Pojištění jako služba

Vložil Lama (bez ověření), 16. Únor 2017 - 14:18 ::

Dobrý den všem. Můžeme si na základě rozhodnutí shromáždění určit, že náklady na pojištění domu budou vyúčtovány jako služba?

  • pojištění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Dudekk (bez ověření), 17. Únor 2017 - 18:14

Zajímalo by mě, co je důvodem této změny?

Pojištění je služba, ale ne služba podle zákona o službách. Oprava, údržba je také služba.

Vložil Poznamka (bez ověření), 20. Únor 2017 - 1:37

neboť každá generuje finanční zdroj (výstupem služby jsou peníze), kterým SVJ za vlastníky profinancuje nějakou předem stanovenou potřebu (např. opravu škody na domu z pojistné události). Fakturu opravy uhradíme z běžného účtu, zde byl uložen i příjem za náhradu škody od pojišťovny. Fakturu opravy již nelze vykazovat jako skutečný náklad, neboť úhrada nákladu opravy by byla nárokována i od vlastníků duplicitně. Příjmy z finančních služeb tvoří další zdroje financování výdajů SVJ a snižují nároky finančních potřeb od vlastníků. Službu determinuje charakter výstupu (co poskytuje/vytváří) a ne na co je použit výstup služby. Služba SV dodá vodu a je jedno jestli odebranou vodou umyjeme nádobí, schodiště nebo kancelář SVJ.

Vložil JaVa, 16. Únor 2017 - 19:28

Mám skromný dotaz.Vám pojišťovna každý kalendářní rok vrací nějaký přeplatek za pojištění domu a pozemku,nebo máte nějaký nedoplatek,který chcete převádět do dalšího zúčtovacího období?Děkuji předem za odpověď.JaVa

Vložil Lama (bez ověření), 16. Únor 2017 - 20:13

Na skromný dotaz, skromná odpověď :-). Ano, každoročně nám pojišťovna upravuje výši pojistného směrem nahoru z důvodu navýšení pojistné částky. Takže vznikají každoročně minimální nedoplatky. U nás s tím, že by to byla služba není mezi členy SVJ žádný problém. Ve výsledku je to přeci úplně jedno jestli je to služba nebo náklad na správu domu. Tak jak tak to zaplatí členové. Ať je to účtováno jako náklad SVJ, nebo pohledávka za členy.

Vložil janica, 16. Únor 2017 - 23:22

Co to máte za pojišťovnu, že vám každým rokem upravuje výši pojistného? Nám pojišťovna upravovala jen požadované změny, výši pojistného neupravuje, pokud k tomu není důvod. V měsíčním předpise mají vlastníci položku pojistné, které se rozpočítá podle podílů. Jak to vlastně vysvětlujete vlastníkům, že se pořád zvyšuje pojistné. Že by každým rokem byla nutná aktualizace nebo má SVJ tolik pojistných událostí, že je nutné upravovat pojistku? Nebylo by lepší najít jinou pojišťovnu?

Vložil Lama (bez ověření), 17. Únor 2017 - 7:57

Je to Allianz pojišťovna, která to dělá běžně. Ale jde o nabídku na kterou nemusíte přistoupit…

Vložil Čtveráček (bez ověření), 16. Únor 2017 - 21:20

Pokud byste pojistné vedli jako službu, tak byste na ni museli vybírat zvlášť zálohy a ty po skončení roku vyúčtovat a vypořádat. Vlastníkům byste museli zaslat vyúčtování služby „pojistné“ a předepsat úhradu i těch minimálních nedoplatků. V případě pojistného vedeného v nákladech na správu provádíte vyúčtování záloh spolu s ostatními náklady na správu.

Vložil Lama (bez ověření), 16. Únor 2017 - 21:24

Každoročně vyúčtováváme služby jako je voda, spol. el, teplo a apod.) tak bude pojistné součástí tohoto jednoho vyúčtování. V čem vidíte problém?

Vložil ik (bez ověření), 16. Únor 2017 - 22:29

V čem vidím problém? Pletete si hrušky z jabkama. Vyúčtování služeb (voda,elektř., teplo, odpad) je vyúčtování roční spotřeby každé jednotlivé domácnosti na základě předem stanovených pravidel a zákonných norem a v součtu musí souhlasit na roční vyúčtování jednotlivých dodavatelských faktur. Co ve vlastní domácnosti spotřebuji, to si zaplatím. Dům se pojišťuje jako celek, kdy určíte co konkrétně má vše pojistka obsahovat a výši pojistného plnění (každé svj to může mít nastavené jinak). Pojistka, tak jako u pojištění vlastní domácnosti, se většinou uzavírá na delší časové období než je 1 rok s pevně stanovenou cenou. Po podpisu smlouvy zaplatíte roční pojistnou částku a další rok zase. V případě, že nastane pojistná událost,tak pojišťovna plní proti faktuře za provedenou opravu (většinou menší částku než je skutečná výše opravy, tzn. že rozdíl je hrazen z dlouhodobých záloh). Vůbec nechápu, proč by jste pojištění domu měly ročně vyúčtovávat jednotlivým vlastníkům. Oni ho vlastníci spotřebovávají během roku jako teplo a vodu?

Vložil Lama (bez ověření), 17. Únor 2017 - 8:00

Samozřejmě že ho spotřebovávají a to každý dle vl. podílu. To je přeci jasné jinak by se nemuselo platit.

Vložil Korky0202, 16. Únor 2017 - 20:30

Je otázka, zda automatická valorizace pojistky odpovídá potřebám Vašeho domu. Protože tato valorizace se provádí na základě nějakého obecného vzorce a ten nemusí zrovna odpovídat vývoji či potřebám Vašeho domu.

Jinak u nás je to uvedeno jako příspěvek, protože valorizaci pojistky provádíme po posouzení, zda nám ta valorizace nabízená pojišťovnou připadá „rozumná“.

Vložil Dudekk (bez ověření), 17. Únor 2017 - 18:09

Mě by tedy zajímalo, jak se zjišťuje potřeba domu? To je pro mě novinka. Dům nemluví, neumí psát…

Ale zřejmě jste měl na mysli potřeby klienta, což není dům, viďte? -;)

Vložil Ťuk (bez ověření), 16. Únor 2017 - 15:33

Zobecnění dotazu: Můžeme si na základě rozhodnutí shromáždění určit, že veškeré náklady související se správou domu (nejen pojištění) budou vyúčtovány jako služba?

Vložil °° (bez ověření), 16. Únor 2017 - 20:57

Problém je v tom, že služby mají trvalý charakter a zaplacené zálohy na ně se vyúčtují a vypořádají po skončení zúčtovacího období zpravidla jednoročního. Dlouhodobé zálohy na správu jsou naproti tomu určeny na jednorázové opravy a technická zlepšení, které se uskuteční za různě dlohou dobu. Pokud by měly být službami, musela by se na každou jednotlivou opravu či technické zlepšení stanovit výše zálohy a po jejím skončení zálohy vyúčtovat. To by znamenalo sledovat u každého vlastníka tolik záloh, kolik je naplánováno oprav či technických zhodnocení. Ihned po skončení některé z nich provést vyúčtování záloh a zálohu na ni dále nevybírat. To by znamanalo v průběhu roku měnit předpisy záloh a provádět vyúčtování podle počtu skončených akcí vč. vypořádání s vlastníky. Takový postup by byl administrativně složitý a nákladný.

Vložil °° (bez ověření), 16. Únor 2017 - 22:08

A kromě výše uvedeného u dlouhodobých záloh na správu se jedná o zálohy na plnění s vyúčtováním záloh po vyfakturování nákladů, zúčtovací období je delší než jeden rok.

U služeb je ovšem zúčtovací období nejvýše dvanáctiměsíční viz § 2 c) zákona č. 67/2013 Sb.

Vložil Lama (bez ověření), 16. Únor 2017 - 21:29

Vidíte to zbytečně moc složitě. Ta záloha na správu jako služba by nebyla dlouhodobá, ale krátkodobá. Byla by vedena v předpisu jako jedna položka např. Správa domu a pozemku. No a ta se prostě vyúčtuje (tak jako Vaše dlouhodobá) ale navíc se také vypořádá. A pak je to služba. Ale toto nebylo podstatou dotazu a zabředáváme zbytečně moc do hloubky.

Vložil Čtveráček (bez ověření), 16. Únor 2017 - 22:17

Napsal jste:

" No a ta se prostě vyúčtuje (tak jako Vaše dlouhodobá) ale navíc se také vypořádá. A pak je to služba."

Jestliže se také vypořádá, neznamená, že musí jít o službu. I dlouhodobé zálohy lze dle rozhodnutí shromáždění vypořádat.

Vložil °° (bez ověření), 16. Únor 2017 - 22:12

Pane Lama, přehlédl jste, že jsem odpovídal na příspěvek Ťuka, který se tázal „Můžeme si na základě rozhodnutí shromáždění určit, že veškeré náklady související se správou domu (nejen pojištění) budou vyúčtovány jako služba?“

Vložil pepek (bez ověření), 16. Únor 2017 - 20:15

ano, můžeme.

Vložil Renata 1 (bez ověření), 16. Únor 2017 - 16:33

Daňová poradkyně a účetní v jedné osobě mi řekla, že co si odsouhlasíme to platí.

Vložil Dudekk (bez ověření), 17. Únor 2017 - 18:12

Milá Renato, kdybych Vám měl vyprávět, jaké nesmysly jsem slyšel od mnoho vyzkoušených účetních… Když některé účetní musíte školit, jak mají co zaúčtovat… Když Vám účetní cesťáky místo do výdají dá do výnosů…

Informace si vždy ověřujte. Úroveň mnoha účetních je slabá, stejně jako advokátů a dalších profesí. :-)

Vložil € (bez ověření), 16. Únor 2017 - 20:09

Paní Renato 1,

totéž mi řekl advokát: Cokoli je prý v zápisu ze shromáždění jako odsouhlasené (třeba 1 + 1 = 3), to platí a je třeba se tím řídit. Soud je oprávněn pouze přezkoumat formální stránku věci (přepočítat hlasy ad.).

Vložil TN. (bez ověření), 16. Únor 2017 - 20:22

Tak to váš advokát asi neslyšel o zdánlivém právním jednání.

Vložil TN. (bez ověření), 16. Únor 2017 - 17:41

Zajímavé, a dala vám to písemně?

Tady bych řekl, že tak trochu překročila své poradenské oprávnění, v těchto věcech by měl radit právník. Účetní poradce řekne, jak věc zaúčtovat. Daňoví poradce (případně) poradí, jak věc zdanit či nezdanit.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".