Počet zmocněnců

Vložil Anonymous, 26. Leden 2022 - 16:00 ::

Mohu mít jako vlastník jednotky č. 16 jednoho zmocněnce (nájemce jednotky), jako vlastní jednotky č. 17 jiného zmocněnce a jako vlastník jednotky č. 18 ještě jiného? Je nějaké omezení v tomto směru?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Alois Nikodým Potůček (bez ověření), 21. Březen 2022 - 17:25

  Je potřeba náležitě formulovat plné moci pro uvedený účel:

  Já, zmocnitel pan Alois Nikodým Potůček, výhradní vlastník bytové jednotky číslo 234/16 v domě Krvavá 234/56, zmocňuji zmocnitele pana Augusta Ceasara, aby mne zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s vlastnictvím bytové jednotky číslo 234/16 v domě Krvavá 234/56.

  Já, zmocnitel pan Alois Nikodým Potůček, výhradní vlastník bytové jednotky číslo 234/17 v domě Krvavá 234/56, zmocňuji zmocnitele pana Hieronýma Otyliána, aby mne zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s vlastnictvím bytové jednotky číslo 234/17 v domě Krvavá 234/56.

  Já, zmocnitel pan Alois Nikodým Potůček, výhradní vlastník bytové jednotky číslo 234/18 v domě Krvavá 234/56, zmocňuji zmocnitele pana Iulia Octaviana, aby mne zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s vlastnictvím bytové jednotky číslo 234/18 v domě Krvavá 234/56.

  Každý zmocněnec předloží svou plnou moc, na jejímž základě a v jejímž rámci zmocnění vykonává.

  Vložil 147 (bez ověření), 21. Březen 2022 - 17:43

  Když zmocnitel zmocňuje zmocnitele, tak se určitě nejedná o „náležité formulování“.

  Vložil Radim Radimov (bez ověření), 28. Leden 2022 - 2:29

  Přijde mi to, jako když by na shromáždění přišli (spoluvlastníci) bratr a sestra, to také nebudou vpuštěni?

  Nevím co je v zákoně a jaká je praxe, no selským rozumem, když budou hlasovat proti sobě, výsledný hlas je anulován nebo zdržel se?

  Když přijdou tři spoluvlastníci anebo zmocněnci, tak je to podobné.

  Neboli výsledný hlas je výsledkem jakoby interního hlasování toho “jednoho” hlasovacího podílu :-)

  Pokud je s tím jakýkoliv problém, prosím prokázat, proč by nemohli všichni spoluvlastníci a/nebo zmocněnci se dostavit na shrom.?

  Vložil Justitianus, 21. Březen 2022 - 13:36
  • Radim Radimov se ptá: „… když by na shromáždění přišli (spoluvlastníci) bratr a sestra, to také nebudou vpuštěni?“

  Radime, jste totálně zmaten. Přečtěte si konečně úvodní dotaz. Vy vůbec netušíte o čem je celá tato diskuse. (Nápověda: tato diskuse NENÍ o spoluvlastnictví jednotky.)

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 27. Leden 2022 - 7:33

  NE! To co popisujete je vyloučeno.

  Vlastník jednotky č. 16 není osobou odlišnou od vlastníka jednotky č. 17 a vlastníka jednotky č. 18. Nemůžete právně jednat pouze jako vlastník jedné z Vašich jednotek, ani nemůžete platně určit zástupce za vlastníka (pouze) jednotky 16.

  § 15
  (1) Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.
  (2) Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).

  § 16
  Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.

  § 17
  (1) Práva může mít a vykonávat jen osoba. Povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti vymáhat.
  (2) Zřídí-li někdo právo nebo uloží-li povinnost tomu, co osobou není, přičte se právo nebo povinnost osobě, které podle povahy právního případu náleží.

  Jste jedna osoba. Máte tedy jeden spoluvlastnický podíl na společných částech. Máte jednu vůli a jeden jediný nedělitelný hlas při rozhodování (na shromáždění, nebo mimo schůzi shromáždění).

  Zástupců (zmocněnců) můžete mít třebas deset, a každý z nich Vás může zastoupit v rozsahu těch oprávnění, která mu udělíte. V tom problém není. Budou však všichni zastupovat jednu a tutéž osobu: Stanislava Kadeřábka, vlastníka jednotek č. 16, 17 a 18.

  § 439
  Má-li zastoupený pro tutéž záležitost více zástupců, má se za to, že každý z nich může jednat samostatně.

  Justitianus

  Vložil Josefina (bez ověření), 27. Leden 2022 - 10:11

  „§ 439 Má-li zastoupený pro tutéž záležitost více zástupců, má se za to, že každý z nich může jednat samostatně.“

  To zjevně není případ tazatelky. Tazatelka má jednoho zmocněnce pro záležitosti bytu č. 16, jiného pro záležitosti bytu č. 17 a ještě jiného pro záležitosti bytu č. 18. To se jeví v pořádku.

  Vložil JaVa, 27. Leden 2022 - 18:09

  „Tazatelka má jednoho zmocněnce pro záležitosti bytu č. 16, jiného pro záležitosti bytu č. 17 a ještě jiného pro záležitosti bytu č. 18. To se jeví v pořádku.“

  Ano, ovšem pouze do okamžiku, kdy nám zde tazatelka konkrétně uvede, vůči komu, budou tito zmocněnci samostatně jednat. V případě, že to bude hlasování na shromáždění vlastníků, jehož je vlastník těchto jednotek členem, tak musí být vlastníkem jednotek č.16,17 a 18. zmocněna pouze jedna fyzická nebo právnická osoba s hlasem, dle velikosti podílu na společných částech domu všech jeho(výše zmiňovaného vlastníka) jednotek.

  Přeji hezký zbytek večera.JaVa

  Vložil Justitianus, 27. Leden 2022 - 13:21

  Josefino, nikdo zde netvrdil, že by toto snad nebylo v pořádku. Jistěže je to pořádku. Ale doufám že Vám neušlo, že všichni tři zmocněnci budou zastupovat v různých záleitostech pouze jedinou osobu: Stanislava Kadeřábka, vlastníka bytů č. 16, 17 a 18.

  Jestliže se všichni tři zmocněnci (nebo kteříkoliv dva, nebo jeden z nich) dostaví na shromáždění, nebude jim umožněna účast ani hlasování. Protože zde není určený zástupce, který by byl oprávněn hlasovat za vlastníka tří jednotek jedním nedělitelným hlasem.

  Justitianus

  Vložil Zdeno (bez ověření), 27. Leden 2022 - 13:39

  Justitianusi, nějak jste vypadl z formy.

  Josefino, nikdo zde netvrdil, že by toto snad nebylo v pořádku.

  Opravdu? A co tohle:

  Vložil Justitianus, 27. Leden 2022 – 7:33

  NE! To co popisujete je vyloučeno.

  Vlastník jednotky č. 16 není osobou odlišnou od vlastníka jednotky č. 17 a vlastníka jednotky č. 18. Nemůžete právně jednat pouze jako vlastník jedné z Vašich jednotek, ani nemůžete platně určit zástupce za vlastníka (pouze) jednotky 16.

  Hned v první odpovědi a první větě pošlete tazatele někam, jak je to vyloučeno (protože uvažujete hned o shromáždění), přitom v praxi je to zcela běžné a taky máme takové případy. Když se řeší běžné provozní věci týkající se jednotky, tak oslovujeme takto různě stanovené zástupce, co na tom, že majitel je jedna a tatáž osoba (té to jde v kopii taky…).

  Tak ale hlavně že je to vyloučeno, že…

  Vložil Justitianus, 27. Leden 2022 - 13:45

  Zdeno, nerozumíte právu. Neumíte rozeznat na co se ptal tazatel. To je něco zcela jiného než je obsaženo v § 439. Trénujte porozumění psanému textu, máte to zapotřebí.

  Justitianus

  Vložil Zdeno (bez ověření), 27. Leden 2022 - 13:55

  Justitianusi, kdo tu čemu nerozumí? Vy jste asi jasnovidec, že přesně víte, jak to tazatel „myslel“, ale on se ptal docela obecně:

  Mohu mít jako vlastník jednotky č. 16 jednoho zmocněnce (nájemce jednotky), jako vlastní jednotky č. 17 jiného zmocněnce a jako vlastník jednotky č. 18 ještě jiného? Je nějaké omezení v tomto směru?

  Odpověď tedy spíš měla být: můžete, ale s tím, že všichni tři zmocněnci budou zastupovat v různých záležitostech pouze jedinou osobu – vás jako vlastníka

  Místo toho napíšete: NE! To co popisujete je vyloučeno.. Jak to asi tazatel pochopí?

  Vy možná trochu vidíte do práva, ale výroková logika vám uniká (co je divné, právo by si na ní mělo zakládat).

  Vložil JaVa, 27. Leden 2022 - 17:12

  Vlastníkem jednotek č.16,17 a 18 je zřejmě jedna fyzická osoba. Ta je členem SVJ a tudíž se musí řídit PV, stanovami a zákony(n.v,vyh­láškami atd..), které jsou pro tyto „spolky“ vymezeny. Jedním z nich je i § 1185 odst.2..Nás­ledujícími jsou § 1194 odst.2 a 1206 odst.1. atd.. Dle mého laického názoru, může tohoto vlastníka vícero jednotek v domě, zastupovat/hlasovat na shromáždění vlastníků, pouze jeden zmocněnec s hlasem, dle velikosti podílu na společných částech domu, odpovídajícím součtu všech tří jednotek.

  Opravte mě prosím, jestli jsem to pochopil špatně.
  Přeji hezký zbytek dneJaVa

  Vložil Justitianus, 28. Leden 2022 - 6:58

  Takže pro právního analfabeta Zdena i pro místní minusující blbečky ještě jednou, potřetí:

  Tazatel je fyzická osoba. Má pouze jednu nedělitelnou právní osobnost a jednu nedělitelnou svéprávnost (§ 15 zákona č. 89/2012 Sb.). Nemůže se rozdělit na tři osoby (§ 16). Nemůže se rozdělit ani na tři části, které by měly mít různá práva a různé povinnosti (§ 17).

  • Stanislav Kadeřábek nemůže mít zmocněnce „jako vlastník jednotky č. 16“. Zakazuje to § 17 občanského zákoníku. Proto jsem mu napsal, že je to vyloučeno.
  • Stanislav Kadeřábek nemůže mít zmocněnce „jako vlastník jednotky č. 17“. Zakazuje to § 17 občanského zákoníku. Proto jsem mu napsal, že je to vyloučeno.
  • Stanislav Kadeřábek nemůže mít zmocněnce „jako vlastník jednotky č. 18“. Zakazuje to § 17 občanského zákoníku. Proto jsem mu napsal, že je to vyloučeno.
  • Stanislav Kadeřábek může zmocnit jinou osobu jedině jako fyzická osoba Stanislav Kadeřábek (datum narození, adresa trvalého pobytu, občanský průkaz číslo xxxxxxx).
  • Jestliže snad udělí všem třem nájemcům zmocnění ve stejné záležitosti, uplatní se § 436; avšak SVJ může tato zmocnění odmítnout a bude trvat na tom, aby si ustanovil pouze jediného zástupce, který bude vykonávat práva Stanislava Kadeřábka vůči osobě odpovědné za správu domu (viz § 1185 per analogiam).

  Z uvedeného plyne, že:

  • Nájemce bytu č. 16 ani nikdo jiný nemůže na shromáždění hlasovat „za jednotku“ č. 16. Takové zmocnění je nulitní (absolutně neplatné).
  • Nájemce bytu č. 17 ani nikdo jiný nemůže na shromáždění hlasovat „za jednotku“ č. 17. Takové zmocnění je nulitní (absolutně neplatné).
  • Nájemce bytu č. 18 ani nikdo jiný nemůže na shromáždění hlasovat „za jednotku“ č. 18. Takové zmocnění je nulitní (absolutně neplatné).

  A rovněž platí:

  • Nájemce bytu č. 16 může na shromáždění hlasovat, jestliže zastupuje Stanislava Kadeřábka a prokáže své zmocnění. Hlasuje za vlastníka jednotek č. 16, 17 a 18 jediným nedělitelným hlasem.
  • Nájemce bytu č. 17 může na shromáždění hlasovat, jestliže zastupuje Stanislava Kadeřábka a prokáže své zmocnění. Hlasuje za vlastníka jednotek č. 16, 17 a 18 jediným nedělitelným hlasem.
  • Nájemce bytu č. 18 může na shromáždění hlasovat, jestliže zastupuje Stanislava Kadeřábka a prokáže své zmocnění. Hlasuje za vlastníka jednotek č. 16, 17 a 18 jediným nedělitelným hlasem.
  • Kterákoliv svéprávná osoba může na shromáždění hlasovat, jestliže zastupuje Stanislava Kadeřábka a prokáže své zmocnění. Hlasuje za vlastníka jednotek č. 16, 17 a 18 jediným nedělitelným hlasem.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".