Plná moc bez datovaného data konání shromáždění

Vložil Brona (bez ověření), 16. Září 2021 - 15:44 ::

Dobrý den,

jsem nově členem výboru a předsedkyní našeho SVJ a mám následující dotaz: 2 byty jsou vlastněny stejnou rodinou (jeden byt otec a druhý byt syn), a nechávají se již dlouhou dobu zastupovat plnou mocí stejnou osobou (snachou/manželkou, která není vlastníkem jednotky). Plná moc nemá datovaný konec zastupování, není na ní ani uvedeno datum konání Shromáždění. Na tomto principu se prezentuje již asi 10 let stále stejnou Plnou mocí.

Je to takto v pořádku, nebo je potřeba, aby měla plnou moc pokaždé s uvedením data konání nového shromáždění? Ve stanovách máme všeobecné zastupování uvedené takto: „Každý člen je oprávněn dát se na zasedání shromáždění a při hlasování na shromáždění zastoupit fyzickou osobou, která nemusí být členem společenství. Plná moc musí být písemná a musí být předložena statutárnímu orgánu před zahájením zasedání.“

Otec (její tchán) navíc nyní zemřel. Je tedy má domněnka správná, že plná moc jejího tchána jeho smrtí zanikla a nemůže se jí již prokazovat?

Děkuji za radu. Přeji všem hezký den, Broňa

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Johana (bez ověření), 17. Září 2021 - 6:57

  „„Každý člen je oprávněn dát se na zasedání shromáždění a při hlasování na shromáždění zastoupit fyzickou osobou, která nemusí být členem společenství. Plná moc musí být písemná a musí být předložena statutárnímu orgánu před zahájením zasedání.““ (Vložil Brona (bez ověření), 16. Září 2021 – 15:44)

  Protiprávní ustanovení ve stanovách nejsou platná.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 16. Září 2021 - 19:56

  Pokud jste členem výboru, tak nejste předsedkyní SVJ, ale jen a pouze předsedkyní výboru.

  Profesionální předseda neřeší snachy, tchány, manželky. Vašemu domu by profesionální předseda dost prospěl.

  Vložil @ (bez ověření), 16. Září 2021 - 17:56

  Broňo, já vám závidím. Ve vašem společenství vše šlape jako hodinky, nemáte co řešit, tak se zabýváte blbinami.

  Vložil Justitianus, 16. Září 2021 - 20:00

  Broňo, platnosti plné moci nebrání není-li na ní uvedeno datum konce platnosti. Na to jste ale mohla přijít i sama, jednoduchou úvahou. Taková plná moc prostě platí dokud ji zmocnitel neodvolá, nebo zmocněnec nevypoví.

  Platnosti plné moci nebrání není-li na ní uvedeno datum jakési události, která může (avšak nemusí) nastat v budoucnu. Nepíšete co Vám snad vadí na tom, že v plné moci není zmíněno datum nějakého budoucího shromáždění. Je-li plná moc předložena před zahájením shromáždění, jak určují vaše stanovy, pak zmocněnec prokázal své oprávnění.

  Podle § 449 odst. 1 platí, že zemře-li zmocnitel (…) učiní zmocněnec ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu. Jeho právní jednání má tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo, neodporuje-li tomu, co nařídil ještě zmocnitel nebo jeho právní nástupce.

  Z uvedeného plyne, že zmocnění je platné po smrti zmocnitele ještě po dobu než bude ustanoven správce pozůstalosti, nebo než bude v dědickém řízení určen právní nástupce zůstavitele (nový vlastník jednotky). Teprve v tom okamžiku pozbude dosavadní plná moc platnosti.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".