Platnost způsobu rozůčtování služeb dle § 5 odst. 2 z.č.67/2013 Sb.

Vložil clauvestr, 17. Březen 2018 - 21:43 ::

Naše SVJ dle našich stanov čl. 8 odst. 5) zajišťuje tyto služby:

5) Společenství vlastníků zajišťuje tyto služby: dodávku tepla a teplé vody, dodávku vody a odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu a další služby, o jejichž poskytování rozhodne shromáždění vlastníků.

Shromáždění schválilo (přítomni nebyli všichni vlastníci, pouze většina), že služba „osvětlení společných prostor“ bude rozúčtována dle počtu osob.

Dle našich stanov čl. 8 odst.7) se náklady na služby rozúčtují:

7) Náklady na služby se na vlastníky jednotek rozúčtují takto:

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech,

b) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu na bytovou jednotku,

c) osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle podlahových ploch jednotek stanovených podle čl. 8 odst. 1 písm. b),

d) dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, nedojde-li k ujednání všech vlastníků jednotek o jiném postupu,

nerozhodne-li u nákladů uvedených v písm. a) až d) shromáždění vlastníků jinak.

Nemám v tom jasno, vadí mi věta „nerozhodne-li u nákladů uvedených v písm. a) až d) shromáždění vlastníků jinak“.
Domnívám se, že shromáždění nemůže rozhodnout jinak, než je uvedeno v pravidlech ve stanovách. Pokud chce shromáždění rozhodnout jinak, mělo by provést změnu stanov. Mám pravdu?

Jaké rozúčtování služby „osvětlení společných prostor“ je tedy platné? To co je ve stanovách, tj. dle podílu podlahové plochy jednotky na celkové ploše všech jednotek nebo dle rozhodnutí shromáždění vlastníků, tj. dle počtu osob.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 18. Březen 2018 - 7:19

  „…shromáždění nemůže rozhodnout jinak, než je uvedeno v pravidlech ve stanovách. Pokud chce shromáždění rozhodnout jinak, mělo by provést změnu stanov. Mám pravdu?…“

  Nemáte pravdu.

  Že máte něco „ve stanovách“ není podstatné. To že to tam je, je důsledkem minulého „rozhodnutí“. Dle §5/1 ZoSL může společenství rozhodnout o jiném způsobu, ale platí, že rozúčtování se řídí pouze dle posledního ÚČINNÉHO rozhodnutí. „Účinné“ znamená, že rozhodnutí provedené PO 31.12.2017 bude účinné až pro rozúčtování za rok 2019 a samozřejmě rozhodnutí provedené PŘED 1.1.2018 bude účinné už pro rozúčtování za rok 2018.

  Najděte si datum (řádně) přijatého usnesení a datum přijetí schválených stanov. „mladší datum“ pak určuje, kterým postupem má být rozúčtování provedeno.

  © Čmuchal

  Vložil P_V (bez ověření), 17. Březen 2018 - 22:48

  Je to volná citace §5 67/2013 Sb. U bodu d) jinak rozhodnout nemohou, neb novela zákona už to v případě existence měření neumožňuje.

  Rozúčtování podle počtu osob je u SVJ cesta do pekel. Především nemáte nástroj, jak ten počet osob uhlídat. Jste závislí jen na čestnosti vlastníků, zda Vám to nahlásí pravdivě a budou to průběžně aktualizovat. Samozřejmě že ti nečestní a nesportovní na tom vydělají.

  Navíc, pouhé osvětlení je takový pakatel vedle ostatních nákladů, že fakt nevím, proč se kvůli tomu zahazovat s důslednou evidencí počtu osob. Když už chtějí podle osob, tak všechno co jde toho paragrafu, aby to stálo za to.

  Vložil TN. (bez ověření), 17. Březen 2018 - 22:54

  Já myslím, že pan clauvestr si toho je vědom. Podle mého názoru má přednost usnesení shromáždění, jelikož shromáždění je k tomu zmocněno přímo stanovami. Pokud shromáždění jinak nerozhodlo, platí, co je ve stanovách, čili rozúčtuje se podle plochy.

  Vložil TN. (bez ověření), 17. Březen 2018 - 22:23

  Je to blábol z pera SČMBD, dispozitivní je jen rozdělení nákladů u neměřených služeb – osvětlení, úklidu apod.

  Podobný blábol jsem četl ve stanovách SVJ pod protektorátem SBD Krušnohor http://sbdkrusnohor.cz/…novy_svj.pdf

  čl. 9 odst. 8)Náklady na služby se na vlastníky jednotek rozúčtují takto:
  a)dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech,
  b)provoz a čištění komínů podle počtu vy užívaných vyústění do komínů,
  c)umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,
  d)osvětlení a energie společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle podlahových ploch jednotek stanovených podle čl. 9 odst. 1),
  e)dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, nedojde-li k ujednání všech vlastníků jednotek o jiném postupu,
  f)provoz výtahů a úklid společných prostor v domě bude účtován v rámci vyúčtování příspěvku na správu domu a pozemku, erozhodne-li u nákladů uvedených v písm. a) až d) shromáždění vlastníků jinak. 

  Zkuste někdo vysvětlit písm. f) :-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".