  3.) Při správě agendy vlastníků jednotek či družstva je nutné zajistit, aby se s příslušnými dokumenty mohly seznamovat pouze oprávněné osoby, přičemž osobní údaje mohou být v takových případech poskytovány či zpřístupňovány jen, pokud je k tomu dán věcný a právní důvod (např. oprávnění vlastníků či členů se seznámit s konkrétními dokumenty).

  4.) Není však přípustné volně publikovat a vyvěšovat dokumenty, týkající se individuálních záležitostí, pohledávek a sporů, obsahující osobní údaje vlastníků či nájemců. Běžnému zpřístupňování osobních údajů (např. kontaktních údajů na správce domu, na výbor) pravidla pro zpracování osobních údajů nebrání …

  Prostě Vomáčkovou už na nástěnku vyvěšovat nebudete !!!!

  Na stánkách je dale uvedeno, že se jednalo o kontrolu a kontrolovaná osoba provedla nápravu nedostatků v průběhu řízení o opatřeních k nápravě. Zajimavé je že to nebylo uvedeno v sekci přestupky.

  Vložil VN (bez ověření), 25. Únor 2020 - 10:58

  Nevíme , co konkrétně SVJ zveřejňovalo…tak nehodnoťme… nevíme o tom případu takřka nic. Dále by mne zajímalo, s jakým postihem tento úřad případ vyřešil. Bylo dané SVJ pouze napomenuto ? Nebo dostalo pokutu ?

  Vložil Tobias (bez ověření), 25. Únor 2020 - 8:26

  Osobní údaje jsou v katastru nemovitostí, ve veřejných rejstřících, insolvenčním rejstříku ad. včetně smluv, soudních rozhodnutí, čísel účtů, podpisových vzorů a osobních údajů třetích stran.

  Co to má být?

  Kolik byla pokuta?

  Pan F. Nonnemann se nepodepsal? Udělme mu pokutu.

  Vložil Mathias (bez ověření), 25. Únor 2020 - 8:07

  Co to je za anonymní nedatovaný blaf?

  Nechť ÚOOÚ uvede jméno vyřizujícího pracovníka, datum a spisovou značku.

  Vložil Justitianus, 25. Únor 2020 - 3:44

  Uřad pro ochranu osobních údajů napsal:

  • „… osobní údaje mohou být v takových případech poskytovány či zpřístupňovány jen, pokud je k tomu dán věcný a právní důvod (např. oprávnění vlastníků či členů se seznámit s konkrétními dokumenty). Není však přípustné volně publikovat a vyvěšovat dokumenty, týkající se individuálních záležitostí, pohledávek a sporů, obsahující osobní údaje vlastníků či nájemců.“
   Zdroj: https://www.uoou.cz/…iv=1&p1=1277

  Pan TN na základě toho vyjadřuje obavu, že „GDPR povede k zneužívání zamezování poskytování informací o hospodaření a je to tady“.

  Domnívám se, že pan TN se v tomto případě mýlí.

  ÚOOÚ se nevyjádřil v tom smyslu, že by vlastníkovi jednotky neměly být poskytovány informace, na které má ze zákona nárok. Naopak: ÚOOÚ jasně deklaroval, že právo seznámit se s konkrétními dokumenty zůstává nedotčeno. Půjde zejména o zákonné právo podle § 1179 zákona č. 89/2012 Sb. Dále o právo seznámit se s podklady pro vyúčtování služeb podle zákona č. 67/2013 Sb.

  ÚOOÚ pouze učinil jednoznačný závěr, že není přípustné „volně publikovat a vyvěšovat“ dokumenty obsahující osobní údaje. To je závěr, se kterým já osobně plně souhlasím. Ve stanovisku ÚOOÚ nenalézám nic, co by se dalo napadnout.

  Při určení rozsahu práva na informace vlastníka jednotky je třeba vycházet ze znění zákona.

  § 1179
  Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

  Obsahově obdobné ustanovení je obsaženo v části Občanského zákoníku o správě cizího majetku:

  89/2012 Sb. § 1437
  Správce beneficientovi umožní kdykoli přezkoumat účetní knihy a doklady týkající se správy a poskytne mu na vyžádání potřebné informace, jak je správa vedena.

  SVJ vykonává správu cizího majetku (mimo jiné) tím, že vybírá od jednotlivých vlastníků jednotek zálohy či příspěvky. Při neplacení nevymáhají na dlužníkovi sami spoluvlastníci domu, nýbrž vymáhá SVJ – a to právě na základě svého zákonného zmocnění jako „osoba pověřená správou domu“.

  Je tedy nepochybné, že písemné úkony k vymáhání dluhů, předžalobní výzvy, žaloby a další dokumenty patří mezi „doklady“ zmíněné v § 1179 Občanského zákoníku. Obsah těchto dokumentů tedy nemůže vlastníkovi být zatajován, i když (zpravidla) obsahují osobní údaje dlužníků.


  SVJ sice dostalo pokutu od UOOÚ, to však bylo z jiných důvodů: (1) Dokumenty s osobními údaji byly přístupné i jiným osobám nežli členům SVJ. (2) Přístupy nebyly logovány – to jest nebylo možné zpětně zjistit ani prokázat zda ten, kdo si nechal určitý dokument v určitém čase zobrazit, je oprávněnou osobou ve smyslu § 1179 ObčZ.

  Justitianus

  Vložil Myška schovaná před Medvědem (bez ověření), 25. Únor 2020 - 9:07

  „…Správce beneficientovi umožní…“

  Správce = externí firma zajišťující účetnictví, rozúčtování, opravy, vžběrová řízení apod. … prostě dělající vše, na co SVJ-lidem volený tupý statutární orgán, nemá kvalifikaci ani chuť se tím zabývat

  beneficient = SVJ, tedy osoba jednající za SVJ a zvolená tupým SVJ-lidem k tomu aby i když nemá kvalifikaci ani chuť se tím zabývat, brala za to odměny z kapes vlastníků

  Takže komu pomůže „89/2012 Sb. § 1437“ – mně jako vlastníkovi a jednotlivci, případně vlastníkovi přehlasovanému, získat „účetní knihy a doklady týkající se správy“ anebo ne?

  Vložil adviser, 28. Únor 2020 - 9:14

  Vzhledem ke skutečnostem, že vše víte nejlépe, jste pro vaše SVJ ideální kádrovou rezervou. Na předsednickém postu zcela určitě zvládnete spravovat váš majetek s větší zodpovědností, spravedlivěji a levněji než doteď činí váš beneficient. Přesvědčte vaše tupé stádo, že jedině vy jste ten pravý(á) a bude vystaráno.

  Vložil Tobias (bez ověření), 25. Únor 2020 - 11:29

  Medvěd Vám v ČR neublíží, ale Vaše právní názory ano.

  Vložil Laky (bez ověření), 25. Únor 2020 - 0:12

  Pritom ve sbirce listin se to zjevne zverejnovat muze, sousedske spory v zapisech, podpisove vzory a rodna cisla tam jsou :-))

  Vložil TN. (bez ověření), 24. Únor 2020 - 23:48

  Nedotýká se přímo SVJ, ale také zajímavé https://www.uoou.cz/…iv=1&p1=1277

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".