Podružné vodoměry - je nutná výměna? kdo je jejich vlastníkem?

Vložil svjPCE, 25. Červenec 2018 - 11:12 ::

Dobrý den,

v našem SVJ aktuálně řešíme 2 otázky ohledně podružných (bytových) vodoměrů.

  1. Kdo je vlastníkem bytových vodoměrů? V Prohlášení vlastníka budovy se píše toto: Jednotka včetně příslušenství je ohraničena: uzavíracími ventily rozvodů, elektrickými pojistkami (jističi) pro byt včetně
  2. Stáří bytových vodoměrů je více jak 6 let, je nutná jejich výměna s ohledem na dobu ověření 5 let, nebo nějaký jiný způsob, jak to řešit?

Prosím o váš názor na výše 2 uvedené body, tedy kdo je vlastníkem vodoměru, zdali SVJ nebo jednotliví vlastníci jednotek a zdali je nutné provést jejich výměnu.

Předem děkuji a přeji hezké odpoledne.

Místopředseda

  • §159/89/2012 Sb.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Petr123 (bez ověření), 26. Červenec 2018 - 9:10

Pokud nemá měřič platné ověření, nelze ho použít k rozúčtování. Vodoměry je možné nechat znovu ověřit pro další období (komplikované – vyžaduje dvě návštěvy technika) nebo pořídit nové/repasované.

Vložil Pavel II (bez ověření), 26. Červenec 2018 - 15:41

Pokud se všichni vlastníci dohodnou, že nebudou zbytečně vyhazovat své peníze a uznají údaje podružných vodoměrů pro vyúčtování lze jej samozřejmě k rozúčtování použít. Lze pak dojít k zajímavým závěrům. Začínali jsme s chybou kolem 5%. Po druhé výměně fakturačního vodoměru stoupla chyba na 13% a po třetí výměně jsem opět na 5%. Podružáky tedy měří spolehlivě 20 let a chybu ovlivňuje údajně přesné mokroběžné měřidlo vodáren. Podotýkám, že naše voda nepatří mezi měkké.

Vložil P_V (bez ověření), 27. Červenec 2018 - 14:44

To by chtělo právní rozbor. Zákon 67/2013 sice připouští dohodu o jiném způsobu rozúčtování. Ale když k tomu použijete čísla z vodoměrů, jedná se podle zákona o metrologii 505/1990 o stanovené měřidlo a výjimku z ověřování nemá.

Vložil Anonymouk (bez ověření), 26. Červenec 2018 - 9:06

Bez ohledu na prohlášení to hraďte ze společného. Jak někoho donutíte, aby si vodoměry vyměnil v jistou dobu? Vyberete na ně napřed?
Nemusíte měnit, ale jak budete registrovat spotřebu na prošlých vodoměrech když budou námitky? Čtěte normy.

Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 25. Červenec 2018 - 15:52

Výměna nutná není, je nutné metrologické ověření.

Vložil P_V (bez ověření), 26. Červenec 2018 - 13:10

Jistě, jen jim několik dnů až týdnů nepoteče voda, než ve zkušebně ty vodoměry ověří a přivezou zpátky.

Vložil P_V (bez ověření), 25. Červenec 2018 - 13:09

Pokud v prohlášení vodoměr zmíněn není, platí Nařízení vlády 366/2013, §6/d – je to společná část domu. Stáří vodoměru se řeší jeho výměnou za takový, který má neprošlé úřední ověření, jinak to nejde.

Vložil svjPCE, 25. Červenec 2018 - 17:20

P_V moc děkuji za Váš názor. Tedy výměnu i financování bude zajišťovat SVJ. V domě máme 44 jednotek, takže to bude větší investice, podléhající schválení shromáždění. Máte praktické zkušenosti s realizací takové akce? Chtěl bych investovat do digitálních vodoměrů s dálkovým měřením. Ještě související otázka – každá jednotka má mimo vodoměru na studenou vodu ještě vlastní tepelný výměník s měřičem tepla – digitální displej. Tam také platí lhůta platnosti ověření 5 let? To se také řeší výměnou??

Předem děkuji za vaše názory.

Vložil Vlk (bez ověření), 27. Červenec 2018 - 11:17

Dobrý den, k Vašemu 1. dotazu: Máte-li v prohlášení vlastníka uvedeno, že jednotka je ohraničena uzavíracími ventily rozvodů, přistupoval bych při výměně vodoměrů k tomu následovně. Když jsou vodoměry osazeny před ventily (tj. ventily jsou mezi vodovodní baterií a vodoměrem), tak vodoměr patří SVJ. A od toho se budou odvíjet i další činnosti spojené s nimi (výměna, placení) – vše půjde za SVJ. Když, ale jsou vodoměry za ventily (tj. ventily jsou umístěny až za vodovodní baterií a vodoměrem z pohledu od vodovodní baterie), tak vodoměr náleží k jednotce a je majetkem vlastníka. Ten by si ho měl nechat ověřit a v případě, že nevyhoví i vyměnit na vlastní náklady a to vždy po 5 letech (TUV i SV). Což je v praxi problematické – někteří (zejména ti co slyší na „říkala to Mařena z prasečáku“) na své povinnosti ser…. Tak to prostě je. Takže zde bych to řešil tak, že ověření vodoměrů (v praxi obvykle realizované výměnou jedné sady vodoměrů za novou ověřenou sadu), bych zajistil z pozice SVJ – objednání firmy i zaplacení ceny za výměnu. Jen s tím rozdílem, že následně by se cena za výměnu vodoměrů rozpočítala mezi jednotlivé vlastníky jednotek a zahrnula do ročního rozúčtování nákladů za dodávku TUV a SV, které je součástí tzv. roční vyúčtování. Záleží ovšem také na tom jak máte nastaveny Vaše pravidla pro hospodaření.

Co se týká odsouhlasení na shromáždění tak perioda ověření je uvedena v legislativě a shromáždění není zákonodárný sbor. Takže chcete-li i nadále rozúčtovávat spotřebu vody podle bytových vodoměrů, musíte v předepsané periodě provést jejich ověření. Takže odsouhlasení usnesení o větší délce periody ověření než uvádí legislativa, by před úřady bylo nicotné. Druhá věc je cena za ověření/výměnu. V případě, že chcete nové vodoměry, které představují větší finanční výdaj, než při klasické výměně kus za kus, nechal bych to odhlasovat na shromáždění, záleží na tom zda jste/nejste v tomto omezeni Vašimi stanovami. U nás je výbor limitován 60 tis.Kč./rok.

k 2. dotazu: Výměna nutná není, ale ověření ano, jinak nemůžete rozúčtovávat vodu podle vodoměrů. Řeší to Vyhl. č. 345/2002 Sb., kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování, kde je v příloze v odst. e) bodu 1.3.9 uvedeno, že doba platnosti ověření pro vodoměry na studenou a teplou vodu, používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům je 5 roků. Na měřáky tepla by pak asi pasoval některý odst. v bodě 3.1.2, přílohy téže vyhlášky, kde se doba platnosti ověření pohybuje v rozmezí 2 – 4 roky.

Co se týká praktické zkušenosti s realizací takové akce, tak v našem SVJ jsme měnili vodoměry na SV a TUV letos, celkem 48 ks. Výbor SVJ na schůzi shromáždění předložil k hlasování 4 možné varianty výměny vodoměrů (důvodem hlasování byla hlavně cena):

  1. suchoběžný typ s magnetickou spojkou, bez dálkového odečtu (SMARTm C, není 100 % antimagnetický),
  2. suchoběžný typ s magnet. spojkou, opatřený radiovým modulem (SMARTm C s RF, není 100 % antimagnetický),
  3. mokroběžný typ bez magnet. spojkou, možnost osazení radiového modulu (SMARTm PNV Exklusiv, 100 % antimagnetický),
  4. ultrazvukový typ bez magnet. spojky s integrovaným radiovým modulem (Kamstrup Multical 21, 100 % odolný proti ovlivnění magnetem).

Hlasováním členové SVJ rozhodli o instalaci ultrazvukových vodoměrů, včetně pověření výboru aby toto zajistil u fy Maddeo CZ. Vodoměry jsou oproti ostatním sice dražší, ale v našem SVJ je to vyváženo tím, že jsou velmi přesné, načítají i kapání vody z nedotaženého kohoutku (osobně odzkoušeno cca 1l/hod). Čímž jak doufáme, odstraníme „nepřesnosti“ ve spotřebě některých vlastníků (5 m3/rok apod.).

S přístupem fy jsme byli nadmíru spokojeni – jsou vstřícní a velmi ochotní – předběžná nezávazná nabídka, podle našich představ, akceptování našich požadavků na doplnění smlouvy apod. Fa dělá i odečty vodoměrů (1×ročně nebo on-line) a rozúčtování nákladů za dodávky TUV a SV mezi konečné spotřebitele. Samozřejmě, že toto si může SVJ objednat i u jiného subjektu.

Vlk

Vložil P_V (bez ověření), 27. Červenec 2018 - 14:58

Ten vodoměr má životnost 16 let. Jak Vám navrhli, že se bude řešit to ověření po 5 letech?

Vložil Vlk (bez ověření), 30. Červenec 2018 - 7:06

Ověření proběhne jednoduše, po pěti letech přijedou, sundají se osazené vodoměry, které si firma odveze na ověření (cca týden) a místo nich po tuto dobu zapůjčí svoje. Samozřejmě se zaznamenají konečné a počáteční stavy. Není proto nutné si pořizovat druhou sadu vodoměrů. Ověření vyjde na 200 Kč/kus bez DPH.

Vlk

P.S.: Organizačně je to pro vlastníky náročnější (2× doma), ale určitě se dá vykomunikovat i jiný model výměny.

Vložil JaVa, 26. Červenec 2018 - 9:55

Vy, jako „čerstvý“člen výboru(píšete místopředseda)a zřejmě i nový vlastník jednotky v domě ,který spravuje právnická osoba SVJ,jste si samozřejmě plně vědom,jakou odpovědnost jste přijetím této funkce převzal na svá bedra.(§ 159/89/2012 Sb.,)

Pro výměnu stávajících vodoměrů za nové,se stejnými parametry a třídou přesnosti, určitě žádné usnesení shromáždění vlastníků nepotřebujete!Plní­te pouze své zákonem a svojí funkcí, dané povinnosti!

Pro zvýšení komfortu všech a tím i mírné navýšení ceny za vodoměry s radiovým odečtem, je dobré mít souhlas shromáždění vlastníků jednotek,i když i s tím, si někteří „statutáři“ dokáží poradit „sami“.

S kalorimetry je to to samé,„jen v zeleném“.

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil pavelte (bez ověření), 26. Červenec 2018 - 6:35

Vodoměr SV a TV životnost 5let. Výměna za nové, nebo repasované. Pozor záruka na repasované pouze 6 měsíců. RTN (rozdělovač topných nákladů)na radiátorech životnost 10 let, nově už 12 let. Pokud máte na přívodu tepla kalorimetr (měřič tepla) životnost 6 let. Tady stojí za zváženou výměna, nebo repasovaní. Vodoměry s dálkovým odečtem mají výhodu, že Vám nikdo nechodí do bytu při odečtech a poznají manipulaci s vodoměrem (např. magnet). Nevýhoda jednoznačně cena.

Vložil Vladimir B., 26. Červenec 2018 - 21:46

Jaký předpis nově upravuje metrologickou lhůtu použitelnosti pro RTN na radiátorech na 12roku ?

Vložil Jan77 (bez ověření), 27. Červenec 2018 - 5:42

Indikátory topných nákladů nejsou stanovanými měřidly ve smyslu zákona o metrologii, nemají „metrologickou lhůtu“. Řídit byste se měl doporučením výrobce.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".